เนื้อเพลง So Confused คำอ่านไทย Raghav

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Well I know we just met yesterday
(เว็ล ไอ โน วี จัซท เม็ท เยซเทอะดิ)
Things they look so right
(ธิง เด ลุค โซ ไรท)
Cause you always know just what to say
(คอส ยู ออลเว โน จัซท ว็อท ทู เซ)
And what is on my mind
(แอ็นด ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
Girl I feel I need a special way
(เกิล ไอ ฟีล ไอ นีด อะ ซเพฌแอ็ล เว)
To ask you to be mine
(ทู อาซค ยู ทู บี ไมน)
But I don’t know when’s the perfect day
(บัท ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เด)
Or what’s the perfect time
(ออ ว็อท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไทม)

Babe you, leave me confused
(เบบ ยู , ลีฝ มี ค็อนฟยูส)
Don’t know if I
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย)
Should let you know or wait it out girl
(เชิด เล็ท ยู โน ออ เวท ดิธ เอ้า เกิล)
Wish I knew, just what to do
(วิฌ ไอ นยู , จัซท ว็อท ทู ดู)
I’m so confused
(แอม โซ ค็อนฟยูส)

Baby girl!
(เบบิ เกิล !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So girl what you wanna see?
(โซ เกิล ว็อท ยู วอนนา ซี)
Wanna see me get down on my knees?
(วอนนา ซี มี เก็ท เดาน ออน มาย นี)
Wanna hear me beg you baby please?
(วอนนา เฮีย มี เบ็ก ยู เบบิ พลีส)
Wanna hear me crying for mercy?
(วอนนา เฮีย มี คไรอิง ฟอ เมอซิ)
Oh girl I wish I knew your world
(โอ เกิล ไอ วิฌ ไอ นยู ยุร เวิลด)
I think i’m losing my head over you girl
(ไอ ธิงค แอม โรซิง มาย เฮ็ด โอเฝอะ ยู เกิล)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Well I know that it maybe too soon
(เว็ล ไอ โน แดท ดิธ เมบี ทู ซูน)
to know just what you’d like [that’s right!]
(ทู โน จัซท ว็อท ยูต ไลค [ แด๊ท ไรท ! ])
But I wanna know what you’ve been thru,
(บัท ไอ วอนนา โน ว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู ,)
And what you want from life
(แอ็นด ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม ไลฟ)
It’s so real the way I feel so true,
(อิทซ โซ ริแอ็ล เดอะ เว ไอ ฟีล โซ ทรู ,)
Its been so hard to fight
(อิทซ บีน โซ ฮาด ทู ไฟท)
Wanna now how you feel for me too,
(วอนนา เนา เฮา ยู ฟีล ฟอ มี ทู ,)
So you can become of mine
(โซ ยู แค็น บิคัม อ็อฝ ไมน)

Babe you leave me confused [confused!]
(เบบ ยู ลีฝ มี ค็อนฟยูส [ ค็อนฟยูส ! ])
Don’t know if I should let you know or wait it out girl
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เล็ท ยู โน ออ เวท ดิธ เอ้า เกิล)
Wish I knew just what to do
(วิฌ ไอ นยู จัซท ว็อท ทู ดู)
I’m so confused
(แอม โซ ค็อนฟยูส)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Verse 4]
([ เฝิซ โฟว ])
Well someone once told me that you’ll end up lonely
(เว็ล ซัมวัน วันซ โทลด มี แดท โยว เอ็นด อัพ โลนลิ)
Don’t let love ever pass you by
(ด้อนท์ เล็ท ลัฝ เอฝเออะ เพซ ยู ไบ)
Cuz I’ve seen it happen to people
(คัซ แอฝ ซีน หนิด แฮพเพ็น ทู พี๊เพิ่ล)
That mattered to me with my very own eyes
(แดท แมทเทอะ ทู มี วิฑ มาย เฝริ โอน ไอ)
Maybe they were mistaken
(เมบี เด เวอ มิซเทคเอ็น)
And I should be waiting, for you to show me a sign
(แอ็นด ดาย เชิด บี เวททิง , ฟอ ยู ทู โฌ มี อะ ไซน)
Or should I just let you know, that if I let you go
(ออ เชิด ดาย จัซท เล็ท ยู โน , แดท อิฟ ฟาย เล็ท ยู โก)
I’d wonder the rest of my life
(อาย วันเดอะ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)

[Repeat Chorus x 2]
([ ริพีท โครัซ เอ๊กซฺ ทู ])

[Verse 5]
([ เฝิซ ไฟท์ ])
Oh why your body come on and stop crying
(โอ ฮไว ยุร บอดอิ คัมมอน แอ็นด ซท็อพ คไรอิง)

War for your body come with a tender lie
(วอ ฟอ ยุร บอดอิ คัม วิฑ อะ เทนเดอะ ไล)
Man-a try hard but you not end up lying
(แม็น อะ ทไร ฮาด บัท ยู น็อท เอ็นด อัพ ลายยิง)
Won’t you know that Jucxi D me can’t deny
(ว็อนท ยู โน แดท Jucxi ดี มี แค็นท ดิไน)
Me and you one to one must multiply
(มี แอ็นด ยู วัน ทู วัน มัซท มัลทิพไล)
Together forever for you I will die
(ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ ฟอ ยู ไอ วิล ได)
Come back for me and let me hear your reply
(คัม แบ็ค ฟอ มี แอ็นด เล็ท มี เฮีย ยุร ริพไล)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

During Chorus:
(ดยูริง โครัซ :)
Aim to go to bed
(เอม ทู โก ทู เบ็ด)
Confusion in-a my head, gal
(ค็อนฟยูฉัน อิน อะ มาย เฮ็ด , แก็ล)
Coz me love you, me love you
(คอซ มี ลัฝ ยู , มี ลัฝ ยู)
Me love you so bad
(มี ลัฝ ยู โซ แบ็ด)
Aim to go to bed
(เอม ทู โก ทู เบ็ด)
Confusion in-a my head
(ค็อนฟยูฉัน อิน อะ มาย เฮ็ด)

[Verse 6]
([ เฝิซ ซิก ])
To be or not to be, that is the question
(ทู บี ออ น็อท ทู บี , แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
I don’t know what to do I’m in a state of confusion
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู แอม อิน อะ ซเทท อ็อฝ ค็อนฟยูฉัน)
All I want from you is your love and affection
(ออล ไอ ว็อนท ฟร็อม ยู อีส ยุร ลัฝ แอ็นด แอ็ฟเฟคฌัน)
Is this love real or just an illusion?
(อีส ดีซ ลัฝ ริแอ็ล ออ จัซท แอน อิลยูฌัน)

[Repeat Chorus x 2]
([ ริพีท โครัซ เอ๊กซฺ ทู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Confused คำอ่านไทย Raghav

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น