เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Let You Break My Heart Again คำอ่านไทย Bonnie Raitt

There ain’t no use in me trying to tell you how I feel
(แดร์ เอน โน ยูซ อิน มี ทไรอิง ทู เท็ล ยู เฮา ไอ ฟีล)
Cause what I feel ain’t what you’re feeling
(คอส ว็อท ไอ ฟีล เอน ว็อท ยัวร์ ฟีลอิง)
I don’t know what we did wrong
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท วี ดิด ร็อง)
I just know if you come home
(ไอ จัซท โน อิฟ ยู คัม โฮม)
I ain’t gonna let you break my heart again
(ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)

There ain’t no use in me trying to find out where you’ve been
(แดร์ เอน โน ยูซ อิน มี ทไรอิง ทู ไฟนด เอ้า ฮแว ยู๊ฟ บีน)
Where you’ve been ain’t where I’m going
(ฮแว ยู๊ฟ บีน เอน ฮแว แอม โกอิ้ง)
Cause if I ask you where you’ve been
(คอส อิฟ ฟาย อาซค ยู ฮแว ยู๊ฟ บีน)
The hurting starts and it don’t end
(เดอะ เฮอดิง ซทาท แซน ดิท ด้อนท์ เอ็นด)
So I ain’t gonna let you break my heart again , no
(โซ ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน , โน)
I ain’t gonna let you break my heart again , no o
(ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน , โน โอ)

Tears don’t become me
(เทีย ด้อนท์ บิคัม มี)
Pain ain’t my friend
(เพน เอน มาย ฟเร็นด)
It seems like you enjoy my crying , baby
(อิท ซีม ไลค ยู เอ็นจอย มาย คไรอิง , เบบิ)
You always said that I was strong
(ยู ออลเว เซ็ด แดท ไอ วอส ซทร็อง)
But I believe that you were wrong
(บัท ไอ บิลีฝ แดท ยู เวอ ร็อง)
Lately , God knows , I have been trying
(เลทลิ , ก็อด โน , ไอ แฮ็ฝ บีน ทไรอิง)

There ain’t no use in you trying to kiss away the hurt , baby
(แดร์ เอน โน ยูซ อิน ยู ทไรอิง ทู คิซ อะเว เดอะ เฮิท , เบบิ)
Cause it hurts where it’s deep down inside of me and it’s hiding
(คอส อิท เฮิท ฮแว อิทซ ดีพ เดาน อีนไซด อ็อฝ มี แอ็นด อิทซ ไฮดอิง)
If you decide you’re coming home
(อิฟ ยู ดิไซด ยัวร์ คัมอิง โฮม)
You walk in , it won’t be like before
(ยู วอค อิน , อิท ว็อนท บี ไลค บิโฟ)
Cause I ain’t gonna let you break my heart again , no
(คอส ไอ เอน กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน , โน)
Ain’t gonna let you break my heart again , no no
(เอน กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน , โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Let You Break My Heart Again คำอ่านไทย Bonnie Raitt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น