เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย Tyrese

I’m sorry, yes I am, for everything that I’ve done.
(แอม ซอริ , เย็ซ ซาย แอ็ม , ฟอ เอ๊วี่ติง แดท แอฝ ดัน)
How can I do this right, without you in my life.
(เฮา แค็น นาย ดู ดีซ ไรท , วิเฑาท ยู อิน มาย ไลฟ)
Even though I say I love you I’ve gotta make a change in my life, baby,
(อีเฝ็น โธ ไอ เซ ไอ ลัฝ ยู แอฝ กอททะ เมค เก เชนจ อิน มาย ไลฟ , เบบิ ,)
I realize that you’re better off without me by your side.
(ไอ รีแอะไลส แดท ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท มี ไบ ยุร ไซด)
You’re a special lady and I know I’m not ready for you, oh
(ยัวร์ อะ ซเพฌแอ็ล เลดิ แอ็นด ดาย โน แอม น็อท เรดอิ ฟอ ยู , โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m sorry for, what I’ve done.
(แอม ซอริ ฟอ , ว็อท แอฝ ดัน)
I broke your heart, now we’re apart.
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา เวีย อะพาท)
I’m sorry for, making you cry.
(แอม ซอริ ฟอ , เมคอิง ยู คไร)
I broke your heart, now I’m alone.
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา แอม อะโลน)
I’m by myself.
(แอม ไบ ไมเซลฟ)

Tell me why, why I made my baby cry.
(เท็ล มี ฮไว , ฮไว ไอ เมด มาย เบบิ คไร)
I know I love you but why,
(ไอ โน ไอ ลัฝ ยู บัท ฮไว ,)
Should I put you through all of these changes.
(เชิด ดาย พัท ยู ธรู ออล อ็อฝ ฑิส เชนจ)
Nevermind all those I said cause I, didn’t mean a thing.
(เนเว่อร์มาย ออล โฑส ไอ เซ็ด คอส ไอ , ดิ๊นอิน มีน อะ ธิง)
I promised you, I only want you in my life, oh.
(ไอ พรอมอิซ ยู , ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ยู อิน มาย ไลฟ , โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m sorry for[I’m so sorry babe], what I’ve done[everything I’ve done to you, oh].
(แอม ซอริ ฟอ [ แอม โซ ซอริ เบบ ] , ว็อท แอฝ ดัน [ เอ๊วี่ติง แอฝ ดัน ทู ยู , โอ ])
I broke your heart, now we’re apart [now we’re apart and I can’t deal with it].
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา เวีย อะพาท [ เนา เวีย อะพาท แอ็นด ดาย แค็นท ดีล วิฑ อิท ])
I’m sorry for[oh, tell me anything], making you cry[I can do to get you back].
(แอม ซอริ ฟอ [ โอ , เท็ล มี เอนอิธิง ] , เมคอิง ยู คไร [ ไอ แค็น ดู ทู เก็ท ยู แบ็ค ])
I broke your heart, now I’m alone.
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา แอม อะโลน)
I’m by myself.
(แอม ไบ ไมเซลฟ)

Oh, it’s hurts to move on,
(โอ , อิทซ เฮิท ทู มูฝ ออน ,)
cause you’re all I knew,
(คอส ยัวร์ ออล ไอ นยู ,)
But I must stay strong.
(บัท ไอ มัซท ซเท ซทร็อง)
I can’t break down no more.
(ไอ แค็นท บเรค เดาน โน โม)
sometimes I sit and dream of you and me again,
(ซัมไทม์ ซาย ซิท แอ็นด ดรีม อ็อฝ ยู แอ็นด มี อะเกน ,)
Oh, you have no idea, oh, of how hurt I am that I ran away.
(โอ , ยู แฮ็ฝ โน ไอดีอะ , โอ , อ็อฝ เฮา เฮิท ไอ แอ็ม แดท ไอ แร็น อะเว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[The one thing I said]
([ ดิ วัน ธิง ไอ เซ็ด ])
I’m sorry for, [meant the world to me, oh]what I’ve done.
(แอม ซอริ ฟอ , [ เม็นท เดอะ เวิลด ทู มี , โอ ] ว็อท แอฝ ดัน)
I broke your heart[I’m so hurt that I did my baby wrong], now we’re apart.
(ไอ บโรค ยุร ฮาท [ แอม โซ เฮิท แดท ไอ ดิด มาย เบบิ ร็อง ] , เนา เวีย อะพาท)
I’m sorry for[I’m so sorry now], making you cry[oh].
(แอม ซอริ ฟอ [ แอม โซ ซอริ เนา ] , เมคอิง ยู คไร [ โอ ])
I broke your heart[how could I be], now I’m alone.
(ไอ บโรค ยุร ฮาท [ เฮา เคิด ดาย บี ] , เนา แอม อะโลน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m sorry for, what I’ve done.
(แอม ซอริ ฟอ , ว็อท แอฝ ดัน)
I broke your heart, now we’re apart[for ever more].
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา เวีย อะพาท [ ฟอ เอฝเออะ โม ])
I’m sorry for, making you cry[making my baby cry, oh].
(แอม ซอริ ฟอ , เมคอิง ยู คไร [ เมคอิง มาย เบบิ คไร , โอ ])
I broke your heart, now I’m alone[I don’t think I’m going anywhere baby].
(ไอ บโรค ยุร ฮาท , เนา แอม อะโลน [ ไอ ด้อนท์ ธิงค แอม โกอิ้ง เอนอิฮแว เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น