เนื้อเพลง Academy Fight Song คำอ่านไทย R.E.M.

[Mission of Burma]
([ มีฌอัน อ็อฝ เบอมะ ])

Walk into my room
(วอค อีนทุ มาย รุม)
Ask me jerky questions
(อาซค มี เจอคิ คเวซชัน)
Don’t mean what you say
(ด้อนท์ มีน ว็อท ยู เซ)
Immaculate Conception
(อิแมคอิวลิท ค็อนเซพฌัน)

Play by the rules
(พเล ไบ เดอะ รูล)
So close to the chest, chest
(โซ คโลส ทู เดอะ เช็ซท , เช็ซท)
Show that all’s not lost
(โฌ แดท ออล น็อท ล็อซท)
This is not a test.
(ดีซ ซิส น็อท ดา เท็ซท)

Stay just as far from me as me from you.
(ซเท จัซท แอ็ส ฟา ฟร็อม มี แอ็ส มี ฟร็อม ยู)
Make sure that you are sure of everything I do.
(เมค ฌุร แดท ยู อาร์ ฌุร อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
Cause I’m not, not, not, not, not, not, not, not
(คอส แอม น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท)
Your academy
(ยุร อะแคดเอะมิ)

The halls are like piss
(เดอะ ฮอล แซร์ ไลค พิซ)
The rooms are underlit
(เดอะ รุม แซร์ underlit)
Still it must be nice
(ซทิล อิท มัซท บี ไน๊ซ์)
Such a perfect fit, fit
(ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท ฟิท , ฟิท)

What’s that I hear?
(ว็อท แดท ไอ เฮีย)
The sound of marching feet
(เดอะ เซานด อ็อฝ มัสชิง ฟีท)
It has a strange alure,
(อิท แฮ็ส ซา ซทเรนจ alure ,)
Has a strange alure
(แฮ็ส ซา ซทเรนจ alure)

Stay just as far from me as me from you.
(ซเท จัซท แอ็ส ฟา ฟร็อม มี แอ็ส มี ฟร็อม ยู)
Make sure that you are sure of everything I do.
(เมค ฌุร แดท ยู อาร์ ฌุร อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
Cause I’m not, not, not, not, not, not, not, not
(คอส แอม น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท , น็อท)
Your academy
(ยุร อะแคดเอะมิ)

Your academy
(ยุร อะแคดเอะมิ)

Maybe you’re right,
(เมบี ยัวร์ ไรท ,)
I shouldn’t judge
(ไอ ชูดดึ่น จัจ)
What’s wrong or right,
(ว็อท ร็อง ออ ไรท ,)
It’s all too much
(อิทซ ซอร์ ทู มัช)

I’m not judging you,
(แอม น็อท จั๊ดจิ้ง ยู ,)
I’m judging me.
(แอม จั๊ดจิ้ง มี)
My academy.
(มาย อะแคดเอะมิ)
Your academy
(ยุร อะแคดเอะมิ)
My academy.
(มาย อะแคดเอะมิ)
Your academy
(ยุร อะแคดเอะมิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Academy Fight Song คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น