เนื้อเพลง Multiply คำอ่านไทย Xzibit feat Nate Dogg

[Xzibit]
([ Xzibit ])
I’ve beeeeen this way and I can’t stop [ah]
(แอฝ beeeeen ดีซ เว แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ [ อา ])
Hands on the ball and I won’t drop [no]
(แฮ็นด ออน เดอะ บอล แอ็นด ดาย ว็อนท ดร็อพ [ โน ])
Half-assed rhymes that you can’t watch [no]
(ฮาล์ฟ อาซ ไรม แดท ยู แค็นท ว็อช [ โน ])
It ain’t cause I want to it’s cause I got-ta
(อิท เอน คอส ไอ ว็อนท ทู อิทซ คอส ไอ ก็อท ทา)
Get it Crip while the gettin is good
(เก็ท ดิธ คริป ฮไวล เดอะ เกดดิน อีส เกิด)
before the game is 10% skill and 90% Hollywood
(บิโฟ เดอะ เกม อีส 10% ซคิล แอ็นด 90% ฮอลิวูด)
I don’t need that, I don’t believe that
(ไอ ด้อนท์ นีด แดท , ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท)
E’rybody gon’ get hurt, if I do dirt
(เอรี่บอดี้ ก็อน เก็ท เฮิท , อิฟ ฟาย ดู เดิท)
I flirt with the idea of quittin’ the game
(ไอ ฟเลิท วิฑ ดิ ไอดีอะ อ็อฝ ควิทดิน เดอะ เกม)
Nah!! I’ma evolve continue to change
(นาห์ ! ! แอมอา อิฝอลฝ ค็อนทีนยู ทู เชนจ)
It take brains, balls and backbones to get it on
(อิท เทค บเรน , บอล แซน แบ็คโบน ทู เก็ท ดิธ ออน)
and keep it on, we keepin it movin, to each his own
(แอ็นด คีพ อิท ออน , วี คริพปิน หนิด มูฝวิน , ทู อีช ฮิส โอน)
So I spit about it, whatever I feel about it
(โซ ไอ ซพิท อะเบาท ดิธ , ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ฟีล อะเบาท ดิธ)
I’m just bein real about it; X get hot n*gga forget about it
(แอม จัซท บีนโพลริแอ็ล อะเบาท ดิธ ; เอ๊กซฺ เก็ท ฮ็อท เอ็น *gga เฟาะเกท อะเบาท ดิธ)
Speech don’t failllll me now
(ซพีช ด้อนท์ failllll มี เนา)
Dedicated to the enemies and friends that hold me down
(เดดอิเคท ทู ดิ อียีมีสฺ แซน ฟเร็นด แดท โฮลด มี เดาน)

