เนื้อเพลง Keep It Loose, Keep It Tight คำอ่านไทย Amos Lee

Well I walked over the bridge
(เว็ล ไอ วอค โอเฝอะ เดอะ บริจ)
Into the city where I live and I saw my old landlord
(อีนทุ เดอะ ซีทอิ ฮแว ไอ ไลฝ แอ็นด ดาย ซอ มาย โอลด แลนหลอก)
Well we both said hello
(เว็ล วี โบธ เซ็ด เฮ็ลโล)
There was no where else to go
(แดร์ วอส โน ฮแว เอ็ลซ ทู โก)
Cause his rent I couldn’t afford
(คอส ฮิส เร็นท ไอ คูดซึ่น แอ็ฟโฟด)

Well relationships change
(เว็ล ริเลฌันฌิพ เชนจ)
Though I think it’s kind of strange how money makes a man grow
(โธ ไอ ธิงค อิทซ ไคนด อ็อฝ ซทเรนจ เฮา มันอิ เมค ซา แม็น กโร)
Ah, some people they claim if you get enough fame
(อา , ซัม พี๊เพิ่ล เด คเลม อิฟ ยู เก็ท อินัฟ เฟม)
You live over the rainbow
(ยู ไลฝ โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
Over the rainbow
(โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
But the people on the street,
(บัท เดอะ พี๊เพิ่ล ออน เดอะ ซทรีท ,)
Out on buses or on feet
(เอ้า ออน บัซซิส ออ ออน ฟีท)
We all got the same blood flow
(วี ออล ก็อท เดอะ เซม บลัด ฟโล)

Oh in society every dollar got a deed
(โอ อิน โซะไซเอะทิ เอฝริ ดอลเลอะ ก็อท ดา ดี)
We all need a place that we can go and feel over the rainbow
(วี ออล นีด อะ พเลซ แดท วี แค็น โก แอ็นด ฟีล โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)

Some times we forget what we got
(ซัม ไทม วี เฟาะเกท ว็อท วี ก็อท)
And who we are and who we are not
(แอ็นด ฮู วี อาร์ แอ็นด ฮู วี อาร์ น็อท)
I think we got a chance to make it right
(ไอ ธิงค วี ก็อท ดา ชานซ ทู เมค อิท ไรท)
Keep it loose
(คีพ อิท ลูซ)
Keep it tight
(คีพ อิท ไทท)
Keep it tight
(คีพ อิท ไทท)

I’m in love with a girl who’s in love with the world
(แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ เกิล ฮู ซิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด)
Though I can’t help but follow
(โธ ไอ แค็นท เฮ็ลพ บัท ฟอลโล)
Though I know someday she is bound to go away and stay over the rainbow
(โธ ไอ โน ซัมเดย์ ชี อีส เบานด ทู โก อะเว แอ็นด ซเท โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)
Got to learn how to let her go
(ก็อท ทู เลิน เฮา ทู เล็ท เฮอ โก)
Over the rainbow
(โอเฝอะ เดอะ เรนโบว์)

But sometimes we forget who we got
(บัท ซัมไทม์ วี เฟาะเกท ฮู วี ก็อท)
Who they are and who they are not
(ฮู เด อาร์ แอ็นด ฮู เด อาร์ น็อท)

There is so much more in love than black and white
(แดร์ อีส โซ มัช โม อิน ลัฝ แฑ็น บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Keep it loose child
(คีพ อิท ลูซ ไชล)
You gotta keep tight
(ยู กอททะ คีพ ไทท)
Keep it loose child
(คีพ อิท ลูซ ไชล)
Keep it tight
(คีพ อิท ไทท)
Keep it tight
(คีพ อิท ไทท)
Keep it tight
(คีพ อิท ไทท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep It Loose, Keep It Tight คำอ่านไทย Amos Lee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น