เนื้อเพลง Everyday is a Holiday with You คำอ่านไทย Esthero

I met him on sunday
(ไอ เม็ท ฮิม ออน ซันดิ)
I loved him by tuesday afternoon.
(ไอ ลัฝ ฮิม ไบ ทยูสดิ แอฟเตอร์นูน)
Woke up on friday
(โวค อัพ ออน ฟไรดิ)
And changed my whole life to make some room.
(แอ็นด เชนจ มาย โฮล ไลฟ ทู เมค ซัม รุม)
Around a quarter to two I have remembered all my lines
(อะเรานด อะ ควอเทอะ ทู ทู ไอ แฮ็ฝ ริเมมเบอะ ออล มาย ไลน)
I’ll say ” When I think of you, You’re like my favourite song… or that melody, that melody I love ”
(แอล เซ ” ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู , ยัวร์ ไลค มาย เฟเฝอะริท ซ็อง ออ แดท เมลโอะดิ , แดท เมลโอะดิ ไอ ลัฝ “)
And it goes: La da da da da..da da da
(แอ็นด ดิท โกซ : ลา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)

Hopped on the metro and I make my way home
(โฮ๊บ ออน เดอะ เมทโร แอ็นด ดาย เมค มาย เว โฮม)
but I can’t get him out of my mind
(บัท ไอ แค็นท เก็ท ฮิม เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
No matter just how hard I try
(โน แมทเทอะ จัซท เฮา ฮาด ดาย ทไร)
And if the rumours are true
(แอ็นด อิฟ เดอะ รูเมอะ แซร์ ทรู)
then I can look forward to some better days and getaways….. so nice
(เด็น นาย แค็น ลุค ฟอเวิด ทู ซัม เบทเทอะ เด แซน เกทอเวย์ โซ ไน๊ซ์)
Cause when I am with you
(คอส ฮเว็น นาย แอ็ม วิฑ ยู)
You’re the crescendo to that melody that melody I love
(ยัวร์ เดอะ คเระเฌนโด ทู แดท เมลโอะดิ แดท เมลโอะดิ ไอ ลัฝ)

We’ll have better days and getaways cause everyday is a holiday with you
(เว็ล แฮ็ฝ เบทเทอะ เด แซน เกทอเวย์ คอส เอวี่เดย์ อีส ซา ฮอลอิเด วิฑ ยู)

You’ve gotta let me know
(ยู๊ฟ กอททะ เล็ท มี โน)
I gotta know for sure
(ไอ กอททะ โน ฟอ ฌุร)
Don’t leave me out in the cold
(ด้อนท์ ลีฝ มี เอ้า อิน เดอะ โคลด)
I’ve gotta know for sure
(แอฝ กอททะ โน ฟอ ฌุร)
lalalalalalalala….
(lalalalalalalala)

When I think of you
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ยู)
I see better days and getaways cause everyday is a holiday with you.
(ไอ ซี เบทเทอะ เด แซน เกทอเวย์ คอส เอวี่เดย์ อีส ซา ฮอลอิเด วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday is a Holiday with You คำอ่านไทย Esthero

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น