เนื้อเพลง Trouble Is A Friend คำอ่านไทย Lenka

Trouble – it will find you
(ทรั๊บเบิ้ล – อิท วิล ไฟนด์ ยู)
No matter where you go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ยู โก)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)
No matter if you’re fast
(โน แม๊ทเท่อร์ รีีฟ ยัวร์ ฟาสท)
No matter if you’re slow
(โน แม๊ทเท่อร์ รี๊ฟ ยัวร์ สโลว์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)

The eye of the storm
(ดิ อาย ออฟ เดอะ สทอร์ม)
Or the cry in the morn
(ออ เดอะ คราย ยิน เดอะ มอลน์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)
You’re fine for a while
(ยัวร์ ไฟน ฟอร์ รา ไวล์)
But you start to lose control
(บั๊ท ยู สท๊าร์ท ทู ลู้ส คอนโทรล)

He’s there in the dark
(ฮีส แดร์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
He’s there in my heart
(ฮีส แดร์ อิน มาย ฮาร์ท)
He waits in the wings
(ฮี เว้ท ซิน เดอะ วิงสฺ)
He’s gotta play a part
(ฮีส กอทดา เพลย์ ยา พาร์ท)
Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส ซา เฟรน)
Yeah
(เย่)
Trouble is a friend of mine
(ทรั๊บเบิ้ล อีส ซา เฟรน ดอฟ ไมน์)
Ahh
(อ่า)

Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส ซา เฟรน)
But trouble is a foe
(บั๊ท ทรั๊บเบิ้ล อีส ซา โฟว)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)
And no matter what I feed him
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ได ฟีด ฮิม)
He always seems to grow
(ฮี ออลเวสฺ ซีมสฺ ทู โกรว์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)

He sees what I see
(ฮี ซีสฺ ว๊อท ได ซี)
And he knows what I know
(แอนด์ ฮี โนว์สฺ ว๊อท ได โนว์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)
So don’t forget
(โซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท)
As you ease on down my road
(แอส ยู อี๊ส ออน ดาวน์ มาย โร้ด)

He’s there in the dark
(ฮีส แดร์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
He’s there in my heart
(ฮีส แดร์ อิน มาย ฮาร์ท)
He waits in the wings
(ฮี เว้ท ซิน เดอะ วิงสฺ)
He’s gotta play a part
(ฮีส กอทดา เพลย์ อะ พาร์ท)
Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส ซา เฟรน)
Yeah
(เย่)
Trouble is a friend of mine
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน ดอฟ ไมน์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)
[adsense]
So don’t be alarmed
(โซ ด้อนท์ บี อะลาร์ม)
If he takes you by the arm
(อิ๊ฟ ฮี เท้ค ยู บาย ดิ อาร์ม)
I won’t let him win
(ไอ โวน เล็ท ฮิม วิน)
But I’m a sucker for his charm
(บั๊ท แอม อะ ซักเกอร์ ฟอร์ ฮีส ชาร์ม)
Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน)
Yeah
(เย่)
Trouble is a friend of mine
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน ดอฟ ไมน์)
Ahh
(อ่า)

How I hate the way he makes me feel
(ฮาว ไอ เฮท เดอะ เวย์ ฮี เม้ค มี ฟีล)
And how I try to make him leave
(แอนด์ ฮาว ไอ ธราย ทู เม้ค ฮิม ลี๊ฝ)
I try
(ไอ ธราย)
Oh, oh, I try
(โอ้ โอ้ ไอ ธราย)

But he’s there in the dark
(บั๊ท ฮีสแดร์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
He’s there in my heart
(ฮีสแดร์ อิน มาย ฮาร์ท)
He waits in the wings
(ฮี เว้ท ซิน เดอะ วิงสฺ)
He’s gotta play a part
(ฮีสกอทดา เพลย์ อะ พาร์ท)
Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน)
Yeah
(เย่)
Trouble is a friend of mine
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน ดอฟ ไมน์)
Oh, oh
(โอ้ โอ้)

So don’t be alarmed
(โซ ด้อนท์ บี อะลาร์ม)
If he takes you by the arm
(อิ๊ฟ ฮี เท้ค ยู บาย ดิ อาร์ม)
I won’t let him win
(ไอ โวน เล็ท ฮิม วิน)
But I’m a sucker for his charm
(บั๊ท แอม อะ ซักเกอร์ ฟอร์ ฮีส ชาร์ม)
Trouble is a friend
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน)
Yeah
(เย่)
Trouble is a friend of mine
(ทรั๊บเบิ้ล อีส อะ เฟรน ดอฟ ไมน์)
Ahh
(อ่า)

Ooh
(อู้)
Ahh
(อ่า)
Ooh
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trouble Is A Friend คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น