เนื้อเพลง Earth Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

Earth boy dream of angel
(เอิธ บอย ดรีม อ็อฝ เอนเจล)
Angel she be sweet and make him have happy heart
(เอนเจล ชี บี สวี้ท แอ็นด เมค ฮิม แฮ็ฝ แฮพพิ ฮาท)
In land of love
(อิน แล็นด อ็อฝ ลัฝ)
Angel dream of earth boy, earth boy who’ll be true
(เอนเจล ดรีม อ็อฝ เอิธ บอย , เอิธ บอย อ๊าว บี ทรู)
And love her till sun grow cold in land of love
(แอ็นด ลัฝ เฮอ ทิล ซัน กโร โคลด อิน แล็นด อ็อฝ ลัฝ)

Angel walk on street
(เอนเจล วอค ออน ซทรีท)
Earth boy walking too
(เอิธ บอย วอคกิง ทู)
All at once they meet
(ออล แอ็ท วันซ เด มีท)
Oo-oo-oo dreams come true
(โอโอ โอโอ โอโอ ดรีม คัม ทรู)
Now that’s part of story
(เนา แด๊ท พาท อ็อฝ ซโทริ)
Like two doves in land of love we will always be
(ไลค ทู ดัฝ ซิน แล็นด อ็อฝ ลัฝ วี วิล ออลเว บี)
Happy angel is you
(แฮพพิ เอนเจล อีส ยู)
Happy earth boy is me
(แฮพพิ เอิธ บอย อีส มี)

Angel walk on street
(เอนเจล วอค ออน ซทรีท)
Earth boy walking too
(เอิธ บอย วอคกิง ทู)
All at once they meet
(ออล แอ็ท วันซ เด มีท)
Oo-oo-oo dreams come true
(โอโอ โอโอ โอโอ ดรีม คัม ทรู)
Now that’s part of story
(เนา แด๊ท พาท อ็อฝ ซโทริ)
Like two doves in land of love we will always be
(ไลค ทู ดัฝ ซิน แล็นด อ็อฝ ลัฝ วี วิล ออลเว บี)
Happy angel is you
(แฮพพิ เอนเจล อีส ยู)
Happy earth boy is me
(แฮพพิ เอิธ บอย อีส มี)

Earth boy dream of angel
(เอิธ บอย ดรีม อ็อฝ เอนเจล)
Angel dream of earth boy
(เอนเจล ดรีม อ็อฝ เอิธ บอย)
Earth boy dream of angel
(เอิธ บอย ดรีม อ็อฝ เอนเจล)
Angel dream of earth boy
(เอนเจล ดรีม อ็อฝ เอิธ บอย)
Earth boy dream of angel
(เอิธ บอย ดรีม อ็อฝ เอนเจล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earth Boy คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น