เนื้อเพลง One Way or Another คำอ่านไทย Mandy Moore

One, two, four, Mandy
(วัน , ทู , โฟ , แมนดี้)

This is the life
(ดีซ ซิส เดอะ ไลฟ)
Oh, One way, One way, or another
(โอ , วัน เว , วัน เว , ออ แอะนัธเออะ)
One way
(วัน เว)

One way or another I’m gonna find ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ไฟนด ยา)
I’m gonna getcha getcha getcha getcha
(แอม กอนนะ แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna win ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ วิน ยา)
I’m gonna getcha I’ll getcha getcha
(แอม กอนนะ แกทชา แอล แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna see ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ซี ยา)
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha
(แอม กอนนะ meetcha meetcha meetcha meetcha)
One day, maybe next week
(วัน เด , เมบี เน็คซท วีค)
I’m gonna meetcha, I’ll meetcha, I’ll meetcha
(แอม กอนนะ meetcha , แอล meetcha , แอล meetcha)
I will drive past your house
(ไอ วิล ดไรฝ พาซท ยุร เฮาซ)
And if the lights are all down
(แอ็นด อิฟ เดอะ ไลท แซร์ ออล เดาน)
I’ll see who’s around
(แอล ซี ฮู อะเรานด)

One way or another I’m gonna find ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ไฟนด ยา)
I’m gonna getcha getcha getcha getcha
(แอม กอนนะ แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna win ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ วิน ยา)
I’ll getcha, I’ll getcha
(แอล แกทชา , แอล แกทชา)
One way or another I’m gonna see ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ซี ยา)
I’m gonna meetcha meetcha meetcha meetcha
(แอม กอนนะ meetcha meetcha meetcha meetcha)
One day, maybe next week
(วัน เด , เมบี เน็คซท วีค)
I’m gonna meetcha, I’ll meetcha, I’ll meetcha
(แอม กอนนะ meetcha , แอล meetcha , แอล meetcha)

And if the lights are all out
(แอ็นด อิฟ เดอะ ไลท แซร์ ออล เอ้า)
I’ll follow your bus downtown
(แอล ฟอลโล ยุร บัซ ดาวน์ทาวน์)
See who’s hanging out
(ซี ฮู แฮงอิง เอ้า)

One way or another I’m gonna lose ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ลูส ยา)
I’m gonna give you the slip, a slip of the lip or another
(แอม กอนนะ กิฝ ยู เดอะ ซลิพ , อะ ซลิพ อ็อฝ เดอะ ลิพ ออ แอะนัธเออะ)
I’m gonna lose ya, I’m gonna trick ya, I’ll trick ya trick ya
(แอม กอนนะ ลูส ยา , แอม กอนนะ ทริค ยา , แอล ทริค ยา ทริค ยา)
One way or another I’m gonna lose ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ลูส ยา)
I’m gonna trick ya trick ya trick ya trick ya
(แอม กอนนะ ทริค ยา ทริค ยา ทริค ยา ทริค ยา)
One way or another I’m gonna lose ya
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ ลูส ยา)
I’m gonna give you the slip
(แอม กอนนะ กิฝ ยู เดอะ ซลิพ)

I’ll walk down the mall
(แอล วอค เดาน เดอะ มอล)
Stand over by the wall
(ซแท็นด โอเฝอะ ไบ เดอะ วอล)
Where I can see it all
(ฮแว ไอ แค็น ซี อิท ดอร์)
Find out who ya call
(ไฟนด เอ้า ฮู ยา คอล)
Lead you to the supermarket checkout
(เล็ด ยู ทู เดอะ supermarket เชกเค้า)
Some specials and rat food, get lost in the crowd
(ซัม ซเพฌแอ็ล แซน แร็ท ฟูด , เก็ท ล็อซท อิน เดอะ คเราด)

One way or another I’m gonna getcha
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ แกทชา)
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
(แอล แกทชา , แอล แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna getcha
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ แกทชา)
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
(แอล แกทชา , แอล แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna getcha
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ แกทชา)
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
(แอล แกทชา , แอล แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)
One way or another I’m gonna getcha
(วัน เว ออ แอะนัธเออะ แอม กอนนะ แกทชา)
I’ll getcha, I’ll getcha getcha getcha getcha
(แอล แกทชา , แอล แกทชา แกทชา แกทชา แกทชา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Way or Another คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น