เนื้อเพลง Let’s Get High คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman, Kurupt & Ms. Roq

All these n*ggas and all these hos in here
(ออล ฑิส เอ็น *ggas แซน ออล ฑิส โฮซ ซิน เฮียร)
Somebody here gon’ f*ck [4x]
(ซัมบอดี้ เฮียร ก็อน เอฟ *ck [ 4x ])

[Hittman]:
([ Hittman ] :)
Talkin’ that, walkin’ that, spittin’ at hos
(ทอคกิ่น แดท , วอคกิน แดท , สปิทดิน แอ็ท โฮซ)
Smokin’ this, drinkin’ that, hittin’ at hos
(สโมกิน ดีซ , ดริงคิน แดท , ฮิทดิน แอ็ท โฮซ)
F*ck this, I’m hittin’ that, I’m hittin’ ’em both
(เอฟ *ck ดีซ , แอม ฮิทดิน แดท , แอม ฮิทดิน เอ็ม โบธ)
Have one ridin’ d*ck, one lickin’ my toes
(แฮ็ฝ วัน ริดอิน d*ck , วัน ลิคคิน มาย โท)
When I’m lovin’ these hos, there ain’t no love involved
(ฮเว็น แอม ลัฝวิน ฑิส โฮซ , แดร์ เอน โน ลัฝ อินฝอลฝ)
No hugs, no kisses, bear rugs, bear britches
(โน ฮัก , โน คีสเซซ , แบ รัก , แบ britches)
Rare b*tches, like to pose in them Black Tail pictures
(แร บี *tches , ไลค ทู โพส อิน เฑ็ม บแล็ค เทล พีคเชอะ)
B*tch jumped off my d*ck, ” Is that Dre over there? ”
(บี *tch จัมพ ออฟฟ มาย d*ck , ” อีส แดท ดรี โอเฝอะ แดร์ “)

[Dr. Dre]:
([ เดทเออะ ดรี ] :)
Yeah, I just took some Ecstasy
(เย่ , ไอ จัซท ทุค ซัม เอคซทะซิ)
Ain’t no tellin’ what the side effects could be
(เอน โน เทลลิน ว็อท เดอะ ไซด เอ็ฟเฟคท เคิด บี)
All these fine b*tches equal sex to me
(ออล ฑิส ไฟน บี *tches อีคแว็ค เซ็คซ ทู มี)
Plus I got this bad b*tch layin’ next to me
(พลัซ ซาย ก็อท ดีซ แบ็ด บี *tch เลย์อิน เน็คซท ทู มี)
No doubt, sat back on the couch
(โน เดาท , แซ็ท แบ็ค ออน เดอะ เคาช)
Pants down, rubber on, set to turn that ass out
(แพ็นท เดาน , รับเบอะ ออน , เซ็ท ทู เทิน แดท อาซ เอ้า)
Laid the b*tch out, then I put it in her mouth
(เลด เดอะ บี *tch เอ้า , เด็น นาย พัท ดิธ อิน เฮอ เมาธ)
Pulled out, nutted on a towel and passed out
(พุล เอ้า , nutted ออน อะ เท๊าเว่ล แอ็นด พาซ เอ้า)

[Kurupt]:
([ เคอรัพชฺ ] :)
Come on let’s get high [high..]
(คัมมอน เล็ท เก็ท ไฮ [ ไฮ ])
Let’s get high [high..]
(เล็ท เก็ท ไฮ [ ไฮ ])
Come on, let’s get high [high..]
(คัมมอน , เล็ท เก็ท ไฮ [ ไฮ ])
Let’s get high, all my ladies
(เล็ท เก็ท ไฮ , ออล มาย เลดิส)
Let’s get high [high..]
(เล็ท เก็ท ไฮ [ ไฮ ])
High [high..]
(ไฮ [ ไฮ ])
Let’s get high [high..]
(เล็ท เก็ท ไฮ [ ไฮ ])
Come on, let’s get high
(คัมมอน , เล็ท เก็ท ไฮ)

