เนื้อเพลง My Melody คำอ่านไทย Outkast

[King Midas]
([ คิง มายเดซ ])
” Word, best to feel me, boy
(” เวิด , เบ็ซท ทู ฟีล มี , บอย)
It’s about to come off, it’s about to come off
(อิทซ อะเบาท ทู คัม ออฟฟ , อิทซ อะเบาท ทู คัม ออฟฟ)
Whether you love it or you hate it
(ฮเวทเออะ ยู ลัฝ อิท ออ ยู เฮท อิท)
Ain’t none of this drug game can stop my flow ”
(เอน นัน อ็อฝ ดีซ ดรัก เกม แค็น ซท็อพ มาย ฟโล “)

My malignant melody’s a felony, at least that’s what they tellin’ me
(มาย มะลีกแน็นท เมลโอะดิ ซา เฟลโอะนิ , แอ็ท ลีซท แด๊ท ว็อท เด เทลลิน มี)
Belle and three deep in hell and Tree
(เบ็ล แอ็นด ธรี ดีพ อิน เฮ็ล แอ็นด ทรี)
Sellin’ my new T-A-P-E
(เซลลิน มาย นยู ที ดา พี อี)
for paper, D- King get real violent with terminators
(ฟอ เพเพอะ , ดี คิง เก็ท ริแอ็ล ไฝโอะเล็นท วิฑ terminators)
Determined haters gettin’ wiped out by exterminators
(ดิเทอมิน เฮเดอ เกดดิน ไวพ เอ้า ไบ exterminators)
in German ‘Gators, fully prepared for the perpetrators
(อิน เจอแม็น เกเดอร์ , ฟูลลิ พริแพ ฟอ เดอะ เพอพิทเรเทอะ)
They try to fade us- My style is layed down in perfect layers
(เด ทไร ทู เฝด อัซ มาย ซไทล อีส เล เดาน อิน เพ๊อร์เฟ็คท เลเออะ)
If adgetated, then my melody moves wildly
(อิฟ adgetated , เด็น มาย เมลโอะดิ มูฝ ไวลลิ)
N*ggas that doubt me don’t know nothin’ about me
(เอ็น *ggas แดท เดาท มี ด้อนท์ โน นอทติน อะเบาท มี)
Without me, rap would be weak wit’out a beat,
(วิเฑาท มี , แร็พ เวิด บี วีค witout ดา บีท ,)
but it got me, so it’s unique and kinda sweet
(บัท ดิธ ก็อท มี , โซ อิทซ ยุนีค แอ็นด กินดา สวี้ท)
Yet you slot me, so I take pride in your demise
(เย็ท ยู ซล็อท มี , โซ ไอ เทค พไรด อิน ยุร ดิไมส)
Seek to stop me and I must rise with my a-llies
(ซีค ทู ซท็อพ มี แอ็นด ดาย มัซท ไรส วิฑ มาย อะ llies)
at the top, man- Hard to maintain but I got game
(แอ็ท เดอะ ท็อพ , แม็น ฮาด ทู เมนเทน บัท ไอ ก็อท เกม)
and it’s plain to see without pain and forever reign
(แอ็นด อิทซ พเลน ทู ซี วิเฑาท เพน แอ็นด เฟาะเรฝเออะ เรน)
You losers’ not me, so I recommend that you don’t begin
(ยู ลูสเออะ น็อท มี , โซ ไอ เรค็อมเมนด แดท ยู ด้อนท์ บีกีน)
cause to stop me is takin’ the strength of ten men
(คอส ทู ซท็อพ มี อีส ทอคกิ่น เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เท็น เม็น)

[King Midas
([ คิง มายเดซ)
Drunken Master]
(ดรังคเอ็น มาซเทอะ ])
My, my, my…
(มาย , มาย , มาย)
…malignant melody
(มะลีกแน็นท เมลโอะดิ)
My, my, my…
(มาย , มาย , มาย)
It’s just those wicked flow skills
(อิทซ จัซท โฑส วิค ฟโล ซคิล)
My…
(มาย)
…malignant melody
(มะลีกแน็นท เมลโอะดิ)
Watch out. Watch out, ’bout to hurt ya!
(ว็อช เอ้า ว็อช เอ้า , เบาท ทู เฮิท ยา !)
My…
(มาย)
It’s just those wicked flow skills
(อิทซ จัซท โฑส วิค ฟโล ซคิล)

