เนื้อเพลง Lullaby คำอ่านไทย Nickelback

Well, I know the feeling
(เว็ล , ไอ โน เดอะ ฟีลอิง)
Of finding yourself stuck out on the ledge
(อ็อฝ ไฟนดิง ยุรเซลฟ ซทัค เอ้า ออน เดอะ เล็จ)
And there ain’t no healing
(แอ็นด แดร์ เอน โน ฮิวลิง)
From cutting yourself with the jagged edge
(ฟร็อม คัททิง ยุรเซลฟ วิฑ เดอะ แจกกิด เอ็จ)
I’m telling you that, it’s never that bad
(แอม เทลลิง ยู แดท , อิทซ เนฝเวอะ แดท แบ็ด)
Take it from someone who’s been where you’re at
(เทค อิท ฟร็อม ซัมวัน ฮู บีน ฮแว ยัวร์ แอ็ท)
Laid out on the floor
(เลด เอ้า ออน เดอะ ฟโล)
And you’re not sure you can take this anymore
(แอ็นด ยัวร์ น็อท ฌุร ยู แค็น เทค ดีซ แอนนี่มอ)

So just give it one more try to a lullaby
(โซ จัซท กิฝ อิท วัน โม ทไร ทู อะ ลัลละไบ)
And turn this up on the radio
(แอ็นด เทิน ดีซ อัพ ออน เดอะ เรดิโอ)
If you can hear me now
(อิฟ ยู แค็น เฮีย มี เนา)
I’m reaching out
(แอม รีชชิง เอ้า)
To let you know that you’re not alone
(ทู เล็ท ยู โน แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
And if you can’t tell, I’m scared as hell
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท เท็ล , แอม ซคา แอ็ส เฮ็ล)
Cause I can’t get you on the telephone
(คอส ไอ แค็นท เก็ท ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
So just close your eyes
(โซ จัซท คโลส ยุร ไอ)
Oh, honey here comes a lullaby
(โอ , ฮันอิ เฮียร คัม ซา ลัลละไบ)
Your very own lullaby
(ยุร เฝริ โอน ลัลละไบ)

Please let me take you
(พลีส เล็ท มี เทค ยู)
Out of the darkness and into the light
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ แซน อีนทุ เดอะ ไลท)
Cause I have faith in you
(คอส ไอ แฮ็ฝ เฟธ อิน ยู)
That you’re gonna make it through another night
(แดท ยัวร์ กอนนะ เมค อิท ธรู แอะนัธเออะ ไนท)
Stop thinking about the easy way out
(ซท็อพ ติ้งกิง อะเบาท ดิ อีสอิ เว เอ้า)
There’s no need to go and blow the candle out
(แดร์ โน นีด ทู โก แอ็นด บโล เดอะ แค๊นเดิ้ล เอ้า)
Because you’re not done
(บิคอส ยัวร์ น็อท ดัน)
You’re far too young
(ยัวร์ ฟา ทู ยัง)
And the best is yet to come
(แอ็นด เดอะ เบ็ซท อีส เย็ท ทู คัม)

So just give it one more try to a lullaby
(โซ จัซท กิฝ อิท วัน โม ทไร ทู อะ ลัลละไบ)
And turn this up on the radio
(แอ็นด เทิน ดีซ อัพ ออน เดอะ เรดิโอ)
If you can hear me now
(อิฟ ยู แค็น เฮีย มี เนา)
I’m reaching out
(แอม รีชชิง เอ้า)
To let you know that you’re not alone
(ทู เล็ท ยู โน แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
And if you can’t tell, I’m scared as hell
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท เท็ล , แอม ซคา แอ็ส เฮ็ล)
Cause I can’t get you on the telephone
(คอส ไอ แค็นท เก็ท ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
So just close your eyes
(โซ จัซท คโลส ยุร ไอ)
Oh, honey here comes a lullaby
(โอ , ฮันอิ เฮียร คัม ซา ลัลละไบ)
Your very own lullaby
(ยุร เฝริ โอน ลัลละไบ)

Well, everybody’s hit the bottom
(เว็ล , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ บอตตัม)
Everybody’s been forgotten
(เอวี่บอดี้ บีน ฟอร์กอทเดน)
When everybody’s tired of being alone
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ ไทร อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Yeah, everybody’s been abandoned
(เย่ , เอวี่บอดี้ บีน อะแบนดัน)
And left a little empty handed
(แอ็นด เล็ฟท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เอมทิ แฮ็นด)
So if you’re out there barely hanging on…
(โซ อิฟ ยัวร์ เอ้า แดร์ แบลิ แฮงอิง ออน)

Just give it one more try to a lullaby
(จัซท กิฝ อิท วัน โม ทไร ทู อะ ลัลละไบ)
And turn this up on the radio
(แอ็นด เทิน ดีซ อัพ ออน เดอะ เรดิโอ)
If you can hear me now
(อิฟ ยู แค็น เฮีย มี เนา)
I’m reaching out
(แอม รีชชิง เอ้า)
To let you know that you’re not alone
(ทู เล็ท ยู โน แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
And if you can’t tell, I’m scared as hell
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท เท็ล , แอม ซคา แอ็ส เฮ็ล)
Cause I can’t get you on the telephone
(คอส ไอ แค็นท เก็ท ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
So just close your eyes
(โซ จัซท คโลส ยุร ไอ)
Oh, honey here comes a lullaby
(โอ , ฮันอิ เฮียร คัม ซา ลัลละไบ)
Your very own lullaby
(ยุร เฝริ โอน ลัลละไบ)
Oh, honey here comes a lullaby
(โอ , ฮันอิ เฮียร คัม ซา ลัลละไบ)
Your very own lullaby
(ยุร เฝริ โอน ลัลละไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lullaby คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น