เนื้อเพลง Gone, Gone, Gone คำอ่านไทย Phillip Phillips

When life leaves you high and dry
(ฮเว็น ไลฟ ลีฝ ยู ไฮ แอ็นด ดไร)
I’ll be at your door tonight if you need help, if you need help
(แอล บี แอ็ท ยุร โด ทุไนท อิฟ ยู นีด เฮ็ลพ , อิฟ ยู นีด เฮ็ลพ)
I’ll shut down the city lights,
(แอล ฌัท เดาน เดอะ ซีทอิ ไลท ,)
I’ll lie, cheat, I’ll beg and bribe to make you well, to make you well
(แอล ไล , ชีท , แอล เบ็ก แอ็นด บไรบ ทู เมค ยู เว็ล , ทู เมค ยู เว็ล)
When enemies are at your door I’ll carry you away from more
(ฮเว็น อียีมีสฺ แซร์ แอ็ท ยุร โด แอล แคริ ยู อะเว ฟร็อม โม)
If you need help, if you need help
(อิฟ ยู นีด เฮ็ลพ , อิฟ ยู นีด เฮ็ลพ)
Your hope dangling by a string
(ยุร โฮพ danglings ไบ อะ ซทริง)
I’ll share in your suffering to make you well, to make you well
(แอล แฌ อิน ยุร ซัฟเฟอะริง ทู เมค ยู เว็ล , ทู เมค ยู เว็ล)

Give me reasons to believe that you would do the same for me
(กิฝ มี รี๊ซั่น ทู บิลีฝ แดท ยู เวิด ดู เดอะ เซม ฟอ มี)

And I would do it for you, for you
(แอ็นด ดาย เวิด ดู อิท ฟอ ยู , ฟอ ยู)
Baby I’m not moving on
(เบบิ แอม น็อท มูฝอิง ออน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
You would never sleep alone
(ยู เวิด เนฝเวอะ ซลีพ อะโลน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
And long after you’re gone gone gone
(แอ็นด ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน กอน กอน)

When you fall like a statue
(ฮเว็น ยู ฟอล ไลค เก ซแทชอิว)
I’m gon’ be there to catch you
(แอม ก็อน บี แดร์ ทู แค็ช ยู)
Put you on your feet, you on your feet
(พัท ยู ออน ยุร ฟีท , ยู ออน ยุร ฟีท)
And if your heart is empty
(แอ็นด อิฟ ยุร ฮาท อีส เอมทิ)
Not a thing will prevent me
(น็อท ดา ธิง วิล พริเฝนท มี)
Tell me what you need, what do you need
(เท็ล มี ว็อท ยู นีด , ว็อท ดู ยู นีด)

I surrender honestly
(ไอ ซะเรนเดอะ ออนเอ็ซทลิ)
You’ve always done the same for me
(ยู๊ฟ ออลเว ดัน เดอะ เซม ฟอ มี)

So I would do it for you, for you
(โซ ไอ เวิด ดู อิท ฟอ ยู , ฟอ ยู)
Baby I’m not moving on
(เบบิ แอม น็อท มูฝอิง ออน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
You would never sleep alone
(ยู เวิด เนฝเวอะ ซลีพ อะโลน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
And long after you’re gone gone gone
(แอ็นด ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน กอน กอน)

You’re my back bone, you’re my cornerstone
(ยัวร์ มาย แบ็ค บอน , ยัวร์ มาย cornerstone)
You’re my crutch when my legs stop moving
(ยัวร์ มาย ครัช ฮเว็น มาย เล็ก ซท็อพ มูฝอิง)
You’re my head start, you’re my rugged heart
(ยัวร์ มาย เฮ็ด ซทาท , ยัวร์ มาย รักกิด ฮาท)
You’re the pokes that I’ve always needed
(ยัวร์ เดอะ โพค แดท แอฝ ออลเว นีด)
Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum my heart never stops beating
(ไลค เก ดรัม มาย ฮาท เนฝเวอะ ซท็อพ บืดิงสฺ)

For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
Baby I’m not moving on
(เบบิ แอม น็อท มูฝอิง ออน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
You would never sleep alone
(ยู เวิด เนฝเวอะ ซลีพ อะโลน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
Baby I’m not moving on
(เบบิ แอม น็อท มูฝอิง ออน)
I love you long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
For you, for you
(ฟอ ยู , ฟอ ยู)
You would never sleep alone
(ยู เวิด เนฝเวอะ ซลีพ อะโลน)
I love you long, long after you’re gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง , ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)

Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum baby don’t stop beating
(ไลค เก ดรัม เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ บืดิงสฺ)
Like a drum my heart never stops beating for you
(ไลค เก ดรัม มาย ฮาท เนฝเวอะ ซท็อพ บืดิงสฺ ฟอ ยู)
And long after you’re gone gone gone
(แอ็นด ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน กอน กอน)
I love you long after you’re gone gone gone
(ไอ ลัฝ ยู ล็อง อาฟเทอะ ยัวร์ กอน กอน กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gone, Gone, Gone คำอ่านไทย Phillip Phillips

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น