เนื้อเพลง Tuesday Morning คำอ่านไทย Michelle Branch

I remember,
(ไอ ริเมมเบอะ ,)
Stormy weather,
(ซทอมิ เวฑเออะ ,)
The way the sky looks when it’s cold
(เดอะ เว เดอะ ซไค ลุค ฮเว็น อิทซ โคลด)
And you were with me,
(แอ็นด ยู เวอ วิฑ มี ,)
Content with walking,
(ค็อนเทนท วิฑ วอคกิง ,)
So unaware of the world
(โซ อะนะแว อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Please don’t drive me home tonight,
(พลีส ด้อนท์ ดไรฝ มี โฮม ทุไนท ,)
Cause I don’t want to feel alone,
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล อะโลน ,)
Please don’t drive me home tonight
(พลีส ด้อนท์ ดไรฝ มี โฮม ทุไนท)
Cause I don’t wanna go
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)

Tuesday morning,
(ทยูสดิ มอนิง ,)
In the dark
(อิน เดอะ ดาค)
I was finding out,
(ไอ วอส ไฟนดิง เอ้า ,)
Who you are… oh
(ฮู ยู อาร์ โอ)

I took your picture,
(ไอ ทุค ยุร พีคเชอะ ,)
While you were sleeping,
(ฮไวล ยู เวอ ซลีพพิง ,)
Then I pased around the room
(เด็น นาย เพซ อะเรานด เดอะ รุม)
If I had known then,
(อิฟ ฟาย แฮ็ด โนน เด็น ,)
That, these things happen,
(แดท , ฑิส ธิง แฮพเพ็น ,)
Would they have happened with you? Ho ohh
(เวิด เด แฮ็ฝ แฮพเพ็น วิฑ ยู โฮ โอ้)

Please don’t drive me home tonight,
(พลีส ด้อนท์ ดไรฝ มี โฮม ทุไนท ,)
Cause I don’t want to feel alone,
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล อะโลน ,)
Please don’t drive me home tonight
(พลีส ด้อนท์ ดไรฝ มี โฮม ทุไนท)
Cause I don’t wanna go
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา โก)

Tuesday morning,
(ทยูสดิ มอนิง ,)
In the dark
(อิน เดอะ ดาค)
I was finding out,
(ไอ วอส ไฟนดิง เอ้า ,)
Who I was…
(ฮู ไอ วอส)

And if you turned around to see me,
(แอ็นด อิฟ ยู เทิน อะเรานด ทู ซี มี ,)
And I was gone… oh oo woo
(แอ็นด ดาย วอส กอน โอ โอโอ วู)
Should have looked outside your window
(เชิด แฮ็ฝ ลุค เอาทไซด ยุร วีนโด)
Cause the sun was coming up… ho oo woo
(คอส เดอะ ซัน วอส คัมอิง อัพ โฮ โอโอ วู)
The sun was coming up… oh ho oo woo, ho
(เดอะ ซัน วอส คัมอิง อัพ โอ โฮ โอโอ วู , โฮ)

Please don’t drive me home tonight,
(พลีส ด้อนท์ ดไรฝ มี โฮม ทุไนท ,)
Cause I don’t want to feel alone,
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟีล อะโลน ,)
Tuesday morning,
(ทยูสดิ มอนิง ,)
In the dark
(อิน เดอะ ดาค)
We were finding out,
(วี เวอ ไฟนดิง เอ้า ,)
Who we are
(ฮู วี อาร์)

Tuesday morning,
(ทยูสดิ มอนิง ,)
In the dark… oh, oh
(อิน เดอะ ดาค โอ , โอ)
We were finding out,
(วี เวอ ไฟนดิง เอ้า ,)
Who we are, who we are… ho woo oo oh… ho woo oo oh
(ฮู วี อาร์ , ฮู วี อาร์ โฮ วู โอโอ โอ โฮ วู โอโอ โอ)
Who we are, who we are… ho, woo oo oh
(ฮู วี อาร์ , ฮู วี อาร์ โฮ , วู โอโอ โอ)
Who we are
(ฮู วี อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tuesday Morning คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น