เนื้อเพลง My Kind Of Girl คำอ่านไทย Brian McKnight

When I was younger never went to far
(ฮเว็น นาย วอส ยังเกอะ เนฝเวอะ เว็นท ทู ฟา)
Held my feelings and never even wanted to start
(เฮ็ลด มาย ฟีลอิง แซน เนฝเวอะ อีเฝ็น ว็อนท ทู ซทาท)
so when i met you, i didnt know
(โซ ฮเว็น นาย เม็ท ยู , ไอ ดิ๊นอิน โน)
what you were gonna do with my heart
(ว็อท ยู เวอ กอนนะ ดู วิฑ มาย ฮาท)

When you talk [I cling on every word you say]
(ฮเว็น ยู ทอค [ ไอ คลิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ ])
when you walk [Just like a breeze on a summer day]
(ฮเว็น ยู วอค [ จัซท ไลค เก บรีส ออน อะ ซัมเมอะ เด ])
when you smile [the sky turns from grey to blue, thats what you do]
(ฮเว็น ยู ซไมล [ เดอะ ซไค เทิน ฟร็อม กเร ทู บลู , แด๊ท ว็อท ยู ดู ])
And your the kind of girl I think of
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ธิงค อ็อฝ)
and your the kind of girl I dream about
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ดรีม อะเบาท)
my heart is telling me that I need you in my world [in my world]
(มาย ฮาท อีส เทลลิง มี แดท ไอ นีด ยู อิน มาย เวิลด [ อิน มาย เวิลด ])
cause you my kind of lady [your my kind of girl]
(คอส ยู มาย ไคนด อ็อฝ เลดิ [ ยุร มาย ไคนด อ็อฝ เกิล ])

When I’m not with you, where ever you are
(ฮเว็น แอม น็อท วิฑ ยู , ฮแว เอฝเออะ ยู อาร์)
baby I’m counting the moments till I’m back in your arms
(เบบิ แอม เค๊าติง เดอะ โมเม็นท ทิล แอม แบ็ค อิน ยุร อาม)
all I want is to have you here with me
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร วิฑ มี)
every night and every day, when you talk
(เอฝริ ไนท แอ็นด เอฝริ เด , ฮเว็น ยู ทอค)

[I cling on every word you say]
([ ไอ คลิง ออน เอฝริ เวิด ยู เซ ])
when you walk [Just like a breeze on a summer day]
(ฮเว็น ยู วอค [ จัซท ไลค เก บรีส ออน อะ ซัมเมอะ เด ])
when you smile [the sky turns from grey to blue, thats what you do]
(ฮเว็น ยู ซไมล [ เดอะ ซไค เทิน ฟร็อม กเร ทู บลู , แด๊ท ว็อท ยู ดู ])
And your the kind of girl i think of
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ธิงค อ็อฝ)
and your the kind of girl i dream about
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ดรีม อะเบาท)
my heart is telling me that I need you in my world [in my world]
(มาย ฮาท อีส เทลลิง มี แดท ไอ นีด ยู อิน มาย เวิลด [ อิน มาย เวิลด ])
cause you my kind of lady [your my kind of girl]
(คอส ยู มาย ไคนด อ็อฝ เลดิ [ ยุร มาย ไคนด อ็อฝ เกิล ])

Baby girl I need you here by my side
(เบบิ เกิล ไอ นีด ยู เฮียร ไบ มาย ไซด)
and if your there everything will be alright
(แอ็นด อิฟ ยุร แดร์ เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท)
cause this is the time for us, baby be mine
(คอส ดีซ ซิส เดอะ ไทม ฟอ อัซ , เบบิ บี ไมน)

And your the kind of girl I think of
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ธิงค อ็อฝ)
and your the kind of girl I dream about
(แอ็นด ยุร เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล ไอ ดรีม อะเบาท)
my heart is telling me that I need you in my world [in my world]
(มาย ฮาท อีส เทลลิง มี แดท ไอ นีด ยู อิน มาย เวิลด [ อิน มาย เวิลด ])
cause you my kind of lady [your my kind of girl]
(คอส ยู มาย ไคนด อ็อฝ เลดิ [ ยุร มาย ไคนด อ็อฝ เกิล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Kind Of Girl คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น