เนื้อเพลง Hating คำอ่านไทย Korn

My life is such a waste
(มาย ไลฟ อีส ซัช อะ เวซท)
Begging on something to work this time
(เบกกิง ออน ซัมติง ทู เวิค ดีซ ไทม)
But why can’t I relate?
(บัท ฮไว แค็นท ไอ ริเลท)
Feeling all like who is scared?
(ฟีลอิง ซอ ไลค ฮู อีส ซคา)
What’s mine
(ว็อท ไมน)
Holding on to faith
(โฮลดิง ออน ทู เฟธ)
Never gave me nothing but despair
(เนฝเวอะ เกฝ มี นัธอิง บัท ดิซแพ)
So why do I create just to be swallowed?
(โซ ฮไว ดู ไอ คริเอท จัซท ทู บี ซวอลโล)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We have a star
(วี แฮ็ฝ อะ ซทา)
I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We got a fantasy
(วี ก็อท ดา แฟนทะซิ)
Come what may
(คัม ว็อท เม)
We are the stars
(วี อาร์ เดอะ ซทา)
I can’t wait
(ไอ แค็นท เวท)
I’ll take what’s mine
(แอล เทค ว็อท ไมน)

Been hating all this time before a crowd inside
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม บิโฟ อะ คเราด อีนไซด)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Been hating all this time, too far to cross the line
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม , ทู ฟา ทู คร็อซ เดอะ ไลน)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)

I cannot leave this place
(ไอ แคนน็อท ลีฝ ดีซ พเลซ)
Burning up inside this space of mine
(เบรินนิง อัพ อีนไซด ดีซ ซเพซ อ็อฝ ไมน)
Why can’t I replace feelings I find hard to really find?
(ฮไว แค็นท ไอ ริพเลซ ฟีลอิง ซาย ไฟนด ฮาด ทู ริแอ็ลลิ ไฟนด)
I try but I can’t taste
(ไอ ทไร บัท ไอ แค็นท เทซท)
Memories they always f*ck with me
(เมรโมรี เด ออลเว เอฟ *ck วิฑ มี)
So why do I create just to be swallowed?
(โซ ฮไว ดู ไอ คริเอท จัซท ทู บี ซวอลโล)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We have a star
(วี แฮ็ฝ อะ ซทา)
I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We got a fantasy
(วี ก็อท ดา แฟนทะซิ)
Come what may
(คัม ว็อท เม)
We are the stars
(วี อาร์ เดอะ ซทา)
I can’t wait
(ไอ แค็นท เวท)
I’ll take what’s mine
(แอล เทค ว็อท ไมน)

Been hating all this time before a crowd inside
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม บิโฟ อะ คเราด อีนไซด)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Been hating all this time, too far to cross the line
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม , ทู ฟา ทู คร็อซ เดอะ ไลน)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)

All my feelings have been eating all of me
(ออล มาย ฟีลอิง แฮ็ฝ บีน อีสดิง ซอ อ็อฝ มี)
Feed inside
(ฟี อีนไซด)
Is there something wrong with me?
(อีส แดร์ ซัมติง ร็อง วิฑ มี)

I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We have a star
(วี แฮ็ฝ อะ ซทา)
I can’t take
(ไอ แค็นท เทค)
We got a fantasy
(วี ก็อท ดา แฟนทะซิ)
Come what may
(คัม ว็อท เม)
We are the stars
(วี อาร์ เดอะ ซทา)
I can’t wait
(ไอ แค็นท เวท)
I’ll take what’s mine
(แอล เทค ว็อท ไมน)

Been hating all this time before a crowd inside
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม บิโฟ อะ คเราด อีนไซด)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)
Been hating all this time, too far to cross the line
(บีน เฮดติง ซอ ดีซ ไทม , ทู ฟา ทู คร็อซ เดอะ ไลน)
Been hating all the faces of everything that I could find
(บีน เฮดติง ซอ เดอะ เฟซ อ็อฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ เคิด ไฟนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hating คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น