เนื้อเพลง All In Love Is Fair คำอ่านไทย S Club 7

Hmmm Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah
(ฮึม เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Aye Aye Aye Aye Yeah Aye
(ไอ ไอ ไอ ไอ เย่ ไอ)
First He Said He Wouldn’t Leave Me
(เฟิซท ฮี เซ็ด ฮี วูดดึ่น ลีฝ มี)
What A Fool To Believe That Line
(ว็อท ดา ฟูล ทู บิลีฝ แดท ไลน)
Just Another One Of His Obsessions
(จัซท แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ ฮิส อ็อบเซฌอัน)
To Help Pass The Time
(ทู เฮ็ลพ เพซ เดอะ ไทม)

Get It Right Get It Right Get It Right
(เก็ท ดิธ ไรท เก็ท ดิธ ไรท เก็ท ดิธ ไรท)
Don’t Get It Wrong
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ร็อง)
Cos If You Want Me
(คอซ อิฟ ยู ว็อนท มี)
Get Your Ass On Over Here And Show Me
(เก็ท ยุร อาซ ออน โอเฝอะ เฮียร แอ็นด โฌ มี)
Stop Wasting Time
(ซท็อพ เวซทิง ไทม)
And If You Need Me Get Your Act Together Boy
(แอ็นด อิฟ ยู นีด มี เก็ท ยุร แอ็คท ทุเกฑเออะ บอย)
And Show Me
(แอ็นด โฌ มี)
You Should Be Mine
(ยู เชิด บี ไมน)

All In Love Is Fair
(ออล อิน ลัฝ อีส แฟ)
One Of Us Will Lose
(วัน อ็อฝ อัซ วิล ลูส)
Is It Her Or Me
(อีส ซิท เฮอ ออ มี)
Is It Me Or You
(อีส ซิท มี ออ ยู)
Who’s It Gonna Be
(ฮู ซิท กอนนะ บี)
What You Gonna Do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Are You Over Me
(อาร์ ยู โอเฝอะ มี)
I’m Not Over You
(แอม น็อท โอเฝอะ ยู)

Cos You Said That You Wouldn’t Cheat Me
(คอซ ยู เซ็ด แดท ยู วูดดึ่น ชีท มี)
That Our Love Was To Last All Time
(แดท เอ๊า ลัฝ วอส ทู ลาซท ดอร์ ไทม)
She Must Have Been A Big Exception
(ชี มัซท แฮ็ฝ บีน อะ บิก เอ็คเซพฌัน)
If You’re Not The Cheating Kind
(อิฟ ยัวร์ น็อท เดอะ ชีดิง ไคนด)

Get It Right Get It Right Get It Right
(เก็ท ดิธ ไรท เก็ท ดิธ ไรท เก็ท ดิธ ไรท)
Don’t Get It Wrong
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ร็อง)
Cos If You Want Me
(คอซ อิฟ ยู ว็อนท มี)
Get Your Ass On Over Here And Show Me
(เก็ท ยุร อาซ ออน โอเฝอะ เฮียร แอ็นด โฌ มี)
Stop Wasting Time
(ซท็อพ เวซทิง ไทม)
Boy If You Knew Me
(บอย อิฟ ยู นยู มี)
Baby You Would Never Want To Lose Me
(เบบิ ยู เวิด เนฝเวอะ ว็อนท ทู ลูส มี)
Make Up Your Mind
(เมค อัพ ยุร ไมนด)

All In Love Is Fair
(ออล อิน ลัฝ อีส แฟ)
One Of Us Will Lose
(วัน อ็อฝ อัซ วิล ลูส)
Is It Her Or Me
(อีส ซิท เฮอ ออ มี)
Is It Me Or You
(อีส ซิท มี ออ ยู)
Who’s It Gonna Be
(ฮู ซิท กอนนะ บี)
What You Gonna Do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Are You Over Me
(อาร์ ยู โอเฝอะ มี)
I’m Not Over You
(แอม น็อท โอเฝอะ ยู)

You Gotta Take The Good With The Bad
(ยู กอททะ เทค เดอะ เกิด วิฑ เดอะ แบ็ด)
The Happy With The Sad
(เดอะ แฮพพิ วิฑ เดอะ แซ็ด)
But Don’t Get Mad If Things Don’t Go The Way You Planned
(บัท ด้อนท์ เก็ท แม็ด อิฟ ธิง ด้อนท์ โก เดอะ เว ยู แพลน)
Just Understand That Real Love Is In Demand
(จัซท อันเดิซแทนด แดท ริแอ็ล ลัฝ อีส ซิน ดิมานด)
If You’re Ready For Commitment Girl Just Take My Hand
(อิฟ ยัวร์ เรดอิ ฟอ ค็อมมีทเม็นท เกิล จัซท เทค มาย แฮ็นด)
If You Get Lucky Love Will Be A Cruise
(อิฟ ยู เก็ท ลัคคิ ลัฝ วิล บี อะ ครูส)
There Are So Many Roads
(แดร์ อาร์ โซ เมนอิ โรด)
Which One Ya Gonna Choose
(ฮวิช วัน ยา กอนนะ ชูส)
But There’s A Risk Ya Know Ya Gotta Take
(บัท แดร์ ซา ริซค ยา โน ยา กอททะ เทค)
No Messing A Choice Ya Gotta Make
(โน เมซซิง อะ ชอยซ ยา กอททะ เมค)
The One Cross You Know You’ve Gotta Bear
(ดิ วัน คร็อซ ยู โน ยู๊ฟ กอททะ แบ)
All In Love Is Fair
(ออล อิน ลัฝ อีส แฟ)

All In Love Is Fair
(ออล อิน ลัฝ อีส แฟ)
One Of Us Will Lose
(วัน อ็อฝ อัซ วิล ลูส)
Is It Her Or Me
(อีส ซิท เฮอ ออ มี)
Is It Me Or You
(อีส ซิท มี ออ ยู)
Who’s It Gonna Be
(ฮู ซิท กอนนะ บี)
What You Gonna Do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Are You Over Me
(อาร์ ยู โอเฝอะ มี)
I’m Not Over You
(แอม น็อท โอเฝอะ ยู)

All In Love Is Fair
(ออล อิน ลัฝ อีส แฟ)
One Of Us Will Lose
(วัน อ็อฝ อัซ วิล ลูส)
Is It Her Or Me
(อีส ซิท เฮอ ออ มี)
Is It Me Or You
(อีส ซิท มี ออ ยู)
Who’s It Gonna Be
(ฮู ซิท กอนนะ บี)
What You Gonna Do
(ว็อท ยู กอนนะ ดู)
Are You Over Me
(อาร์ ยู โอเฝอะ มี)
I’m Not Over You
(แอม น็อท โอเฝอะ ยู)

Can’t Wait Another Minute
(แค็นท เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
Is It Her Or Me Doin’ It
(อีส ซิท เฮอ ออ มี โดย หนิด)
Can’t Wait Another Minute
(แค็นท เวท แอะนัธเออะ มินยูท)
Is It Her Or Me Who’s Doin’ It
(อีส ซิท เฮอ ออ มี ฮู โดย หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All In Love Is Fair คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น