เนื้อเพลง Softly as I Leave You คำอ่านไทย Elvis Presley

Softly [Softly]
(ซอฟทลิ [ ซอฟทลิ ])
I will leave you [I will leave you softly]
(ไอ วิล ลีฝ ยู [ ไอ วิล ลีฝ ยู ซอฟทลิ ])
Softly [Softly]
(ซอฟทลิ [ ซอฟทลิ ])
For my heart would break [For my heart would break]
(ฟอ มาย ฮาท เวิด บเรค [ ฟอ มาย ฮาท เวิด บเรค ])
If you should wake [If you should wake]
(อิฟ ยู เชิด เวค [ อิฟ ยู เชิด เวค ])
And see me go [And see me go]
(แอ็นด ซี มี โก [ แอ็นด ซี มี โก ])

So I leave you [So I leave you]
(โซ ไอ ลีฝ ยู [ โซ ไอ ลีฝ ยู ])
Softly [Softly]
(ซอฟทลิ [ ซอฟทลิ ])
Long before you miss me [Long before you miss me]
(ล็อง บิโฟ ยู มิซ มี [ ล็อง บิโฟ ยู มิซ มี ])
Long before your arms can beg me stay [Long before your arms can beg me stay]
(ล็อง บิโฟ ยุร อาม แค็น เบ็ก มี ซเท [ ล็อง บิโฟ ยุร อาม แค็น เบ็ก มี ซเท ])
For one more hour [For one more hour]
(ฟอ วัน โม เอาร [ ฟอ วัน โม เอาร ])
For one more day [For one more day]
(ฟอ วัน โม เด [ ฟอ วัน โม เด ])

After all the years [After all the years]
(อาฟเทอะ ออล เดอะ เยีย [ อาฟเทอะ ออล เดอะ เยีย ])
I can’t bare the tears [I can’t bare the tears]
(ไอ แค็นท แบ เดอะ เทีย [ ไอ แค็นท แบ เดอะ เทีย ])
To fall [To fall]
(ทู ฟอล [ ทู ฟอล ])
So softly, [So softly] so softly
(โซ ซอฟทลิ , [ โซ ซอฟทลิ ] โซ ซอฟทลิ)
[I will leave you there]
([ ไอ วิล ลีฝ ยู แดร์ ])
I will leave you
(ไอ วิล ลีฝ ยู)
I will leave you there
(ไอ วิล ลีฝ ยู แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Softly as I Leave You คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น