เนื้อเพลง Highway to Hell คำอ่านไทย Maroon 5

Living easy, livin’ free
(ลีฝอิง อีสอิ , ลีฝอิน ฟรี)
Season ticket, on a one – way ride
(ซี๊ซั่น ทีคเคท , ออน อะ วัน เว ไรด)
Asking nothing, leave me be
(อาคกิ้ง นัธอิง , ลีฝ มี บี)
Taking everything in my stride
(เทคอิง เอ๊วี่ติง อิน มาย ซทไรด)
Don’t need reason, don’t need rhyme
(ด้อนท์ นีด รี๊ซั่น , ด้อนท์ นีด ไรม)
Ain’t nothing I would rather do
(เอน นัธอิง ไอ เวิด ราฑเออะ ดู)
Going down, party time
(โกอิ้ง เดาน , พาทิ ไทม)
My friends are gonna be there too
(มาย ฟเร็นด แซร์ กอนนะ บี แดร์ ทู)

I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

No stop signs, speedin’ limit
(โน ซท็อพ ไซน , speedin ลีมอิท)
Nobody’s gonna slow me down
(โนบอดี้ กอนนะ ซโล มี เดาน)
Like a wheel, gonna spin it
(ไลค เก ฮวีล , กอนนะ ซพิน หนิด)
Nobody’s gonna mess me ’round
(โนบอดี้ กอนนะ เมซ มี เรานด)
Hey Satan! Paid my dues
(เฮ ซาตาน ! เพลด มาย ดยู)
Playin’ in a rockin’ band
(เพลย์ยิน อิน อะ รอคกิน แบ็นด)
Hey Mama! Look at me
(เฮ มามะ ! ลุค แกท มี)
I’m on my way to the promise land
(แอม ออน มาย เว ทู เดอะ พรอมอิซ แล็นด)

I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
I’m on the highway to hell
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)
Highway to hell
(ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

Dont stop me!
(ด้อนท์ ซท็อพ มี !)

I’m on the highway to hell!
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล !)
I’m on the highway to hell!
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล !)
I’m on the highway to hell!
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล !)
I’m on the highway to hell!
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล !)

And I’m goin down..all the way!
(แอ็นด แอม โกอิน เดาน ออล เดอะ เว !)
I’m on the highway to hell..
(แอม ออน เดอะ ไฮฮเวย์ ทู เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Highway to Hell คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น