[Chorus: Nate Dogg]
([ โครัซ : แนตชฺ ด๊อก ])
[We] back on line [We] came to ride
([ วี ] แบ็ค ออน ไลน [ วี ] เคม ทู ไรด)
[We] deal [We] stack [We] multiply
([ วี ] ดีล [ วี ] ซแท็ค [ วี ] มัลทิพไล)
[We] stay on the grind [Until] we die
([ วี ] ซเท ออน เดอะ ไกรนด [ อันทีล ] วี ได)
And back for mo’, cause we can’t get enough
(แอ็นด แบ็ค ฟอ โม , คอส วี แค็นท เก็ท อินัฟ)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Above the rest, accept no less
(อะบัฝ เดอะ เร็ซท , แอ็คเซพท โน เลซ)
Go ahead, check the game, be my guest
(โก อะเฮด , เช็ค เดอะ เกม , บี มาย เก็ซท)
Somethin brand new and heavy to get off my chest
(ซัมติน บแร็นด นยู แอ็นด เฮฝอิ ทู เก็ท ออฟฟ มาย เช็ซท)
Win time after time ’til there ain’t none left
(วิน ไทม อาฟเทอะ ไทม ทิล แดร์ เอน นัน เล็ฟท)
Hardhat, punch the clock, back to work
(Hardhat , พันช เดอะ คล็อค , แบ็ค ทู เวิค)
I’m bigger, stronger, faster, built to hurt
(แอม บี๊กเกอร์ , สตองเกอร์ , ฟาสเทอะ , บิลท ทู เฮิท)
everybody and anybody who come to my party
(เอวี่บอดี้ แอ็นด เอนอิบอดิ ฮู คัม ทู มาย พาทิ)
like they ready to get roudy and touch somebody
(ไลค เด เรดอิ ทู เก็ท roudy แอ็นด ทั๊ช ซัมบอดี้)
Who’s that n*gga y’all came to see? ” X! ”
(ฮู แดท เอ็น *gga ยอล เคม ทู ซี ” เอ๊กซฺ ! “)
Often imitated, but cannot be, ” X! ”
(ออฟเอ็น อีมอิเทท , บัท แคนน็อท บี , ” เอ๊กซฺ ! “)
What’s next, collect respect like paychecks
(ว็อท เน็คซท , ค็อลเลคท ริซเพคท ไลค เพแชค)
Straight to the bank with my b*tch and have safe sex
(ซทเรท ทู เดอะ แบ็งค วิฑ มาย บี *tch แอ็นด แฮ็ฝ เซฟ เซ็คซ)
What do you believe in? I believe in
(ว็อท ดู ยู บิลีฝ อิน นาย บิลีฝ อิน)
seizin the moment, livin and dyin to spit with a vengeance
(seizin เดอะ โมเม็นท , ลีฝอิน แอ็นด ดายอิน ทู ซพิท วิฑ อะ เฝนแจ็นซ)
Here for redemption – been around forever
(เฮียร ฟอ ริเดมฌัน บีน อะเรานด เฟาะเรฝเออะ)
Y’all cats were just too blind to listen
(ยอล แค็ท เวอ จัซท ทู บไลนด ทู ลิ๊สซึ่น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
It ain’t my fault.. we keep droppin hits
(อิท เอน มาย ฟอลท วี คีพ ดรอพปิน ฮิท)
And you can’t spit like this, so I’m takin yo’ b*tch
(แอ็นด ยู แค็นท ซพิท ไลค ดีซ , โซ แอม ทอคกิ่น โย บี *tch)
It ain’t sh*t changed.. we gon’ bang like this
(อิท เอน ฌะ *ที เชนจ วี ก็อน แบ็ง ไลค ดีซ)
And I’m drinkin this fifth, we still don’t take no sh*t
(แอ็นด แอม ดริงคิน ดีซ ฟิฟธ , วี ซทิล ด้อนท์ เทค โน ฌะ *ที)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
I got a ” Sixth Sense, ” that tells me you ain’t worth six cents
(ไอ ก็อท ดา ” ซิคซธ เซ็นซ , ” แดท เท็ล มี ยู เอน เวิธ ซิคซ เซ็นท)
I’m sick with my sixth sense
(แอม ซิค วิฑ มาย ซิคซธ เซ็นซ)
Whattup Doc? I’m gettin down to business
(ฮวอทดั๊พ ด็อค แอม เกดดิน เดาน ทู บีสเน็ซ)
Crooked ass the cops to the Rampart district
(ครุค อาซ เดอะ ค็อพ ทู เดอะ แรมพาท ดีซทริคท)
Loose yourself in the music, move it or lose it
(ลูซ ยุรเซลฟ อิน เดอะ มยูสิค , มูฝ อิท ออ ลูส อิท)
Abuse it, let’s booze it, please don’t confuse it with the
(อับยูซ อิท , เล็ท บูส อิท , พลีส ด้อนท์ ค็อนฟยูส อิท วิฑ เดอะ)
next man, it’s the X Man rollin
(เน็คซท แม็น , อิทซ เดอะ เอ๊กซฺ แม็น โรลลิน)
Stand firm, solid as the ground I’m holdin
(ซแท็นด เฟิม , ซอลอิด แอ็ส เดอะ กเรานด แอม โฮดดิน)
Make mine +Golden+, permanent +State+ issue
(เมค ไมน +โกลเด็น + , เพอมะเน็นท +ซเทท + อีฌยุ)
Stacked with the wealth that you can’t take witchu
(ซแท็ค วิฑ เดอะ เว็ลธ แดท ยู แค็นท เทค วิทชู)
Long range missile, if we got issues
(ล็อง เรนจ มีซซิล , อิฟ วี ก็อท อีฌยุ)
I’ma squeeze this sh*t and nobody gon’ miss you
(แอมอา ซควีส ดีซ ฌะ *ที แอ็นด โนบอดี้ ก็อน มิซ ยู)
I’ma keep swingin ’til the medics come get you
(แอมอา คีพ สวิงกิน ทิล เดอะ เมดอิค คัม เก็ท ยู)
We busy, stay off my line, you can’t get through
(วี บีสอิ , ซเท ออฟฟ มาย ไลน , ยู แค็นท เก็ท ธรู)
Peep the design from the mastermind
(พีพ เดอะ ดิไสน ฟร็อม เดอะ แมสเทอร์มายด์)
Yo Dre, bring that sh*t back one more time!
(โย ดรี , บริง แดท ฌะ *ที แบ็ค วัน โม ไทม !)

[Chorus – repeat 2X]
([ โครัซ ริพีท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Multiply คำอ่านไทย Xzibit feat Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น