I make the four hop, pull up at the spot
(ไอ เมค เดอะ โฟ ฮ็อพ , พุล อัพ แอ็ท เดอะ สพอท)
Weed by the barrels in my G’d up apparel
(วี ไบ เดอะ แบเร็ล ซิน มาย Gd อัพ แอ็พแพเร็ล)
Stompin’ in the party, Kurupt, Young Gotti
(สตอมพิน อิน เดอะ พาทิ , เคอรัพชฺ , ยัง ก๊อดดิ)
I’m f*ckin’ somethin’ in this b*tch, hit ’em with some gangsta sh*t
(แอม เอฟ *ckin ซัมติน อิน ดีซ บี *tch , ฮิท เอ็ม วิฑ ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
Put somethin’ in your mouth, b*tch real tasty
(พัท ซัมติน อิน ยุร เมาธ , บี *tch ริแอ็ล เทซทิ)
I’m lookin’ real sauce in my gangsta-ass Casey’s
(แอม ลุคกิน ริแอ็ล ซอซ อิน มาย แก๊งซดา อาซ Caseys)
Hit the party up, ease up, Kurupt with an ounce
(ฮิท เดอะ พาทิ อัพ , อีส อัพ , เคอรัพชฺ วิฑ แอน อันซ)
And got all the hos in this motherf*cker bouncin’
(แอ็นด ก็อท ดอร์ เดอะ โฮซ ซิน ดีซ motherf*cker เบ๊าซิน)
Down to…
(เดาน ทู)

Yo, what up Scram Jones?
(โย , ว็อท อัพ Scram โจเนส)
Mel-man, what’s crackin’?
(Mel แม็น , ว็อท แครกคิน)
What’s up with all these ol’ punk as hos in here?
(ว็อท อัพ วิฑ ออล ฑิส ol พรัค แอ็ส โฮซ ซิน เฮียร)

[Ms. Roq]:
([ เอมสฺ Roq ] :)
N*gga what? I’m a hustlin’ b*tch
(เอ็น *gga ว็อท แอม มา ฮัสลิน บี *tch)
I like them get rich n*ggas, then hit the switch n*ggas
(ไอ ไลค เฑ็ม เก็ท ริช เอ็น *ggas , เด็น ฮิท เดอะ ซวิช เอ็น *ggas)
N*ggas ’bout the sex and which b*tch to hit next
(เอ็น *ggas เบาท เดอะ เซ็คซ แอ็นด ฮวิช บี *tch ทู ฮิท เน็คซท)
While I’m kickin’ my game and collectin’ them checks
(ฮไวล แอม คิคคินมาย เกม แอ็นด collectin เฑ็ม เช็ค)
Got all ya’ll n*ggas vexed to f*ck, this triple x rated ho
(ก็อท ดอร์ ยอล เอ็น *ggas เฝ็คซ ทู เอฟ *ck , ดีซ ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ แร็ท โฮ)
You say you ain’t eat it, you ate it though
(ยู เซ ยู เอน อีท ดิธ , ยู เอท อิท โธ)
And uh, Roq don’t stop, can’t be droppin’ no drawers
(แอ็นด อา , Roq ด้อนท์ ซท็อพ , แค็นท บี ดรอพปิน โน ดรอเออะ)
To the n*gga how you figure got you sh*ttin’ in yours
(ทู เดอะ เอ็น *gga เฮา ยู ฟีกยุร ก็อท ยู ฌะ *ttin อิน ยุร)
Yeah, little d*cks always runnin’ they mouth
(เย่ , ลิ๊ทเทิ่ล d*cks ออลเว รูนนิน เด เมาธ)
While a b*tch is better off to masturbate and be out
(ฮไวล อะ บี *tch อีส เบทเทอะ ออฟฟ ทู แมซเทอะเบท แอ็นด บี เอ้า)
All you b*tches up in here know what I’m talkin’ about
(ออล ยู บี *tches อัพ อิน เฮียร โน ว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท)
Get the loot, get the ice, f*ck the wife, no doubt
(เก็ท เดอะ ลูท , เก็ท ดิ ไอซ , เอฟ *ck เดอะ ไวฟ , โน เดาท)
Tryin’ to live lavish, marry a big d*ck and stay carried
(ทายอิน ทู ไลฝ แลฝอิฌ , แมริ อะ บิก d*ck แอ็นด ซเท แคร์รี่)
Holla back at them n*ggas that hollered at me
(ฮอลละ แบ็ค แกท เฑ็ม เอ็น *ggas แดท ฮอลเลอะ แอ็ท มี)
Pop the Cris’, whip the six and sh*t
(พ็อพ เดอะ คริซ , ฮวิพ เดอะ ซิคซ แอ็นด ฌะ *ที)
And have all ya’ll n*ggas limp when I twist my sh*t
(แอ็นด แฮ็ฝ ออล ยอล เอ็น *ggas ลิมพ ฮเว็น นาย ทวิซท มาย ฌะ *ที)
Yeah, b*tch ass n*ggas
(เย่ , บี *tch อาซ เอ็น *ggas)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Get High คำอ่านไทย Dr. Dre feat Hittman, Kurupt & Ms. Roq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น