เนื้อเพลง Destiny คำอ่านไทย Gloria Estefan

Destiny
(เดซทินิ)
Has Once Again Suprised Me
(แฮ็ส วันซ อะเกน Suprised มี)
Oh Destiny
(โอ เดซทินิ)
Must Want You Here Beside Me
(มัซท ว็อนท ยู เฮียร บิไซด มี)
Quietly
(คไวเอ็ทลิ)
Like The Sunrise With Its Splendor
(ไลค เดอะ ซีนไลท์ วิฑ อิทซ ซพเลนเดอะ)
Unexpectedly
(อะเน็คซเพคทิดลิ)
With A Passion Strong Yet Tender
(วิฑ อะ แพฌอัน ซทร็อง เย็ท เทนเดอะ)

You Draw Me In
(ยู ดรอ มี อิน)
Like The Moon Draws The Tide
(ไลค เดอะ มูน ดรอ เดอะ ไทด)
Swept Away By This Love
(ซเว็พท อะเว ไบ ดีซ ลัฝ)
Taken In By Your Eyes
(เทคเอ็น อิน ไบ ยุร ไอ)

If I Had To Walk Away From You
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู วอค อะเว ฟร็อม ยู)
I Know That It Would Be No Use
(ไอ โน แดท ดิธ เวิด บี โน ยูซ)
cause You’re So Deep Inside Of Me
(คอส ยัวร์ โซ ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
Can’t Deny
(แค็นท ดิไน)

I Never Want To Be Set Free
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี เซ็ท ฟรี)
The More You Give The More I Need
(เดอะ โม ยู กิฝ เดอะ โม ไอ นีด)
You Can’t Change What Is Meant To Be
(ยู แค็นท เชนจ ว็อท อีส เม็นท ทู บี)
No You Can’t Change Destiny
(โน ยู แค็นท เชนจ เดซทินิ)
Destiny
(เดซทินิ)

Destiny
(เดซทินิ)
Speaks With Many Voices
(ซพีค วิฑ เมนอิ ฝอยซ)
So Eventually
(โซ อิเฝนชัวลิ)
We’re Obliged To Make Some Choices
(เวีย โอะบไลจ ทู เมค ซัม ชอยซ)

Oh Destiny
(โอ เดซทินิ)
Who I Thought I Owned Completely
(ฮู ไอ ธอท ไอ โอน ค็อมพลีทลี)
Just To Toy With Me
(จัซท ทู ทอย วิฑ มี)
Made Me Fall In Love So Deeply
(เมด มี ฟอล อิน ลัฝ โซ ดีพลิ)

You Fill My Soul
(ยู ฟิล มาย โซล)
Like The Stars Fill The Sky
(ไลค เดอะ ซทา ฟิล เดอะ ซไค)
Brought To Life
(บรอท ทู ไลฟ)
This New World
(ดีซ นยู เวิลด)
Where I’m Held Captive Inside
(ฮแว แอม เฮ็ลด แคพทิฝ อีนไซด)
If I Had To Walk Away From You
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู วอค อะเว ฟร็อม ยู)
I Know That It Would Be No Use
(ไอ โน แดท ดิธ เวิด บี โน ยูซ)
cause You’re So Deep Inside Of Me
(คอส ยัวร์ โซ ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
Can’t Deny
(แค็นท ดิไน)
I Never Want To Be Set Free
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู บี เซ็ท ฟรี)
The More You Give The More I Need
(เดอะ โม ยู กิฝ เดอะ โม ไอ นีด)
You Can’t Change What Is Meant To Be
(ยู แค็นท เชนจ ว็อท อีส เม็นท ทู บี)
No You Can’t Change Destiny
(โน ยู แค็นท เชนจ เดซทินิ)
If I Had To Walk Away From You
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู วอค อะเว ฟร็อม ยู)
I Know That It Would Be No Use
(ไอ โน แดท ดิธ เวิด บี โน ยูซ)
No You Can’t Change Destiny
(โน ยู แค็นท เชนจ เดซทินิ)
Destiny
(เดซทินิ)
Destiny
(เดซทินิ)
Destiny
(เดซทินิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Destiny คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น