[King Midas]
([ คิง มายเดซ ])
See, when I see the microphone, I’m instantly turnin’
(ซี , ฮเว็น นาย ซี เดอะ ไมคโระโฟน , แอม อีนซแทนทลิ เทินนิน)
into a fire-breathin’ M.C., internally burnin’
(อีนทุ อะ ไฟร บีตดิน เอ็ม ซี , อินเทอแน็ลลิ เบินนิน)
Never learnin’ to watch your manners’ll get ‘cha smacked in the mouth
(เนฝเวอะ เลินนิน ทู ว็อช ยุร mannersll เก็ท ชา ซแม็ค อิน เดอะ เมาธ)
Here’s a present, I’m gon’ have Santa come and blow up ya house
(เฮียร ซา เพร๊สเซ่นท , แอม ก็อน แฮ็ฝ แซนดา คัม แอ็นด บโล อัพ ยา เฮาซ)
Just from a clout, I’m gon’ have to bless the skill of a legend
(จัซท ฟร็อม มา เคาทฺ , แอม ก็อน แฮ็ฝ ทู บเล็ซ เดอะ ซคิล อ็อฝ อะ เลจเอ็นด)
Goin’ in so many directions, you don’t know where I’m headin’
(โกอิน อิน โซ เมนอิ ดิเรคฌัน , ยู ด้อนท์ โน ฮแว แอม เฮดิน)
Now, I ain’t bettin’ but I believe I’m one of the best
(เนา , ไอ เอน เบิ๊ดดิน บัท ไอ บิลีฝ แอม วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท)
Kinda upsettin’ how I battle when I’m put to the test
(กินดา upsettin เฮา ไอ แบ๊ทเทิ้ล ฮเว็น แอม พัท ทู เดอะ เท็ซท)
Nevertheless, ladies’ obsessed, now I confess that I’m fresh
(เนเฝอะเฑอะเลซ , เลดิส อ็อบเซซ , เนา ไอ ค็อนเฟซ แดท แอม ฟเร็ฌ)
Could afford to ball for y’all a little bit and still have alot left
(เคิด แอ็ฟโฟด ทู บอล ฟอ ยอล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอ็นด ซทิล แฮ็ฝ อล๊อต เล็ฟท)
What about death? I ain’t afraid but, sh*t, I don’t wanna die
(ว็อท อะเบาท เด็ธ ไอ เอน อัฟเรด บัท , ฌะ *ที , ไอ ด้อนท์ วอนนา ได)
for myself- So when you try to slain me, bullets gon’ fly
(ฟอ ไมเซลฟ โซ ฮเว็น ยู ทไร ทู ซเลน มี , บูลเล็ท ก็อน ฟไล)
til ain’t nothin’ left- It’s self explanitory how I’ma ride
(ทิล เอน นอทติน เล็ฟท อิทซ เซ็ลฟ explanitory เฮา แอมอา ไรด)
For my respect, I get wreck- Man, I can’t go deny
(ฟอ มาย ริซเพคท , ไอ เก็ท เร็ค แม็น , ไอ แค็นท โก ดิไน)

[King Midas
([ คิง มายเดซ)
Drunken Master]
(ดรังคเอ็น มาซเทอะ ])
My, my, my…
(มาย , มาย , มาย)
I’ma say it again for ’em, Dre
(แอมอา เซ อิท อะเกน ฟอ เอ็ม , ดรี)
Look here, huh
(ลุค เฮียร , ฮู)
My, my, my…
(มาย , มาย , มาย)
…malignant melody
(มะลีกแน็นท เมลโอะดิ)
My…
(มาย)
We gon’ freak it for this one time, man
(วี ก็อน ฟรีค อิท ฟอ ดีซ วัน ไทม , แม็น)
Drunken Master
(ดรังคเอ็น มาซเทอะ)
It’s just those wicked flow skills
(อิทซ จัซท โฑส วิค ฟโล ซคิล)
My…
(มาย)
One time
(วัน ไทม)
…malignant melody
(มะลีกแน็นท เมลโอะดิ)
Two more times, man
(ทู โม ไทม , แม็น)
Let me go towards ’em, man
(เล็ท มี โก ทูวอด เอ็ม , แม็น)
My…
(มาย)
It’s just those wicked flow skills
(อิทซ จัซท โฑส วิค ฟโล ซคิล)

