เนื้อเพลง Sexual Healing คำอ่านไทย George Michael

Ooh, now let’s get down tonight
(อู้ , เนา เล็ท เก็ท เดาน ทุไนท)
Baby I’m hot just like an oven
(เบบิ แอม ฮ็อท จัซท ไลค แอน อัฝเอ็น)
I need some lovin’
(ไอ นีด ซัม ลัฝวิน)
And baby, I can’t hold it much longer
(แอ็นด เบบิ , ไอ แค็นท โฮลด ดิท มัช ลองเงอ)
It’s getting stronger and stronger
(อิทซ เกดดดิ้ง สตองเกอร์ แอ็นด สตองเกอร์)
And when I get that feeling
(แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท แดท ฟีลอิง)
I want Sexual Healing
(ไอ ว็อนท เซคฌวล ฮิวลิง)
Sexual Healing, oh baby
(เซคฌวล ฮิวลิง , โอ เบบิ)
Makes me feel so fine
(เมค มี ฟีล โซ ไฟน)
Helps to relieve my mind
(เฮ็ลพ ทู ริลีฝ มาย ไมนด)
Sexual Healing baby, is good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง เบบิ , อีส เกิด ฟอ มี)
Sexual Healing is something that’s good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง อีส ซัมติง แด๊ท เกิด ฟอ มี)
Whenever blue tear drops are falling
(ฮเว็นเอฝเออะ บลู เทีย ดร็อพ แซร์ ฟ๊อลิง)
And my emotional stability is leaving me
(แอ็นด มาย อิโมฌะแน็ล ซทะบีลอิทิ อีส ลีฝอิงส มี)
There is something I can do
(แดร์ อีส ซัมติง ไอ แค็น ดู)
I can get on the telephone and call you up baby, and
(ไอ แค็น เก็ท ออน เดอะ เทลอิโฟน แอ็นด คอล ยู อัพ เบบิ , แอ็นด)
Honey I know you’ll be there to relieve me
(ฮันอิ ไอ โน โยว บี แดร์ ทู ริลีฝ มี)
The love you give to me will free me
(เดอะ ลัฝ ยู กิฝ ทู มี วิล ฟรี มี)
If you don’t know the things you’re dealing
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน เดอะ ธิง ยัวร์ ดีลลิง)
I can tell you, darling, that it’s Sexual Healing
(ไอ แค็น เท็ล ยู , ดาลิง , แดท อิทซ เซคฌวล ฮิวลิง)
Get up, Get up, Get up, Get up, let’s make love tonight
(เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ , เล็ท เมค ลัฝ ทุไนท)
Wake up, Wake up, Wake up, Wake up, ‘cos you do it right
(เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ , เวค อัพ , คอซ ยู ดู อิท ไรท)
Baby I got sick this morning
(เบบิ ไอ ก็อท ซิค ดีซ มอนิง)
A sea was storming inside of me
(อะ ซี วอส สตอมมิง อีนไซด อ็อฝ มี)
Baby I think I’m capsizing
(เบบิ ไอ ธิงค แอม capsizings)
The waves are rising and rising
(เดอะ เวฝ แซร์ ไรสอิง แอ็นด ไรสอิง)
And when I get that feeling
(แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท แดท ฟีลอิง)
I want Sexual Healing
(ไอ ว็อนท เซคฌวล ฮิวลิง)
Sexual Healing is good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง อีส เกิด ฟอ มี)
Makes me feel so fine, it’s such a rush
(เมค มี ฟีล โซ ไฟน , อิทซ ซัช อะ รัฌ)
Helps to relieve the mind, and it’s good for us
(เฮ็ลพ ทู ริลีฝ เดอะ ไมนด , แอ็นด อิทซ เกิด ฟอ อัซ)
Sexual Healing, baby, is good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง , เบบิ , อีส เกิด ฟอ มี)
Sexual Healing is something that’s good for me
(เซคฌวล ฮิวลิง อีส ซัมติง แด๊ท เกิด ฟอ มี)
And it’s good for me and it’s good to me
(แอ็นด อิทซ เกิด ฟอ มี แอ็นด อิทซ เกิด ทู มี)
My baby ohhh
(มาย เบบิ โอ้)
Come take control, just grab a hold
(คัม เทค ค็อนทโรล , จัซท กแร็บ อะ โฮลด)
Of my body and mind soon we’ll be making it
(อ็อฝ มาย บอดอิ แอ็นด ไมนด ซูน เว็ล บี เมคอิง อิท)
Honey, oh we’re feeling fine
(ฮันอิ , โอ เวีย ฟีลอิง ไฟน)
You’re my medicine open up and let me in
(ยัวร์ มาย เมดอิซิน โอเพ็น อัพ แอ็นด เล็ท มี อิน)
Darling, you’re so great
(ดาลิง , ยัวร์ โซ กเรท)
I can’t wait for you to operate
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ยู ทู ออพเออะเรท)
I can’t wait for you to operate
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ยู ทู ออพเออะเรท)
When I get this feeling, I need Sexual Healing [ad lib]
(ฮเว็น นาย เก็ท ดีซ ฟีลอิง , ไอ นีด เซคฌวล ฮิวลิง [ แอ็ด lib ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexual Healing คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น