เนื้อเพลง Not Listening คำอ่านไทย Papa Roach

I’m not listening, not anymore
(แอม น็อท ลิเซินนิง , น็อท แอนนี่มอ)
The more I learn, the more I ignore
(เดอะ โม ไอ เลิน , เดอะ โม ไอ อิกโน)
I’m not listening, not anymore
(แอม น็อท ลิเซินนิง , น็อท แอนนี่มอ)
The more I hear, the more I ignore
(เดอะ โม ไอ เฮีย , เดอะ โม ไอ อิกโน)
No I’m not listening, not anymore, No
(โน แอม น็อท ลิเซินนิง , น็อท แอนนี่มอ , โน)

Cause You gotta be bigger, be faster, be stronger
(คอส ยู กอททะ บี บี๊กเกอร์ , บี ฟาสเทอะ , บี สตองเกอร์)
if your gonna survive any longer
(อิฟ ยุร กอนนะ เซอะไฝฝ เอนอิ ลองเงอ)
in this lifetime, it better be the right time
(อิน ดีซ ไลฟ์ไทม์ , อิท เบทเทอะ บี เดอะ ไรท ไทม)
the first time might be your last time
(เดอะ เฟิซท ไทม ไมท บี ยุร ลาซท ไทม)
am I a failure if I got nothing to lose
(แอ็ม ไอ อะ เฟลเยอะ อิฟ ฟาย ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
No, I’m not a failure, I got something to prove
(โน , แอม น็อท ดา เฟลเยอะ , ไอ ก็อท ซัมติง ทู พรูฝ)

Chorus:
(โครัซ :)
I’m not listening, not anymore
(แอม น็อท ลิเซินนิง , น็อท แอนนี่มอ)
The more I learn, the more I ignore
(เดอะ โม ไอ เลิน , เดอะ โม ไอ อิกโน)
I’m not listening, not anymore
(แอม น็อท ลิเซินนิง , น็อท แอนนี่มอ)
The more I hear, the more I ignore, the more I ignore
(เดอะ โม ไอ เฮีย , เดอะ โม ไอ อิกโน , เดอะ โม ไอ อิกโน)

Cause I’ve lost my innocence
(คอส แอฝ ล็อซท มาย อีนโนะเซ็นซ)
and I’m a stranger, A life changer
(แอ็นด แอม มา ซทเรนเจอะ , อะ ไลฟ เชนเจอะ)
I’m a man thats not afraid of danger
(แอม มา แม็น แด๊ท น็อท อัฟเรด อ็อฝ เดนเจอะ)
I walk my own path, and blaze my own trail
(ไอ วอค มาย โอน พาธ , แอ็นด บเลส มาย โอน ทเรล)
because I’m not afraid to derail
(บิคอส แอม น็อท อัฟเรด ทู ดีเรล)
I won’t get in line or be a middle man
(ไอ ว็อนท เก็ท อิน ไลน ออ บี อะ มิ๊ดเดิ้ล แม็น)
so f*ck you I’ll make my own plan
(โซ เอฟ *ck ยู แอล เมค มาย โอน แพล็น)
and I got respect and I dont neglect
(แอ็นด ดาย ก็อท ริซเพคท แอ็นด ดาย ด้อนท์ เน็กเลคท)
the people that are here who came to protect
(เดอะ พี๊เพิ่ล แดท อาร์ เฮียร ฮู เคม ทู พโระเทคท)
am I a failure if I got nothing to lose
(แอ็ม ไอ อะ เฟลเยอะ อิฟ ฟาย ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
No, I’m not a failure, I got something to prove
(โน , แอม น็อท ดา เฟลเยอะ , ไอ ก็อท ซัมติง ทู พรูฝ)

Chorus
(โครัซ)

I told you before, wont listen anymore
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , ว็อนท ลิ๊สซึ่น แอนนี่มอ)
I told you before, lets settle the score
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , เล็ท เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
I told you before, wont listen anymore
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , ว็อนท ลิ๊สซึ่น แอนนี่มอ)
I told you before, lets settle the score
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , เล็ท เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)

If not them then who?
(อิฟ น็อท เฑ็ม เด็น ฮู)
If not now then when?
(อิฟ น็อท เนา เด็น ฮเว็น)

Chorus
(โครัซ)

I told you before, wont listen anymore
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , ว็อนท ลิ๊สซึ่น แอนนี่มอ)
I told you before, lets settle the score
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , เล็ท เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)
I told you before, wont listen anymore
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , ว็อนท ลิ๊สซึ่น แอนนี่มอ)
I told you before, lets settle the score
(ไอ โทลด ยู บิโฟ , เล็ท เซ็ทเทิ่ล เดอะ ซโค)

Set it off right now
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ ไรท เนา)
Blow it up, set it off
(บโล อิท อัพ , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
F*ck it up, set it off
(เอฟ *ck อิท อัพ , เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
Blow it up, Blow it up right now
(บโล อิท อัพ , บโล อิท อัพ ไรท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Listening คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น