เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Limp Bizkit

i’m dead from all the loneliness
(แอม เด็ด ฟร็อม ออล เดอะ โลนลิเน็ซ)
this is how i feel
(ดีซ ซิส เฮา ไอ ฟีล)
understanding everything has never been my deal
(อันเดิซแทนดิง เอ๊วี่ติง แฮ็ส เนฝเวอะ บีน มาย ดีล)
maybe you have crossed my path to live inside of me
(เมบี ยู แฮ็ฝ คร็อซ มาย พาธ ทู ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มี)
or maybe you’re the reason
(ออ เมบี ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น)
why i’m losing all my decency
(ฮไว แอม โรซิง ซอ มาย ดีเซ็นซิ)
but i believe
(บัท ไอ บิลีฝ)
that you and me
(แดท ยู แอ็นด มี)
we could be so happy and free
(วี เคิด บี โซ แฮพพิ แอ็นด ฟรี)
inside a world of misery
(อีนไซด อะ เวิลด อ็อฝ มีสริ)
and i believe
(แอ็นด ดาย บิลีฝ)
that you and me
(แดท ยู แอ็นด มี)
we could be so…
(วี เคิด บี โซ)
inside of you
(อีนไซด อ็อฝ ยู)
inside of me
(อีนไซด อ็อฝ มี)
cuz this could be the one
(คัซ ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
i’ve been lookin’ lookin, lookin’
(แอฝ บีน ลุคกิน ลุคกิน , ลุคกิน)
i’ve been lookin’ for my mrs. right
(แอฝ บีน ลุคกิน ฟอ มาย มีซซิซ ไรท)
but she don’t exist
(บัท ชี ด้อนท์ เอ็กสีซท)
chemistry is everything
(เคมอิซทริ อีส เอ๊วี่ติง)
and we’re anything but this
(แอ็นด เวอ เอนอิธิง บัท ดีซ)
maybe i have crossed your path
(เมบี ไอ แฮ็ฝ คร็อซ ยุร พาธ)
to sweep you off your feet
(ทู สวี้พ ยู ออฟฟ ยุร ฟีท)
or maybe i’m the reason why you
(ออ เมบี แอม เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู)
cry at night before you sleep
(คไร แอ็ท ไนท บิโฟ ยู ซลีพ)
but i believe
(บัท ไอ บิลีฝ)
that you and me
(แดท ยู แอ็นด มี)
could be so happy and free
(เคิด บี โซ แฮพพิ แอ็นด ฟรี)
inside a world of misery
(อีนไซด อะ เวิลด อ็อฝ มีสริ)
and i believe
(แอ็นด ดาย บิลีฝ)
that you and me
(แดท ยู แอ็นด มี)
we could be so…
(วี เคิด บี โซ)
inside of you
(อีนไซด อ็อฝ ยู)
inside of me
(อีนไซด อ็อฝ มี)
cuz this could be the one
(คัซ ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
what do you think?
(ว็อท ดู ยู ธิงค)
we could give it a try
(วี เคิด กิฝ อิท ดา ทไร)
‘cause you never know
(คอส ยู เนฝเวอะ โน)
maybe we could be soul mates
(เมบี วี เคิด บี โซล เมท)
but maybe not or maybe so
(บัท เมบี น็อท ออ เมบี โซ)
if you never try then you’ll never know
(อิฟ ยู เนฝเวอะ ทไร เด็น โยว เนฝเวอะ โน)
the grass could be greener [could be]
(เดอะ กราซ เคิด บี กรีนเออะ [ เคิด บี ])
and it’ll always be greener on the other side
(แอ็นด อิว ออลเว บี กรีนเออะ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
but you just never know
(บัท ยู จัซท เนฝเวอะ โน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
i do believe
(ไอ ดู บิลีฝ)
that you and me
(แดท ยู แอ็นด มี)
we could be so happy and free
(วี เคิด บี โซ แฮพพิ แอ็นด ฟรี)
inside a world of misery
(อีนไซด อะ เวิลด อ็อฝ มีสริ)
and i believe
(แอ็นด ดาย บิลีฝ)
that you and me,
(แดท ยู แอ็นด มี ,)
we could be so…
(วี เคิด บี โซ)
inside of you
(อีนไซด อ็อฝ ยู)
inside of me
(อีนไซด อ็อฝ มี)
‘cause this could be the one
(คอส ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
this could be the one
(ดีซ เคิด บี ดิ วัน)
maybe so
(เมบี โซ)
maybe not
(เมบี น็อท)
who knows?
(ฮู โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น