เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Ellie Goulding

We, we don’t have to worry ’bout nothing
(วี , วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ เบาท นัธอิง)
Cause we got the fire, and we’re burning one hell of a something
(คอส วี ก็อท เดอะ ไฟร , แอ็นด เวีย เบรินนิง วัน เฮ็ล อ็อฝ อะ ซัมติง)
They, they gonna see us from outer space, outer space
(เด , เด กอนนะ ซี อัซ ฟร็อม เอาทเออะ ซเพซ , เอาทเออะ ซเพซ)
Light it up, like we’re the stars of the human race, human race
(ไลท ดิธ อัพ , ไลค เวีย เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น เรซ , ฮยูแม็น เรซ)

When the light started out they don’t know what they heard
(ฮเว็น เดอะ ไลท ซทาท เอ้า เด ด้อนท์ โน ว็อท เด เฮิด)
Strike the match, play it loud, giving love to the world
(ซทไรค เดอะ แม็ช , พเล อิท เลาด , กีฝวิง ลัฝ ทู เดอะ เวิลด)
We’ll be raising our hands, shining up to the sky
(เว็ล บี เรนซิง เอ๊า แฮ็นด , ชายนิง อัพ ทู เดอะ ซไค)
Cause we got the fire, fire, fire
(คอส วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)
Yeah we got the fire, fire, fire
(เย่ วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
(แอ็นด วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
Gonna let it burn, burn, burn, burn
(กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)

We don’t wanna leave, no. We just wanna be right now [right], r-r-right now
(วี ด้อนท์ วอนนา ลีฝ , โน วี จัซท วอนนา บี ไรท เนา [ ไรท ] , อาร์ อาร์ ไรท เนา)
And what we see is everybody’s on the floor acting crazy, getting loco ’til the lights out
(แอ็นด ว็อท วี ซี อีส เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล แอคทิง คเรสิ , เกดดดิ้ง โลโก ทิล เดอะ ไลท เอ้า)
Music’s on, I’m waking up, we fight the fire, then we burn it up
(มยูสิค ออน , แอม เวคกิ้ง อัพ , วี ไฟท เดอะ ไฟร , เด็น วี เบิน หนิด อัพ)
And it’s over now, we got the love, there’s no sleeping now, no sleeping now, no sleeping
(แอ็นด อิทซ โอเฝอะ เนา , วี ก็อท เดอะ ลัฝ , แดร์ โน ซลีพพิง เนา , โน ซลีพพิง เนา , โน ซลีพพิง)

When the light started out they don’t know what they heard
(ฮเว็น เดอะ ไลท ซทาท เอ้า เด ด้อนท์ โน ว็อท เด เฮิด)
Strike the match, play it loud, giving love to the world
(ซทไรค เดอะ แม็ช , พเล อิท เลาด , กีฝวิง ลัฝ ทู เดอะ เวิลด)
We’ll be raising our hands, shining up to the sky
(เว็ล บี เรนซิง เอ๊า แฮ็นด , ชายนิง อัพ ทู เดอะ ซไค)
Cause we got the fire, fire, fire
(คอส วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)
Yeah we got the fire, fire, fire
(เย่ วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
(แอ็นด วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
Gonna let it burn, burn, burn, burn
(กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)

When the light started out they don’t know what they heard
(ฮเว็น เดอะ ไลท ซทาท เอ้า เด ด้อนท์ โน ว็อท เด เฮิด)
Strike the match, play it loud, giving love to the world
(ซทไรค เดอะ แม็ช , พเล อิท เลาด , กีฝวิง ลัฝ ทู เดอะ เวิลด)

We gonna let it burn burn burn burn [burn burn]
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน เบิน เบิน เบิน [ เบิน เบิน ])
Burn burn burn burn [burn burn]
(เบิน เบิน เบิน เบิน [ เบิน เบิน ])

We can light it up, up, up
(วี แค็น ไลท ดิธ อัพ , อัพ , อัพ)
So they can’t put it out, out, out
(โซ เด แค็นท พัท ดิธ เอ้า , เอ้า , เอ้า)
We can light it up, up, up
(วี แค็น ไลท ดิธ อัพ , อัพ , อัพ)
So they can’t put it out, out, out
(โซ เด แค็นท พัท ดิธ เอ้า , เอ้า , เอ้า)
We can light it up, up, up
(วี แค็น ไลท ดิธ อัพ , อัพ , อัพ)
So they can’t put it out, out, out
(โซ เด แค็นท พัท ดิธ เอ้า , เอ้า , เอ้า)
We can light it up, up, up
(วี แค็น ไลท ดิธ อัพ , อัพ , อัพ)
So they can’t put it out, out, out
(โซ เด แค็นท พัท ดิธ เอ้า , เอ้า , เอ้า)

When the light started out they don’t know what they heard
(ฮเว็น เดอะ ไลท ซทาท เอ้า เด ด้อนท์ โน ว็อท เด เฮิด)
Strike the match, play it loud, giving love to the world
(ซทไรค เดอะ แม็ช , พเล อิท เลาด , กีฝวิง ลัฝ ทู เดอะ เวิลด)
We’ll be raising our hands, shining up to the sky
(เว็ล บี เรนซิง เอ๊า แฮ็นด , ชายนิง อัพ ทู เดอะ ซไค)
Cause we got the fire, fire, fire
(คอส วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)
Yeah we got the fire, fire, fire
(เย่ วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)

And we gonna let it burn, burn, burn, burn
(แอ็นด วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
Gonna let it burn, burn, burn, burn
(กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)
We gonna let it burn, burn, burn, burn
(วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน , เบิน , เบิน , เบิน)

When the light started out they don’t know what they heard
(ฮเว็น เดอะ ไลท ซทาท เอ้า เด ด้อนท์ โน ว็อท เด เฮิด)
Strike the match, play it loud, giving love to the world
(ซทไรค เดอะ แม็ช , พเล อิท เลาด , กีฝวิง ลัฝ ทู เดอะ เวิลด)
We’ll be raising our hands, shining up to the sky
(เว็ล บี เรนซิง เอ๊า แฮ็นด , ชายนิง อัพ ทู เดอะ ซไค)
Cause we got the fire, fire, fire
(คอส วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)
Yeah we got the fire, fire, fire
(เย่ วี ก็อท เดอะ ไฟร , ไฟร , ไฟร)

And we gonna let it burn
(แอ็นด วี กอนนะ เล็ท ดิธ เบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Ellie Goulding

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น