เนื้อเพลง Hotel California คำอ่านไทย William Hung

On a dark desert highway, cool wind in my hair
(ออน อะ ดาค เดสเอิท ไฮฮเวย์ , คูล วินด อิน มาย แฮ)
Warm smell of colitas, rising up through the air
(วอม ซเม็ล อ็อฝ colitas , ไรสอิง อัพ ธรู ดิ แอ)
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
(อัพ อะเฮด อิน เดอะ ดีซแท็นซ , ไอ ซอ อะ shimmerings ไลท)
My head grew heavy and my sight grew dim

(มาย เฮ็ด กรู เฮฝอิ แอ็นด มาย ไซท กรู ดิม)
I had to stop for the night
(ไอ แฮ็ด ทู ซท็อพ ฟอ เดอะ ไนท)
There she stood in the doorway;
(แดร์ ชี ซทูด อิน เดอะ ดอร์เวย์ 😉
I heard the mission bell
(ไอ เฮิด เดอะ มีฌอัน เบลล์)
And I was thinking to myself,
(แอ็นด ดาย วอส ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ ,)
This could be Heaven or this could be Hell’
(ดีซ เคิด บี เฮฝเอ็น ออ ดีซ เคิด บี เฮ็ล)
Then she lit up a candle and she showed me the way
(เด็น ชี ลิท อัพ อะ แค๊นเดิ้ล แอ็นด ชี โฌ มี เดอะ เว)
There were voices down the corridor,
(แดร์ เวอ ฝอยซ เดาน เดอะ คอริเดอะ ,)
I thought I heard them say…
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เฑ็ม เซ)

Welcome to the Hotel California
(เวลคัม ทู เดอะ โฮเทล แคลิฟอร์เนีย)
Such a lovely place
(ซัช อะ ลัฝลิ พเลซ)
Such a lovely face
(ซัช อะ ลัฝลิ เฟซ)
Plenty of room at the Hotel California
(พเลนทิ อ็อฝ รุม แอ็ท เดอะ โฮเทล แคลิฟอร์เนีย)
Any time of year, you can find it here
(เอนอิ ไทม อ็อฝ เยีย , ยู แค็น ไฟนด ดิท เฮียร)

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends
(เฮอ ไมนด อีส ทิฟฟานี่ ทวิซท , ชี ก็อท เดอะ เมอร์ซีดีสเบ็นด)
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
(ชี ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ พรีททิ , พรีททิ บอย , แดท ชี คอล ฟเร็นด)
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
(เฮา เด ดานซ อิน เดอะ courtyard , สวี้ท ซัมเมอะ ซเว็ท)
Some dance to remember, some dance to forget
(ซัม ดานซ ทู ริเมมเบอะ , ซัม ดานซ ทู เฟาะเกท)

So I called up the Captain,
(โซ ไอ คอล อัพ เดอะ แคพทิน ,)
Please bring me my wine’
(พลีส บริง มี มาย ไวน)
He said, ‘We haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’
(ฮี เซ็ด , วี แฮฟเวน แฮ็ด แดท ซพีริท เฮียร ซินซ ไนนทีน ซิคซทิ ไนน)
And still those voices are calling from far away,
(แอ็นด ซทิล โฑส ฝอยซ แซร์ คอลลิง ฟร็อม ฟา อะเว ,)
Wake you up in the middle of the night
(เวค ยู อัพ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
Just to hear them say…
(จัซท ทู เฮีย เฑ็ม เซ)

Welcome to the Hotel California
(เวลคัม ทู เดอะ โฮเทล แคลิฟอร์เนีย)
Such a lovely place
(ซัช อะ ลัฝลิ พเลซ)
Such a lovely face
(ซัช อะ ลัฝลิ เฟซ)
They livin’ it up at the Hotel California
(เด ลีฝอิน หนิด อัพ แอ็ท เดอะ โฮเทล แคลิฟอร์เนีย)
What a nice surprise, bring your alibis
(ว็อท ดา ไน๊ซ์ เซิพไรส , บริง ยุร แอลอิไบ)

Mirrors on the ceiling,
(มีเรอะ ออน เดอะ ซีลอิง ,)
The pink champagne on ice
(เดอะ พิงค แฌ็มเพน ออน ไอซ)
And she said ‘We are all just prisoners here, of our own device’
(แอ็นด ชี เซ็ด วี อาร์ ออล จัซท พรีสเนอะ เฮียร , อ็อฝ เอ๊า โอน ดิไฝซ)
And in the master’s chambers,
(แอ็นด อิน เดอะ มาซเทอะ เชมเบอะ ,)
They gathered for the feast
(เด แกฑเออะ ฟอ เดอะ ฟีซท)
The stab it with their steely knives,
(เดอะ ซแท็บ อิท วิฑ แด ซทีลอิ ไนฝส ,)
But they just can’t kill the beast
(บัท เด จัซท แค็นท คิล เดอะ บีซท)

Last thing I remember, I was
(ลาซท ธิง ไอ ริเมมเบอะ , ไอ วอส)
Running for the door
(รันนิง ฟอ เดอะ โด)
I had to find the passage back
(ไอ แฮ็ด ทู ไฟนด เดอะ แพซซิจ แบ็ค)
To the place I was before
(ทู เดอะ พเลซ ไอ วอส บิโฟ)
Relax,’ said the night man,
(ริแลคซ , เซ็ด เดอะ ไนท แม็น ,)
We are programmed to receive.
(วี อาร์ พโรกแร็ม ทู รีซีฝ)
You can checkout any time you like,
(ยู แค็น เชกเค้า เอนอิ ไทม ยู ไลค ,)
but you can never leave!
(บัท ยู แค็น เนฝเวอะ ลีฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel California คำอ่านไทย William Hung

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น