เนื้อเพลง To Fall In Love Again คำอ่านไทย Jessica Simpson

So faithfully
(โซ เฟธฟุลิ)
Holding tight to every dream I thought our love would ever be
(โฮลดิง ไทท ทู เอฝริ ดรีม ไอ ธอท เอ๊า ลัฝ เวิด เอฝเออะ บี)
As the scent of hope slips through my fingers plain for me to see
(แอ็ส เดอะ เซ็นท อ็อฝ โฮพ ซลิพ ธรู มาย ฟีงเกอะ พเลน ฟอ มี ทู ซี)
I can feel now in your eyes the changing way you look at me
(ไอ แค็น ฟีล เนา อิน ยุร ไอ เดอะ เช้งจิ้นส เว ยู ลุค แกท มี)
Where’s the love we knew would last us eternally
(ฮแว เดอะ ลัฝ วี นยู เวิด ลาซท อัซ อิเทอแน็ลลิ)

And will your arms still hold me
(แอ็นด วิล ยุร อาม ซทิล โฮลด มี)
And your eyes console me, baby
(แอ็นด ยุร ไอ ค็อนโซล มี , เบบิ)
Please don’t turn your back and just pretend
(พลีส ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด จัซท พริเทนด)
That your heart still needs me
(แดท ยุร ฮาท ซทิล นีด มี)
And your soul completes me
(แอ็นด ยุร โซล ค็อมพลีท มี)
Can we find a way to fall in love again
(แค็น วี ไฟนด อะ เว ทู ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)

It’s hard for you
(อิทซ ฮาด ฟอ ยู)
When your heart has opened up to feelings that you never knew
(ฮเว็น ยุร ฮาท แฮ็ส โอเพ็น อัพ ทู ฟีลอิง แดท ยู เนฝเวอะ นยู)
Never thinking that you’d doubt our love you don’t know what to do
(เนฝเวอะ ติ้งกิง แดท ยูต เดาท เอ๊า ลัฝ ยู ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
I’d give anything, my heart, my soul if i could pull you through
(อาย กิฝ เอนอิธิง , มาย ฮาท , มาย โซล อิฟ ฟาย เคิด พุล ยู ธรู)
Just to find again my love we hold so true
(จัซท ทู ไฟนด อะเกน มาย ลัฝ วี โฮลด โซ ทรู)

And will your arms still hold me
(แอ็นด วิล ยุร อาม ซทิล โฮลด มี)
And your eyes console me, baby
(แอ็นด ยุร ไอ ค็อนโซล มี , เบบิ)
Please don’t turn your back and just pretend
(พลีส ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด จัซท พริเทนด)
That your heart still needs me
(แดท ยุร ฮาท ซทิล นีด มี)
And your soul completes me
(แอ็นด ยุร โซล ค็อมพลีท มี)
Can we find a way to fall in love again
(แค็น วี ไฟนด อะ เว ทู ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)

And as every night goes by
(แอ็นด แอ็ส เอฝริ ไนท โกซ ไบ)
With every lonely tear I cry
(วิฑ เอฝริ โลนลิ เทีย ไอ คไร)
It’s so clear to me
(อิทซ โซ คเลีย ทู มี)
I need you by my side
(ไอ นีด ยู ไบ มาย ไซด)

And will your arms still hold me
(แอ็นด วิล ยุร อาม ซทิล โฮลด มี)
And your eyes console me, baby
(แอ็นด ยุร ไอ ค็อนโซล มี , เบบิ)
Please don’t turn your back and just pretend
(พลีส ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค แอ็นด จัซท พริเทนด)
That your heart still needs me
(แดท ยุร ฮาท ซทิล นีด มี)
And your soul completes me
(แอ็นด ยุร โซล ค็อมพลีท มี)
Can we find a way to fall in love again
(แค็น วี ไฟนด อะ เว ทู ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)

Can we find a way to fall in love again
(แค็น วี ไฟนด อะ เว ทู ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Oh baby, I need you to love me for the rest of my life
(โอ เบบิ , ไอ นีด ยู ทู ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)

If we fall in love again
(อิฟ วี ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
Would you love me for the rest of my life…
(เวิด ยู ลัฝ มี ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Fall In Love Again คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น