เนื้อเพลง Waiting for The Night คำอ่านไทย Depeche Mode

I’m waiting for the night to fall
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
I know that it will save us all
(ไอ โน แดท ดิธ วิล เซฝ อัซ ซอร์)
When everything’s dark
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง ดาค)
Keeps us from the stark reality
(คีพ อัซ ฟร็อม เดอะ ซทาค ริแอลอิทิ)

I’m waiting for the night to fall
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
When everything is bearable
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส แบระบล)
And there in the still
(แอ็นด แดร์ อิน เดอะ ซทิล)
All that you feel
(ออล แดท ยู ฟีล)
Is tranquillity
(อีส ทแร็งควีลอิทิ)

There is a star in the sky
(แดร์ อีส ซา ซทา อิน เดอะ ซไค)
Guiding my way with its light
(กายดิง มาย เว วิฑ อิทซ ไลท)
And in the glow of the moon
(แอ็นด อิน เดอะ กโล อ็อฝ เดอะ มูน)
Know my deliverance will come soon
(โน มาย ดิลีฝเออะแร็นซ วิล คัม ซูน)

I’m waiting for the night to fall
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
I know that it will save us all
(ไอ โน แดท ดิธ วิล เซฝ อัซ ซอร์)
When everything’s dark
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง ดาค)
Keeps us from the stark reality
(คีพ อัซ ฟร็อม เดอะ ซทาค ริแอลอิทิ)

I’m waiting for the night to fall
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
When everything is bearable
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส แบระบล)
And there in the still
(แอ็นด แดร์ อิน เดอะ ซทิล)
All that you feel
(ออล แดท ยู ฟีล)
Is tranquillity
(อีส ทแร็งควีลอิทิ)

There is a sound in the calm
(แดร์ อีส ซา เซานด อิน เดอะ คาม)
Someone is coming to harm
(ซัมวัน อีส คัมอิง ทู ฮาม)
I press my hands to my ears
(ไอ พเร็ซ มาย แฮ็นด ทู มาย เอีย)
It’s easier here just to forget fear
(อิทซ อีสไซน์ เฮียร จัซท ทู เฟาะเกท เฟีย)

And when I squinted
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซควินท)
The world seemed rose-tinted
(เดอะ เวิลด ซีมี โรส ทินท)
And angels appeared to descend
(แอ็นด เอนเจล แอ็พเพีย ทู ดิเซนด)
To my surprise
(ทู มาย เซิพไรส)
With half-closed eyes
(วิฑ ฮาล์ฟ คโลส ไอ)
Things looked even better
(ธิง ลุค อีเฝ็น เบทเทอะ)
Than when they were open
(แฑ็น ฮเว็น เด เวอ โอเพ็น)

Been waiting for the night to fall
(บีน เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
I knew that it would save us all
(ไอ นยู แดท ดิธ เวิด เซฝ อัซ ซอร์)
Now everything’s dark
(เนา เอ๊วี่ติง ดาค)
Keeps us from the stark reality
(คีพ อัซ ฟร็อม เดอะ ซทาค ริแอลอิทิ)

Been waiting for the night to fall
(บีน เวททิง ฟอ เดอะ ไนท ทู ฟอล)
Now everything is bearable
(เนา เอ๊วี่ติง อีส แบระบล)
And here in the still
(แอ็นด เฮียร อิน เดอะ ซทิล)
All that you feel
(ออล แดท ยู ฟีล)
Is tranquillity.
(อีส ทแร็งควีลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waiting for The Night คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น