เนื้อเพลง Kashka from Baghdad คำอ่านไทย Kate Bush

Kashka from Baghdad
(Kashka ฟร็อม Baghdad)
Lives in sin, they say,
(ไลฝ ซิน ซิน , เด เซ ,)
With another man,
(วิฑ แอะนัธเออะ แม็น ,)
But no one knows who.
(บัท โน วัน โน ฮู)

Old friends never call there.
(โอลด ฟเร็นด เนฝเวอะ คอล แดร์)
Some wonder if life’s
(ซัม วันเดอะ อิฟ ไลฟ)
Inside at all–
(อีนไซด แอ็ท ดอร์)
If there’s life inside at all.
(อิฟ แดร์ ไลฟ อีนไซด แอ็ท ดอร์)

But we know the lady who rents the room.
(บัท วี โน เดอะ เลดิ ฮู เร็นท เดอะ รุม)
She catches them calling a la lune.
(ชี catches เฑ็ม คอลลิง อะ ลา lune)

At night
(แอ็ท ไนท)
They’re seen
(เดรว ซีน)
Laughing,
(ลาฟอิง ,)
Loving.
(ลัฝอิง)
They know
(เด โน)
The way
(เดอะ เว)
To be
(ทู บี)
Happy.
(แฮพพิ)

They never go for walks.
(เด เนฝเวอะ โก ฟอ วอค)
Maybe it’s because
(เมบี อิทซ บิคอส)
The moon’s not bright enough.
(เดอะ มูน น็อท ไบร๊ท อินัฟ)
There’s light in love, you see.
(แดร์ ไลท อิน ลัฝ , ยู ซี)

I watch their shadows,
(ไอ ว็อช แด แฌดโอ ,)
Tall and slim,
(ทอล แอ็นด ซลิม ,)
In the window opposite.
(อิน เดอะ วีนโด อ๊อพโพสิท)
I long to be with them.
(ไอ ล็อง ทู บี วิฑ เฑ็ม)

Cause when all the alley-cats come out,
(คอส ฮเว็น ออล ดิ แอลลิ แค็ท คัม เอ้า ,)
You can hear music from Kashka’s house.
(ยู แค็น เฮีย มยูสิค ฟร็อม Kashkas เฮาซ)

At night
(แอ็ท ไนท)
They’re seen
(เดรว ซีน)
Laughing,
(ลาฟอิง ,)
Loving.
(ลัฝอิง)
They know
(เด โน)
The way
(เดอะ เว)
To be
(ทู บี)
Happy.
(แฮพพิ)

” Watching every night.*
(” วัทชิง เอฝริ ไนท *)
Don’t you know they’re seen?
(ด้อนท์ ยู โน เดรว ซีน)
Won’t you let me laugh?
(ว็อนท ยู เล็ท มี ลาฟ)
Let me in your love.
(เล็ท มี อิน ยุร ลัฝ)

” Watching every night.
(” วัทชิง เอฝริ ไนท)
Don’t you know they’re seen?
(ด้อนท์ ยู โน เดรว ซีน)
Won’t you let me laugh?
(ว็อนท ยู เล็ท มี ลาฟ)
Let me in your love.
(เล็ท มี อิน ยุร ลัฝ)

” Watching every night.
(” วัทชิง เอฝริ ไนท)
Don’t you know they’re seen?
(ด้อนท์ ยู โน เดรว ซีน)
Won’t you let me laugh?
(ว็อนท ยู เล็ท มี ลาฟ)
Let me in your love.
(เล็ท มี อิน ยุร ลัฝ)

” Watching every night.
(” วัทชิง เอฝริ ไนท)
Don’t you know they’re seen?
(ด้อนท์ ยู โน เดรว ซีน)
Won’t you let me laugh? ”
(ว็อนท ยู เล็ท มี ลาฟ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kashka from Baghdad คำอ่านไทย Kate Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น