เนื้อเพลง Hotel Room คำอ่านไทย Mest

[VERSE:]
([ เฝิซ : ])
I’m all alone in this hotel room
(แอม ออล อะโลน อิน ดีซ โฮเทล รุม)
The fear inside of me is uncontrolable
(เดอะ เฟีย อีนไซด อ็อฝ มี อีส uncontrolable)
I hear the cops, see the sun the sky is blue
(ไอ เฮีย เดอะ ค็อพ , ซี เดอะ ซัน เดอะ ซไค อีส บลู)
And all I can think about is being with you
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ธิงค อะเบาท อีส บีอิง วิฑ ยู)
Guess I’m all alone again
(เก็ซ แอม ออล อะโลน อะเกน)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
So, do ya think you know the way I feel
(โซ , ดู ยา ธิงค ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล)
And do you think you feel the way I do
(แอ็นด ดู ยู ธิงค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Cause I am all alone, all my friends are home
(คอส ไอ แอ็ม ออล อะโลน , ออล มาย ฟเร็นด แซร์ โฮม)
And soon I’ll be there wishing I was here
(แอ็นด ซูน แอล บี แดร์ วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)

[VERSE:]
([ เฝิซ : ])
Never once did I seem to care
(เนฝเวอะ วันซ ดิด ดาย ซีม ทู แค)
If I didn’t have anybody near
(อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ เอนอิบอดิ เนีย)
But now I do and I don’t know what to say
(บัท เนา ไอ ดู แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู เซ)
I feel lost in every possible way
(ไอ ฟีล ล็อซท อิน เอฝริ พ๊อซซิเบิ้ล เว)
Guess I’m all alone again
(เก็ซ แอม ออล อะโลน อะเกน)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
So, do ya think you know the way I feel
(โซ , ดู ยา ธิงค ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล)
And do you think you feel the way I do
(แอ็นด ดู ยู ธิงค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Cause I am all alone, all my friends are home
(คอส ไอ แอ็ม ออล อะโลน , ออล มาย ฟเร็นด แซร์ โฮม)
And soon I’ll be there wishing I was here
(แอ็นด ซูน แอล บี แดร์ วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)

Do ya think you know the way I feel
(ดู ยา ธิงค ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล)
And do you think you feel the way I do
(แอ็นด ดู ยู ธิงค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Cause I am all alone, all my friends are home
(คอส ไอ แอ็ม ออล อะโลน , ออล มาย ฟเร็นด แซร์ โฮม)
And soon I’ll be there wishing I was here
(แอ็นด ซูน แอล บี แดร์ วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)
Wishing I was here
(วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)

[BRIDGE:]
([ บริจ : ])
Wanna call you but I know I can’t call you
(วอนนา คอล ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท คอล ยู)
Wanna see you but I know I can’t see you
(วอนนา ซี ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท ซี ยู)
Wanna touch you but I know I can’t touch you
(วอนนา ทั๊ช ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท ทั๊ช ยู)
Wanna be inside of you
(วอนนา บี อีนไซด อ็อฝ ยู)
Wanna call you but I know I can’t call you
(วอนนา คอล ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท คอล ยู)
Wanna see you but I know I can’t see you
(วอนนา ซี ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท ซี ยู)
Wanna touch you but I know I can’t touch you
(วอนนา ทั๊ช ยู บัท ไอ โน ไอ แค็นท ทั๊ช ยู)
Wanna be inside of you, wanna be inside of you
(วอนนา บี อีนไซด อ็อฝ ยู , วอนนา บี อีนไซด อ็อฝ ยู)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Do ya think you know the way I feel
(ดู ยา ธิงค ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล)
And do you think you feel the way I do
(แอ็นด ดู ยู ธิงค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Cause I am all alone, all my friends are home
(คอส ไอ แอ็ม ออล อะโลน , ออล มาย ฟเร็นด แซร์ โฮม)
And soon I’ll be there wishing I was here
(แอ็นด ซูน แอล บี แดร์ วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)

Do ya think you know the way I feel
(ดู ยา ธิงค ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล)
And do you think you feel the way I do
(แอ็นด ดู ยู ธิงค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Cause I am all alone, all my friends are home
(คอส ไอ แอ็ม ออล อะโลน , ออล มาย ฟเร็นด แซร์ โฮม)
And soon I’ll be there wishing I was here
(แอ็นด ซูน แอล บี แดร์ วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)
[Do you know the way I feel] Wishing I was here
([ ดู ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล ] วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)
[Do you know the way I feel] Wishing I was here
([ ดู ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล ] วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)
[Do you know the way I feel] Wishing I was here
([ ดู ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล ] วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)
[Do you know the way I feel] Wishing I was here
([ ดู ยู โน เดอะ เว ไอ ฟีล ] วิชชิ้ง ไอ วอส เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel Room คำอ่านไทย Mest

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น