เนื้อเพลง Ain’t No Way (You Won’t Love Me) คำอ่านไทย Chris Brown

[Intro:]
([ อินโทร : ])
Ay, can I talk to you for a minute?
(ไอ , แค็น นาย ทอค ทู ยู ฟอ รา มินยูท)
You new around here?
(ยู นยู อะเรานด เฮียร)

[Pre-chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Girl ain’t no way, I won’t let you down.
(เกิล เอน โน เว , ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
If you let me I will show you how, [I like what I see].
(อิฟ ยู เล็ท มี ไอ วิล โฌ ยู เฮา , [ ไอ ไลค ว็อท ไอ ซี ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ain’t no way [ain’t no way],
(เอน โน เว [ เอน โน เว ] ,)
I’m gone let you down [let you down].
(แอม กอน เล็ท ยู เดาน [ เล็ท ยู เดาน ])
I know it’s hard right now [hard right now],
(ไอ โน อิทซ ฮาด ไรท เนา [ ฮาด ไรท เนา ] ,)
To see [it’s in me].
(ทู ซี [ อิทซ ซิน มี ])
But I’m gone make you say you love me.
(บัท แอม กอน เมค ยู เซ ยู ลัฝ มี)
The way [girl the way], you look to me now [to me now].
(เดอะ เว [ เกิล เดอะ เว ] , ยู ลุค ทู มี เนา [ ทู มี เนา ])
We need to get down [let’s get down],
(วี นีด ทู เก็ท เดาน [ เล็ท เก็ท เดาน ] ,)
You gone know what.
(ยู กอน โน ว็อท)
Cause I’m gone you say you love me girl.
(คอส แอม กอน ยู เซ ยู ลัฝ มี เกิล)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I ain’t never fell for a girl like you [like you].
(ไอ เอน เนฝเวอะ เฟ็ล ฟอ รา เกิล ไลค ยู [ ไลค ยู ])
With jeans and a body that curves like you [like you].
(วิฑ จีน แซน อะ บอดอิ แดท เคิฝ ไลค ยู [ ไลค ยู ])
I don’t really care what they say, when it comes to a difference of age.
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค ว็อท เด เซ , ฮเว็น หนิด คัม ทู อะ ดีฟเฟอะเร็นซ อ็อฝ เอจ)
I can show you all the things I’ll do.
(ไอ แค็น โฌ ยู ออล เดอะ ธิง แอล ดู)
Break your heart, never raise my voice.
(บเรค ยุร ฮาท , เนฝเวอะ เรส มาย ฝอยซ)
Girl let down your gaurd.
(เกิล เล็ท เดาน ยุร gaurd)
I know it’s alot to ask trust in me, but I can make a difference right now you’ll see.
(ไอ โน อิทซ อล๊อต ทู อาซค ทรัซท อิน มี , บัท ไอ แค็น เมค เก ดีฟเฟอะเร็นซ ไรท เนา โยว ซี)
Shorty tell me why you tryna keep all the goodies from me?
(ชอร์ทดิง เท็ล มี ฮไว ยู ทายนา คีพ ออล เดอะ goodies ฟร็อม มี)
Can’t you see what you holding me, that does to me.
(แค็นท ยู ซี ว็อท ยู โฮลดิง มี , แดท โด ทู มี)
Everytime you walk pass,
(เอ๊รี่ไทม์ ยู วอค เพซ ,)
Oh.
(โอ)

[Chorus: Repeat 1x]
([ โครัซ : ริพีท 1x ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
For a minute can you just think about us two?
(ฟอ รา มินยูท แค็น ยู จัซท ธิงค อะเบาท อัซ ทู)
Swervin in my 645 SU, me leanin over the seat.
(Swervin อิน มาย 645 SU , มี ลีนิน โอเฝอะ เดอะ ซีท)
I’m passin you your own set of keys, showin you just how the teen got you.
(แอม passin ยู ยุร โอน เซ็ท อ็อฝ คี , โชว์วินยู จัซท เฮา เดอะ ทีน ก็อท ยู)
Trust and believe these words, from me been said before.
(ทรัซท แอ็นด บิลีฝ ฑิส เวิด , ฟร็อม มี บีน เซ็ด บิโฟ)
Checkin ain’t my M-O.But girl you represent everything,
(เชคกิน เอน มาย เอ็ม โอ บัท เกิล ยู เรพริเสนท เอ๊วี่ติง ,)
That Chris is about so shawty please.
(แดท คริส ซิส อะเบาท โซ ชาวดี้ พลีส)
Shawty tell me why you tryna keep all the goodies from me?
(ชาวดี้ เท็ล มี ฮไว ยู ทายนา คีพ ออล เดอะ goodies ฟร็อม มี)
Can’t you see what you holding me, that does to me.
(แค็นท ยู ซี ว็อท ยู โฮลดิง มี , แดท โด ทู มี)
Everytime you walk pass,oh.
(เอ๊รี่ไทม์ ยู วอค เพซ , โอ)

[Chorus: Repeat 1x]
([ โครัซ : ริพีท 1x ])

[Bridge:]
([ บริจ : ])
For you girl, I’ll buy you anything,
(ฟอ ยู เกิล , แอล ไบ ยู เอนอิธิง ,)
Just to have you close to me.
(จัซท ทู แฮ็ฝ ยู คโลส ทู มี)
Cause you know ya lovin is off the wall.
(คอส ยู โน ยา ลัฝวิน อีส ออฟฟ เดอะ วอล)
Can’t nothin come about, we’ll take it slow.
(แค็นท นอทติน คัม อะเบาท , เว็ล เทค อิท ซโล)
I ain’t like the ones’ ya know.
(ไอ เอน ไลค ดิ วัน ยา โน)
I’m gonna make ya love me all night long.
(แอม กอนนะ เมค ยา ลัฝ มี ออล ไนท ล็อง)

[Chorus: Repeat 1x]
([ โครัซ : ริพีท 1x ])
[music fades out….]
([ มยูสิค เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Way (You Won’t Love Me) คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น