เนื้อเพลง Zonder Een Woord คำอ่านไทย Abel

Sla je hier al af…..blijf bij mij
(Sla จี เฮีย เอล af blijf bij mij)
diep in de nacht waar je me zei
(diep อิน ดี nacht waar จี มี zei)
dat de liefde lacht zonder vrees
(แดซ ดี liefde lacht zonder vrees)
jou zekerheid geeft me zoveel
(jou zekerheid geeft มี zoveel)
en waarom je nu niet uit mijn hoofd verdwijnen wil
(อัง waarom จี nu niet uit mijn hoofd verdwijnen wil)
waarom je nu mij bestuurd
(waarom จี nu mij bestuurd)
je mijn gedachten leiden wil.
(จี mijn gedachten leiden wil)

Sta je hier al lang? voor het raam
(Sta จี เฮีย เอล ลาง voor het raam)
water vervaagd de glans in je naam
(วอเทอะ vervaagd ดี glans ซิน จี naam)
nee we praten niet, maar zijn stil
(nee วี praten niet , maar zijn stil)
zonder een woord weet jij wat ik wil.
(zonder een woord weet jij วัท ik wil)
waar ben ik nu, ik ben hier nooit voorbij gebracht
(waar เบน ik nu , ik เบน เฮีย nooit voorbij gebracht)
wat wil je nu, waar ben je nu
(วัท wil จี nu , waar เบน จี nu)
ik heb je nodig! hou me vast.
(ik heb จี nodig ! hou มี ฝัซท)

En waarom je nu niet uit mijn zicht verdwijnen wil
(อัง waarom จี nu niet uit mijn zicht verdwijnen wil)
waarom je nu mij bestuurt
(waarom จี nu mij bestuurt)
je mijn verlicht verleiden wil…..
(จี mijn verlicht verleiden wil)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zonder Een Woord คำอ่านไทย Abel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น