[Drunken Master
([ ดรังคเอ็น มาซเทอะ)
Dre from Outkast on a phone]
(ดรี ฟร็อม เอ้าแคสออน อะ โฟน ])
” Yeah, and that’s the way we puttin’ it down
(” เย่ , แอ็นด แด๊ท เดอะ เว วี พันดิน หนิด เดาน)
Drunkenstyle, you-knaw-I-mean?
(Drunkenstyle , ยู knaw ไอ มีน)
99.9 on your FM dial- Bangin’ for real n*ggas only
(99 นาย ออน ยุร FM ไดแอ็ล แบงงิน ฟอ ริแอ็ล เอ็น *ggas โอ๊นลี่)
Turn the volume up out there
(เทิน เดอะ ฝอลยุม อัพ เอ้า แดร์)
Ayyo, right about now, let’s go to the phone lines and see what’s
(Ayyo , ไรท อะเบาท เนา , เล็ท โก ทู เดอะ โฟน ไลน แซน ซี ว็อท)
crackin’ lately- See who ridin’ wit’ us, ya-knaw-I-mean?
(แครกคิน เลทลิ ซี ฮู ริดอิน วิท อัซ , ยา knaw ไอ มีน)
Yo, Drunkenstyle, you on the line ”
(โย , Drunkenstyle , ยู ออน เดอะ ไลน “)
” Yo ”
(” โย “)
” Yo, what’s the deal, n*gga ”
(” โย , ว็อท เดอะ ดีล , เอ็น *gga “)
” Wuz up, man ”
(” Wuz อัพ , แม็น “)
” Yo, who is this? ”
(” โย , ฮู อีส ดีซ “)
” This Dre ”
(” ดีซ ดรี “)
” Yo, Dre, what’s goin’ on out there in them city streets, my man? ”
(” โย , ดรี , ว็อท โกอิน ออน เอ้า แดร์ อิน เฑ็ม ซีทอิ ซทรีท , มาย แม็น “)
” They jammin’ ya ”
(” เด แจมมิน ยา “)
” Ayyo, well, you on the air right now
(” Ayyo , เว็ล , ยู ออน ดิ แอ ไรท เนา)
Let n*ggas out there know who you ridin’ wit’, Playboy
(เล็ท เอ็น *ggas เอ้า แดร์ โน ฮู ยู ริดอิน วิท , พเลบอย)
Do your thang ”
(ดู ยุร เตง “)
” Yo, y’all know who it is
(” โย , ยอล โน ฮู อิท อีส)
Yes, straight outta Outkast, it’s Andre 3000
(เย็ซ , ซทเรท เอ๊าตา เอ้าแคส, อิทซ อันเดร3000)
N*ggas know we be layin’ low
(เอ็น *ggas โน วี บี เลย์อิน โล)
Lower than roaches doin’ push-ups
(โลเออะ แฑ็น roaches โดย พุฌ อัพสฺ)
But I’m layin’ low with, uh, DJ Dre, the Drunken Master
(บัท แอม เลย์อิน โล วิฑ , อา , ดีเจ ดรี , เดอะ ดรังคเอ็น มาซเทอะ)
Y’all know what it is- Drunkenstyle ’99
(ยอล โน ว็อท ดิธ อีส Drunkenstyle 99)
Go and pick up y’all tha album ”
(โก แอ็นด พิค อัพ ยอล ท่า แอลบัม “)
” Yeah, that’s good lookin’ out, Playboy
(” เย่ , แด๊ท เกิด ลุคกิน เอ้า , พเลบอย)
I’ll see y’all when I get to Atlanta, you-knaw-I-mean? ”
(แอล ซี ยอล ฮเว็น นาย เก็ท ทู แอทแรนทา , ยู knaw ไอ มีน “)
” Alright ”
(” ออลไร๊ท “)
” Big shout-out to all the n*ggas in the Dirty South
(” บิก เฌาท เด้า ทู ออล เดอะ เอ็น *ggas ซิน เดอะ เดอทิ เซาธ)
ridin’ wit’ that Drunken Master sh*t in they deck
(ริดอิน วิท แดท ดรังคเอ็น มาซเทอะ ฌะ *ที อิน เด เด็ค)
You know it don’t stop, baby- Check the way that we switch it up
(ยู โน อิท ด้อนท์ ซท็อพ , เบบิ เช็ค เดอะ เว แดท วี ซวิช อิท อัพ)
Drunkenstyle, n*gga- WHAT?!! ”
(Drunkenstyle , เอ็น *gga ว็อท ! ! “)

[Record Scratches]
([ เรคออด ซแคทเช็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Melody คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น