เนื้อเพลง Samsonite Man คำอ่านไทย Alicia Keys

I don’t wanna do this over and over
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู ดีซ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
He’s a man so full of style and grace
(อีส ซา แม็น โซ ฟูล อ็อฝ ซไทล แอ็นด กเรซ)
Any woman being impressed
(เอนอิ วูมเอิน บีอิง อิมพเรซ)
Takes a smile and paints it on your face
(เทค ซา ซไมล แอ็นด เพนท ซิท ออน ยุร เฟซ)
Makes you feel like you’ve been blessed
(เมค ยู ฟีล ไลค ยู๊ฟ บีน บเล็ซ)
Promises things so special
(พรอมอิซ ธิง โซ ซเพฌแอ็ล)
Seems to come right from a song
(ซีม ทู คัม ไรท ฟร็อม มา ซ็อง)
Soon as you begin to feel secure
(ซูน แอ็ส ยู บีกีน ทู ฟีล ซิคยูร)
Turn around and he is gone
(เทิน อะเรานด แอ็นด ฮี อีส กอน)
Packing his bags,gotta go, gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก)
Packing his bags,gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก)
He’s a Samsonite Man
(อีส ซา Samsonite แม็น)
Maybe he is just a rollin stone
(เมบี ฮี อีส จัซท ดา โรลลิน ซโทน)
Wandering from here to there
(วอนเดอะริง ฟร็อม เฮียร ทู แดร์)
Searching for a place to call his home
(เซิชอิง ฟอ รา พเลซ ทู คอล ฮิส โฮม)
Wonder if he even cares
(วันเดอะ อิฟ ฮี อีเฝ็น แค)
So many years of heartache and pain
(โซ เมนอิ เยีย อ็อฝ ฮาทเทคแอ็นด เพน)
That’s all you seem to know him for
(แด๊ท ซอร์ ยู ซีม ทู โน ฮิม ฟอ)
Is it you, or is it he to blame?
(อีส ซิท ยู , ออ อีส ซิท ฮี ทู บเลม)
Whenever he walks out your door
(ฮเว็นเอฝเออะ ฮี วอค เอ้า ยุร โด)
Packing his bags,gotta go, gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก)
Packing his bags,gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก)
He’s a Samsonite Man
(อีส ซา Samsonite แม็น)
Where you’re always running to, away from me
(ฮแว ยัวร์ ออลเว รันนิง ทู , อะเว ฟร็อม มี)
If the wind blows you in my direction
(อิฟ เดอะ วินด บโล ยู อิน มาย ดิเรคฌัน)
You’d come through the rendezvous
(ยูต คัม ธรู เดอะ รันเดะฝู)
Forget about your good attention
(เฟาะเกท อะเบาท ยุร เกิด แอ็ทเทนฌัน)
Leave me lonely and confused
(ลีฝ มี โลนลิ แอ็นด ค็อนฟยูส)
Mr.Samsonite pack a bag
(มีซเทอะ Samsonite แพ็ค กา แบ็ก)
That is my suggestion
(แดท อีส มาย ซะเจซชัน)
From here on out you will be leaving
(ฟร็อม เฮียร ออน เอ้า ยู วิล บี ลีฝอิงส)
My distraction yeah
(มาย ดิซทแรคฌัน เย่)
So I know the game baby
(โซ ไอ โน เดอะ เกม เบบิ)
And it will never be the same [no no no no no]
(แอ็นด ดิท วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม [ โน โน โน โน โน ])
cause now I got him
(คอส เนา ไอ ก็อท ฮิม)
Packing his bags,gotta go, gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก)
Packing his bags,gotta go, gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก)
Packing his bags,gotta go, gotta go [Now you gotta go]
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก [ เนา ยู กอททะ โก ])
Packing his bags,gotta go [I can’t take it no more]
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก [ ไอ แค็นท เทค อิท โน โม ])
Packing his bags,gotta go, gotta go [What do I love him for]
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก , กอททะ โก [ ว็อท ดู ไอ ลัฝ ฮิม ฟอ ])
Packing his bags,gotta go
(แพคคิง ฮิส แบ็ก , กอททะ โก)
He’s a Samsonite Man
(อีส ซา Samsonite แม็น)
Why don’t you just go
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท โก)
Yeah yeah, yeah yeah, woah woah yeah yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่ , ว้าว ว้าว เย่ เย่)
You can’t hurt me no more baby
(ยู แค็นท เฮิท มี โน โม เบบิ)
You can’t touch me
(ยู แค็นท ทั๊ช มี)
You can’t hurt me no more baby
(ยู แค็นท เฮิท มี โน โม เบบิ)
Gotta go, gotta go
(กอททะ โก , กอททะ โก)

Pack your bag, pack it up
(แพ็ค ยุร แบ็ก , แพ็ค อิท อัพ)
Gotta go, hit the road Jack
(กอททะ โก , ฮิท เดอะ โรด แจ็ค)
You ain’t gotta go home, but you can get the hell outta here
(ยู เอน กอททะ โก โฮม , บัท ยู แค็น เก็ท เดอะ เฮ็ล เอ๊าตา เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Samsonite Man คำอ่านไทย Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น