เนื้อเพลง Come Back to Me คำอ่านไทย Plain White T’s

Everything you say or do
(เอ๊วี่ติง ยู เซ ออ ดู)
I am always there for you
(ไอ แอ็ม ออลเว แดร์ ฟอ ยู)
Whether you’re laughing or you’re screaming
(ฮเวทเออะ ยัวร์ ลาฟอิง ออ ยัวร์ ซครีมอิง)
No one else could take your place
(โน วัน เอ็ลซ เคิด เทค ยุร พเลซ)
I will always see your face
(ไอ วิล ออลเว ซี ยุร เฟซ)
When I’m awake and when I’m dreaming
(ฮเว็น แอม อะเวค แอ็นด ฮเว็น แอม ดรีมมิง)

Cause I believe there’s a place for you and me in this crazy world
(คอส ไอ บิลีฝ แดร์ ซา พเลซ ฟอ ยู แอ็นด มี อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)

If you’d come running back to me I’ll be here waiting
(อิฟ ยูต คัม รันนิง แบ็ค ทู มี แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I still believe in a love worth saving
(คอส ไอ ซทิล บิลีฝ อิน อะ ลัฝ เวิธ เซฝอิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)
Come back to me, I’ll be here waiting
(คัม แบ็ค ทู มี , แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I’m on my knees and my love’s not fading
(คอส แอม ออน มาย นี แซน มาย ลัฝ น็อท เฟดิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)

I can’t stand to watch you go
(ไอ แค็นท ซแท็นด ทู ว็อช ยู โก)
Cause in my head deep down I know
(คอส อิน มาย เฮ็ด ดีพ เดาน นาย โน)
I don’t wanna live without you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฝ วิเฑาท ยู)
I love the way we stay up late
(ไอ ลัฝ เดอะ เว วี ซเท อัพ เลท)
The way you laugh at your mistakes
(เดอะ เว ยู ลาฟ แอ็ท ยุร มิซเทค)
I love everything about you
(ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู)

Cause I believe there’s a place for you and me in this crazy world
(คอส ไอ บิลีฝ แดร์ ซา พเลซ ฟอ ยู แอ็นด มี อิน ดีซ คเรสิ เวิลด)

If you’d come running back to me I’ll be here waiting
(อิฟ ยูต คัม รันนิง แบ็ค ทู มี แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I still believe in a love worth saving
(คอส ไอ ซทิล บิลีฝ อิน อะ ลัฝ เวิธ เซฝอิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)

You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)
Come back to me, I’ll be here waiting
(คัม แบ็ค ทู มี , แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I’m on my knees and my love’s not fading
(คอส แอม ออน มาย นี แซน มาย ลัฝ น็อท เฟดิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)

No, don’t want to let you go
(โน , ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
Can’t move on
(แค็นท มูฝ ออน)
My heart, and my arms, and my bed girl
(มาย ฮาท , แอ็นด มาย อาม , แอ็นด มาย เบ็ด เกิล)
Quit messing with my head
(ควิท เมซซิง วิฑ มาย เฮ็ด)
Say you’re coming back to stay right here with me
(เซ ยัวร์ คัมอิง แบ็ค ทู ซเท ไรท เฮียร วิฑ มี)

If you’d come running back to me I’ll be here waiting
(อิฟ ยูต คัม รันนิง แบ็ค ทู มี แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I still believe in a love worth saving
(คอส ไอ ซทิล บิลีฝ อิน อะ ลัฝ เวิธ เซฝอิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)
Come back to me, I’ll be here waiting
(คัม แบ็ค ทู มี , แอล บี เฮียร เวททิง)
Cause I’m on my knees and my love’s not fading
(คอส แอม ออน มาย นี แซน มาย ลัฝ น็อท เฟดิง)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)

Come back to me
(คัม แบ็ค ทู มี)
I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)
Come back to me
(คัม แบ็ค ทู มี)
I’m on my knees
(แอม ออน มาย นี)
If you could see the sad look on my face
(อิฟ ยู เคิด ซี เดอะ แซ็ด ลุค ออน มาย เฟซ)
You’d be in your car headed back to my place
(ยูต บี อิน ยุร คา เฮ็ด แบ็ค ทู มาย พเลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back to Me คำอ่านไทย Plain White T’s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น