เนื้อเพลง A Year Ago Today คำอ่านไทย Delta Goodrem

Another year older
(แอะนัธเออะ เยีย โอลเดอะ)
A little bit stronger
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท สตองเกอร์)
A little bit wiser than? a year ago today
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วายเซอแฑ็น อะ เยีย อะโก ทุเด)

Looking over my shoulder
(ลุคอิง โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ)
I was so much younger then
(ไอ วอส โซ มัช ยังเกอะ เด็น)
I can’t believe what happened
(ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท แฮพเพ็น)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

And I just forget about it
(แอ็นด ดาย จัซท เฟาะเกท อะเบาท ดิธ)
It wouldn’t mean a thing
(อิท วูดดึ่น มีน อะ ธิง)
You went away
(ยู เว็นท อะเว)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

Another year gone by
(แอะนัธเออะ เยีย กอน ไบ)
Oh the tears have run dry
(โอ เดอะ เทีย แฮ็ฝ รัน ดไร)
Life seemed so unkind
(ไลฟ ซีมี โซ อันไคนด)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

And I just can’t understand it
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท อันเดิซแทนด ดิท)
And I don’t think I ever will
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค ไอ เอฝเออะ วิล)
You went away
(ยู เว็นท อะเว)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

And I just can’t understand it
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท อันเดิซแทนด ดิท)
And I don’t think I ever will
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค ไอ เอฝเออะ วิล)
You went away
(ยู เว็นท อะเว)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

And how many times have I questioned myself
(แอ็นด เฮา เมนอิ ไทม แฮ็ฝ ไอ คเวซชัน ไมเซลฟ)
What more could I do
(ว็อท โม เคิด ดาย ดู)
And how many times did I fool myself
(แอ็นด เฮา เมนอิ ไทม ดิด ดาย ฟูล ไมเซลฟ)
Over you oh? yeah
(โอเฝอะ ยู โอ เย่)

You’ve gotta pick yourself up,
(ยู๊ฟ กอททะ พิค ยุรเซลฟ อัพ ,)
Take another look
(เทค แอะนัธเออะ ลุค)
And dust yourself off cause life’s not too good,
(แอ็นด ดัซท ยุรเซลฟ ออฟฟ คอส ไลฟ น็อท ทู เกิด ,)
I’ll say it to myself and I’ll say it again
(แอล เซ อิท ทู ไมเซลฟ แอ็นด แอล เซ อิท อะเกน)
Lover will never end
(ลัฝเออะ วิล เนฝเวอะ เอ็นด)

And though we’re so far apart
(แอ็นด โธ เวีย โซ ฟา อะพาท)
You’re forever in my heart
(ยัวร์ เฟาะเรฝเออะ อิน มาย ฮาท)

Another year older
(แอะนัธเออะ เยีย โอลเดอะ)
A little bit stronger
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท สตองเกอร์)
On this anniversary
(ออน ดีซ แอนนิเฝอซะริ)
You’re watching over me
(ยัวร์ วัทชิง โอเฝอะ มี)

You went away
(ยู เว็นท อะเว)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

You ran away
(ยู แร็น อะเว)
A year ago today
(อะ เยีย อะโก ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Year Ago Today คำอ่านไทย Delta Goodrem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น