เนื้อเพลง Dancing Nancies คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
A parking lot attendant
(อะ พาคกิ้ง ล็อท แอ็ทเทนแด็นท)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
A millionaire in Bel Air
(อะ มิลยะแน อิน เบ็ล แอ)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
Lost Somewhere in Paris
(ล็อซท ซัมแวร์ อิน แพริซ)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
You’re little brother
(ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
Anyone other than me
(เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
Anyone other than me
(เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)
Could I have been
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน)
Anyone
(เอนอิวัน)

He stands touch his hair his shoes untied
(ฮี ซแท็นด ทั๊ช ฮิส แฮ ฮิส ฌู อันไท)
Tongue gaping stare
(ทัง เกพอิง ซแท)
Could I have been a magnet for money?
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน อะ แมกเน็ท ฟอ มันอิ)
Could have been anyone other than me?
(เคิด แฮ็ฝ บีน เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)
Twenty three and so tired of life
(ทเวนทิ ธรี แอ็นด โซ ไทร อ็อฝ ไลฟ)
Such a shame to throw it all away
(ซัช อะ เฌม ทู ธโร อิท ดอร์ อะเว)
The images grow darker still
(ดิ อีมอิจ กโร ดาร์คเกอร์ ซทิล)
Could I have been anyone other than me?
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)

Then I look up at the sky
(เด็น นาย ลุค อัพ แอ็ท เดอะ ซไค)
My mouth is open wide lick and taste
(มาย เมาธ อีส โอเพ็น ไวด ลิค แอ็นด เทซท)
What’s the use in worrying, what’s the use in hurrying
(ว็อท ดิ ยูซ อิน วอรี่อิง , ว็อท ดิ ยูซ อิน hurryings)
Turn turn we almost become dizzy
(เทิน เทิน วี ออลโมซท บิคัม ดีสสิ)

I am who I am who I am well who am I
(ไอ แอ็ม ฮู ไอ แอ็ม ฮู ไอ แอ็ม เว็ล ฮู แอ็ม ไอ)
Requesting some enlightenment
(Requestings ซัม เอนไลท์เม้น)
Could I have been anyone other than me
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)
And then I’ll
(แอ็นด เด็น แอล)

Sing and dance
(ซิง แอ็นด ดานซ)
I’ll play for you tonight
(แอล พเล ฟอ ยู ทุไนท)
The thrill of it all
(เดอะ ธริล อ็อฝ อิท ดอร์)
Dark clouds may hang on me sometimes
(ดาค คเลาด เม แฮ็ง ออน มี ซัมไทม์)
But I’ll work it out
(บัท แอล เวิค อิท เด้า)
And then I
(แอ็นด เด็น นาย)
Look up at the sky
(ลุค อัพ แอ็ท เดอะ ซไค)
My mouth is open wide lick and taste
(มาย เมาธ อีส โอเพ็น ไวด ลิค แอ็นด เทซท)
What’s the use in worrying, what’s the use in hurrying
(ว็อท ดิ ยูซ อิน วอรี่อิง , ว็อท ดิ ยูซ อิน hurryings)
Turn turn we almost become dizzy
(เทิน เทิน วี ออลโมซท บิคัม ดีสสิ)

Falling out of a world of lies
(ฟ๊อลิง เอ้า อ็อฝ อะ เวิลด อ็อฝ ไล)
Could I have been a dancing Nancy a dancing Nancy
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน อะ แด็นซิง แนนซี่ อะ แด็นซิง แนนซี่)
Could I have been anyone other than me?
(เคิด ดาย แฮ็ฝ บีน เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing Nancies คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น