เนื้อเพลง Mystery Train คำอ่านไทย Elvis Presley

Train I ride, sixteen coaches long
(ทเรน นาย ไรด , ซิคซทีน coaches ล็อง)
Train I ride, sixteen coaches long
(ทเรน นาย ไรด , ซิคซทีน coaches ล็อง)
Well that long black train got my baby and gone
(เว็ล แดท ล็อง บแล็ค ทเรน ก็อท มาย เบบิ แอ็นด กอน)

Train train, comin’ ’round, ’round the bend
(ทเรน ทเรน , คัมอิน เรานด , เรานด เดอะ เบ็นด)
Train train, comin’ ’round the bend
(ทเรน ทเรน , คัมอิน เรานด เดอะ เบ็นด)
Well it took my baby, but it never will again [no, not again]
(เว็ล อิท ทุค มาย เบบิ , บัท ดิธ เนฝเวอะ วิล อะเกน [ โน , น็อท อะเกน ])

Train train, comin’ down, down the line
(ทเรน ทเรน , คัมอิน เดาน , เดาน เดอะ ไลน)
Train train, comin’ down the line
(ทเรน ทเรน , คัมอิน เดาน เดอะ ไลน)
Well it’s bringin’ my baby, ’cause she’s mine all, all mine
(เว็ล อิทซ บริงอิน มาย เบบิ , คอส ชี ไมน ออล , ออล ไมน)
[She’s mine, all, all mine]
([ ชี ไมน , ออล , ออล ไมน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mystery Train คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น