เนื้อเพลง Santa Claus Is Coming To Town คำอ่านไทย All-4-One

i just came back from a lovely trip along the milky way
(ไอ จัซท เคม แบ็ค ฟร็อม มา ลัฝลิ ทริพ อะลอง เดอะ มีลคิ เว)
i stopped off at the north pole to spend the holiday
(ไอ สต๊อปพฺ ออฟฟ แอ็ท เดอะ นอธ โพล ทู ซเพ็นด เดอะ ฮอลอิเด)
i called on old dear santa claus to see what i could see
(ไอ คอล ออน โอลด เดีย แซนดา คลอส ทู ซี ว็อท ไอ เคิด ซี)
he took me to his workshop and told his plans to me
(ฮี ทุค มี ทู ฮิส เวิกชอพ แอ็นด โทลด ฮิส แพล็น ทู มี)
now santa is a busy man – he has no time to play
(เนา แซนดา อีส ซา บีสอิ แม็น ฮี แฮ็ส โน ไทม ทู พเล)
he’s got millions of stockings to fill on christmas day
(อีส ก็อท มีลยัน อ็อฝ ซทอคคิง ทู ฟิล ออน ครีซมัซ เด)
you better write your letter now and mail it right away
(ยู เบทเทอะ ไรท ยุร เลทเทอะ เนา แอ็นด เมล อิท ไรท อะเว)
because he’s getting ready – his reindeers and his sleigh
(บิคอส อีส เกดดดิ้ง เรดอิ ฮิส เรนเดีย แซน ฮิส ซเล)
you better watch out, you better not cry
(ยู เบทเทอะ ว็อช เอ้า , ยู เบทเทอะ น็อท คไร)
you better not pout, i’m telling you why
(ยู เบทเทอะ น็อท เพาท , แอม เทลลิง ยู ฮไว)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

he’s making a list and checking it twice
(อีส เมคอิง อะ ลิซท แอ็นด เช็คติ้ง อิท ทไวซ)
he’s gonna find out who’s naughty or nice
(อีส กอนนะ ไฟนด เอ้า ฮู นอทิ ออ ไน๊ซ์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

he sees you when you’re sleeping, he knows when you’re awake
(ฮี ซี ยู ฮเว็น ยัวร์ ซลีพพิง , ฮี โน ฮเว็น ยัวร์ อะเวค)
he knows if you’ve been bad or good, so be good for goodness sake
(ฮี โน อิฟ ยู๊ฟ บีน แบ็ด ออ เกิด , โซ บี เกิด ฟอ กูดเน็ซ ซาคิ)

oh, you better watch out, you better not cry
(โอ , ยู เบทเทอะ ว็อช เอ้า , ยู เบทเทอะ น็อท คไร)
you better not pout, i’m telling you why
(ยู เบทเทอะ น็อท เพาท , แอม เทลลิง ยู ฮไว)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

little tin horns, little toy drums
(ลิ๊ทเทิ่ล ทิน ฮอน , ลิ๊ทเทิ่ล ทอย ดรัม)
rooty toot toots and rummy tum tums
(rooty ทูท ทูท แซน รัมมิ tum tums)
curly head dolls that coddle and coo
(เคอลิ เฮ็ด ด็อล แดท coddle แอ็นด คู)
elephants, boats and kiddie cars too
(เอลอิแฟ็นท , โบท แซน คีดดิ คา ทู)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

the kids in girl and boyland will have a jubilee
(เดอะ คิด ซิน เกิล แอ็นด boyland วิล แฮ็ฝ อะ จูบิลี)
they’re gonna build a toyland all around the christmas tree
(เดรว กอนนะ บิลด อะ toyland ออล อะเรานด เดอะ ครีซมัซ ทรี)

so you better watch out, you better not cry
(โซ ยู เบทเทอะ ว็อช เอ้า , ยู เบทเทอะ น็อท คไร)
you better not pout, i’m telling you why
(ยู เบทเทอะ น็อท เพาท , แอม เทลลิง ยู ฮไว)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)
santa claus is coming to town
(แซนดา คลอส ซิส คัมอิง ทู ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Santa Claus Is Coming To Town คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น