เนื้อเพลง Tighten up คำอ่านไทย The Black Keys

I wanted love, I needed love,
(ไอ ว็อนท ลัฝ , ไอ นีด ลัฝ ,)
Most of all, most of all
(โมซท อ็อฝ ออล , โมซท อ็อฝ ออล)
Someone said true love was dead
(ซัมวัน เซ็ด ทรู ลัฝ วอส เด็ด)
And I’m bound to fall, bound to fall
(แอ็นด แอม เบานด ทู ฟอล , เบานด ทู ฟอล)
For you
(ฟอ ยู)
But what can I do?
(บัท ว็อท แค็น นาย ดู)

Take my badge but my heart remains
(เทค มาย แบ็จ บัท มาย ฮาท ริเมน)
Lovin’ you, baby child
(ลัฝวิน ยู , เบบิ ไชล)
Tighten up on your reigns
(ทายอึน อัพ ออน ยุร เรน)
You’re runnin’ wild, runnin’ wild
(ยัวร์ รูนนิน ไวลด , รูนนิน ไวลด)
It’s true
(อิทซ ทรู)

Sick for days in so many ways
(ซิค ฟอ เด ซิน โซ เมนอิ เว)
I’m achin’ now, I’m achin’ now
(แอม แอซชิน เนา , แอม แอซชิน เนา)
It’s times like these I need relief
(อิทซ ไทม ไลค ฑิส ไอ นีด ริลีฟ)
Please show me how, show me how
(พลีส โฌ มี เฮา , โฌ มี เฮา)
To get right
(ทู เก็ท ไรท)

When I was young and moving fast
(ฮเว็น นาย วอส ยัง แอ็นด มูฝอิง ฟัซท)
Nothing slowed me down, slowed me down
(นัธอิง ซโล มี เดาน , ซโล มี เดาน)
Now I let the others pass
(เนา ไอ เล็ท ดิ อัฑเออะ เพซ)
I’ve come around, come around
(แอฝ คัม อะเรานด , คัม อะเรานด)

Living just to keep going
(ลีฝอิง จัซท ทู คีพ โกอิ้ง)
Going just to stay sane
(โกอิ้ง จัซท ทู ซเท เซน)
All the while never knowing
(ออล เดอะ ฮไวล เนฝเวอะ โนอิง)
It’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เฌม)

I don’t need to get steady
(ไอ ด้อนท์ นีด ทู เก็ท ซเทดอิ)
I know just how I feel
(ไอ โน จัซท เฮา ไอ ฟีล)
I’m telling you to get ready
(แอม เทลลิง ยู ทู เก็ท เรดอิ)
My dear
(มาย เดีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tighten up คำอ่านไทย The Black Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น