เนื้อเพลง Isabella คำอ่านไทย Dia Frampton

Isabella, Isabella, I heard you crying through the walls
(Isabella , Isabella , ไอ เฮิด ยู คไรอิง ธรู เดอะ วอล)
What’s the matter? What’s the matter?
(ว็อท เดอะ แมทเทอะ ว็อท เดอะ แมทเทอะ)
All the neighbors hear it down the hall
(ออล เดอะ เนเบอะ เฮีย อิท เดาน เดอะ ฮอล)

And I didn’t want to be the first to say
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บี เดอะ เฟิซท ทู เซ)
Everyone around here thinks you’re crazy
(เอ๊วี่วัน อะเรานด เฮียร ธิงค ยัวร์ คเรสิ)
And I didn’t want to be the first to say you shouldn’t stay,
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บี เดอะ เฟิซท ทู เซ ยู ชูดดึ่น ซเท ,)
Isabella run away
(Isabella รัน อะเว)

All your heroes are your records,
(ออล ยุร อีโร แซร์ ยุร เรคออด ,)
You play ’em loud but I don’t mind the noise.
(ยู พเล เอ็ม เลาด บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด เดอะ นอยส)
Why ya hiding? Why you staying?
(ฮไว ยา ไฮดอิง ฮไว ยู สเตย์ยิ่ง)
Maybe you don’t think you have a choice.
(เมบี ยู ด้อนท์ ธิงค ยู แฮ็ฝ อะ ชอยซ)

And I didn’t want to tell you face to face
(แอ็นด ดาย ดิ๊นอิน ว็อนท ทู เท็ล ยู เฟซ ทู เฟซ)
That your mom and dad are straight up crazy
(แดท ยุร มัม แอ็นด แด็ด อาร์ ซทเรท อัพ คเรสิ)
It’s really hard for me to say that you shouldn’t stay,
(อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาด ฟอ มี ทู เซ แดท ยู ชูดดึ่น ซเท ,)
Isabella run away
(Isabella รัน อะเว)

Don’t you be afraid
(ด้อนท์ ยู บี อัฟเรด)
It’s never too late
(อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท)
You’re a sleeping tiger, come awake
(ยัวร์ อะ ซลีพพิง ไทเกอะ , คัม อะเวค)
Isabella run away.
(Isabella รัน อะเว)

Out the window of your bedroom, climb on down the fire escape.
(เอ้า เดอะ วีนโด อ็อฝ ยุร เบดรูม , คไลม ออน เดาน เดอะ ไฟร เอ็ซเคพ)
I left some money and a ticket.
(ไอ เล็ฟท ซัม มันอิ แอ็นด อะ ทีคเคท)
For the first time in your life don’t be afraid
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม อิน ยุร ไลฟ ด้อนท์ บี อัฟเรด)

And baby I will be the first to say
(แอ็นด เบบิ ไอ วิล บี เดอะ เฟิซท ทู เซ)
You are stronger than you know, you’ll find your way.
(ยู อาร์ สตองเกอร์ แฑ็น ยู โน , โยว ไฟนด ยุร เว)
Isabella run away.
(Isabella รัน อะเว)

Don’t you be afraid
(ด้อนท์ ยู บี อัฟเรด)
It’s never too late
(อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท)
You’re a sleeping tiger, come awake
(ยัวร์ อะ ซลีพพิง ไทเกอะ , คัม อะเวค)
Isabella run away.
(Isabella รัน อะเว)

Isabella, Isabella
(Isabella , Isabella)
Isabella, Isabella
(Isabella , Isabella)

Don’t you be afraid
(ด้อนท์ ยู บี อัฟเรด)
It’s never too late
(อิทซ เนฝเวอะ ทู เลท)
You’re a sleeping tiger, come awake
(ยัวร์ อะ ซลีพพิง ไทเกอะ , คัม อะเวค)
Isabella run away.
(Isabella รัน อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Isabella คำอ่านไทย Dia Frampton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น