เนื้อเพลง Internet Connection คำอ่านไทย M.I.A.

When I’m on the phone
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ โฟน)
I get no reception here
(ไอ เก็ท โน ริเซพฌัน เฮียร)

Miss, would you be interested in switching onto a month of service providings
(มิซ , เวิด ยู บี อีนทเร็ซท อิน สวิทชิง ออนทู อะ มันธ อ็อฝ เซอฝิซ โพฝไวดิง)
to a provider that provides a better service of internet service
(ทู อะ โพรไวเดอะ แดท พโระไฝด ซา เบทเทอะ เซอฝิซ อ็อฝ อินเตอเน็ต เซอฝิซ)
providing than your current provider
(โพฝไวดิง แฑ็น ยุร เคอเร็นท โพรไวเดอะ)
….uh
(อา)

I was walking down the street
(ไอ วอส วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท)
And the buildboards seemed to stare
(แอ็นด เดอะ buildboards ซีมี ทู ซแท)
And the purses seemed to date
(แอ็นด เดอะ เพิซ ซีมี ทู เดท)
And dated what they did wear
(แอ็นด แดซ ว็อท เด ดิด แว)

And the buildings on the bankquet
(แอ็นด เดอะ บีลดิง ออน เดอะ bankquet)
You dresses it so here
(ยู เดรสเซซ ซิท โซ เฮียร)
When I’m on the phone
(ฮเว็น แอม ออน เดอะ โฟน)
Theres no reception here
(แดร์ โน ริเซพฌัน เฮียร)

You don’t understand me
(ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด มี)
You don’t know my game
(ยู ด้อนท์ โน มาย เกม)
I say ” whats the malfunction? ”
(ไอ เซ ” ว็อท เดอะ malfunction “)
You say ” the internet connection! ”
(ยู เซ ” ดิ อินเตอเน็ต ค็อนเนคฌัน ! “)

I’m down like my internet connection
(แอม เดาน ไลค มาย อินเตอเน็ต ค็อนเนคฌัน)
I’m down
(แอม เดาน)

I crashed again last night
(ไอ คแร็ฌ อะเกน ลาซท ไนท)
I was on there surfin out of my mind
(ไอ วอส ออน แดร์ surfin เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

The system shutted down
(เดอะ ซีซเท็ม shutted เดาน)
They tried to take what found
(เด ทไร ทู เทค ว็อท เฟานด)
I’m holdin sh*t around town
(แอม โฮดดิน ฌะ *ที อะเรานด ทาวน์)
Tryin to hold me down
(ทายอิน ทู โฮลด มี เดาน)

I’m standing at the station
(แอม ซแทนดิง แอ็ท เดอะ ซเทฌัน)
In need of education
(อิน นีด อ็อฝ เอดยุเคฌัน)
Its the medicated nation
(อิทซ เดอะ เมดอิเคท เนฌัน)
We can’t be more patient
(วี แค็นท บี โม เพเฌ็นท)

You don’t understand me
(ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด มี)
You don’t know my game
(ยู ด้อนท์ โน มาย เกม)
I say ” whats the malfunction? ”
(ไอ เซ ” ว็อท เดอะ malfunction “)
You say, ” the internet connection! ”
(ยู เซ , ” ดิ อินเตอเน็ต ค็อนเนคฌัน ! “)

I’m down like my internet connection
(แอม เดาน ไลค มาย อินเตอเน็ต ค็อนเนคฌัน)
I’m down
(แอม เดาน)

I crashed again last night
(ไอ คแร็ฌ อะเกน ลาซท ไนท)
I was on there surfin out of my mind
(ไอ วอส ออน แดร์ surfin เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

Dude
(ดยูด)
Something dude
(ซัมติง ดยูด)
Something dude
(ซัมติง ดยูด)
Dude something
(ดยูด ซัมติง)

I’ll date you
(แอล เดท ยู)
I’ll take you a while
(แอล เทค ยู อะ ฮไวล)
I’ll peck him on the lips
(แอล เพ็ค ฮิม ออน เดอะ ลิพ)
I’ll take him on my hips
(แอล เทค ฮิม ออน มาย ฮิพ)
These geeks are just freaks
(ฑิส กีกแซร์ จัซท ฟรีค)
And I got em on my flip
(แอ็นด ดาย ก็อท เอ็ม ออน มาย ฟลิพ)

I’m gettin off the computer
(แอม เกดดิน ออฟฟ เดอะ ค็อมพยูทเออะ)
I’m going to do something
(แอม โกอิ้ง ทู ดู ซัมติง)
Yeah something
(เย่ ซัมติง)

I’m down like my internet connection
(แอม เดาน ไลค มาย อินเตอเน็ต ค็อนเนคฌัน)
I’m down
(แอม เดาน)
I crashed again last night
(ไอ คแร็ฌ อะเกน ลาซท ไนท)
I was on there surfin out of my mind
(ไอ วอส ออน แดร์ surfin เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)

You got the beat
(ยู ก็อท เดอะ บีท)
Turn it up
(เทิน หนิด อัพ)
You got to give it to me
(ยู ก็อท ทู กิฝ อิท ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Internet Connection คำอ่านไทย M.I.A.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น