เนื้อเพลง Straight Out Of Line คำอ่านไทย Godsmack

there’s no reason
(แดร์ โน รี๊ซั่น)
there’s no compromise
(แดร์ โน คอมพโระไมส)
change in seasons
(เชนจ อิน ซี๊ซั่น)
living the high life
(ลีฝอิง เดอะ ไฮ ไลฟ)
I don’t know you
(ไอ ด้อนท์ โน ยู)
so don’t freak on me
(โซ ด้อนท์ ฟรีค ออน มี)
I can’t control you
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล ยู)
you’re not my destiny
(ยัวร์ น็อท มาย เดซทินิ)

straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
i can’t find a reason
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ รี๊ซั่น)
why i should justify my ways
(ฮไว ไอ เชิด จัซทิไฟ มาย เว)
straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
i dont need a reason
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น)
you don’t need to lie to me
(ยู ด้อนท์ นีด ทู ไล ทู มี)

i’ll confess this you’re my tradgety
(แอล ค็อนเฟซ ดีซ ยัวร์ มาย tradgety)
i paid you to rest this
(ไอ เพลด ยู ทู เร็ซท ดีซ)
as fast as you turned on me
(แอ็ส ฟัซท แอ็ส ยู เทิน ออน มี)
gone for ever
(กอน ฟอ เอฝเออะ)
vanished the memories
(แฝนอิฌ เดอะ เมรโมรี)
this face of pleasure
(ดีซ เฟซ อ็อฝ พเลฉเออะ)
are masked by your misery
(อาร์ มาซค ไบ ยุร มีสริ)

straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
I can’t find a reason
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ รี๊ซั่น)
why i should justify my ways
(ฮไว ไอ เชิด จัซทิไฟ มาย เว)
straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
I don’t need a reason
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น)
you don’t need to lie to me
(ยู ด้อนท์ นีด ทู ไล ทู มี)

lie to me
(ไล ทู มี)

straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
I can’t find a reason
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ รี๊ซั่น)
why I should justify my ways
(ฮไว ไอ เชิด จัซทิไฟ มาย เว)
straight out of line
(ซทเรท เด้า อ็อฝ ไลน)
I don’t need a reason
(ไอ ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น)
you don’t need to lie to me
(ยู ด้อนท์ นีด ทู ไล ทู มี)

lie to me [x3]
(ไล ทู มี [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Straight Out Of Line คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น