เนื้อเพลง Just Like Me คำอ่านไทย Amerie

I’ve given up on love
(แอฝ กีฝเอ็น อัพ ออน ลัฝ)
But I gave up on the chance
(บัท ไอ เกฝ อัพ ออน เดอะ ชานซ)
That I’d ever fall
(แดท อาย เอฝเออะ ฟอล)
Head over heels
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล)
And all the stars
(แอ็นด ออล เดอะ ซทา)
I wished upon
(ไอ วิฌ อุพอน)
I never thought
(ไอ เนฝเวอะ ธอท)
That one would fall
(แดท วัน เวิด ฟอล)
Down on me
(เดาน ออน มี)
Ooh, it’s good to know
(อู้ , อิทซ เกิด ทู โน)

There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who feels like me
(ซัมบอดี้ ฮู ฟีล ไลค มี)
[Ooh, tt’s good to know]
([ อู้ , tts เกิด ทู โน ])
There’s Somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who loves like me
(ซัมบอดี้ ฮู ลัฝ ไลค มี)
[Yeah, I waited all my life]
([ เย่ , ไอ เวท ออล มาย ไลฟ ])
For somebody
(ฟอ ซัมบอดี้)
For somebody who can do
(ฟอ ซัมบอดี้ ฮู แค็น ดู)
It like me
(อิท ไลค มี)
[And ooh, tt’s good to know]
([ แอ็นด อู้ , tts เกิด ทู โน ])
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Who’s just like me
(ฮู จัซท ไลค มี)
[Somebody who’s just like me]
([ ซัมบอดี้ ฮู จัซท ไลค มี ])

Now here we are
(เนา เฮียร วี อาร์)
And I wanna
(แอ็นด ดาย วอนนา)
Make the most of tt
(เมค เดอะ โมซท อ็อฝ tt)
Wanna hold you
(วอนนา โฮลด ยู)
And get close to it
(แอ็นด เก็ท คโลส ทู อิท)
Baby, let me love you
(เบบิ , เล็ท มี ลัฝ ยู)
Don’t let go
(ด้อนท์ เล็ท โก)
And promise that you won’t forget
(แอ็นด พรอมอิซ แดท ยู ว็อนท เฟาะเกท)

I want you for myself
(ไอ ว็อนท ยู ฟอ ไมเซลฟ)
Better know I’m not gonna share
(เบทเทอะ โน แอม น็อท กอนนะ แฌ)
I wanna feel you
(ไอ วอนนา ฟีล ยู)
Deep inside of me
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
I’m so happy
(แอม โซ แฮพพิ)
That you came to me
(แดท ยู เคม ทู มี)
And ooh, I can’t believe
(แอ็นด อู้ , ไอ แค็นท บิลีฝ)

There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who feels like me
(ซัมบอดี้ ฮู ฟีล ไลค มี)
[Whoa, that there’s somebody who can do
([ โว้ว , แดท แดร์ ซัมบอดี้ ฮู แค็น ดู)
It like me]
(อิท ไลค มี ])
There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who loves like me
(ซัมบอดี้ ฮู ลัฝ ไลค มี)
[I’ve been waiting all my life]
([ แอฝ บีน เวททิง ซอ มาย ไลฟ ])
For somebody
(ฟอ ซัมบอดี้)
For somebody who can do
(ฟอ ซัมบอดี้ ฮู แค็น ดู)
It like me
(อิท ไลค มี)
[Who can do it like me]
([ ฮู แค็น ดู อิท ไลค มี ])
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Who’s just like me
(ฮู จัซท ไลค มี)
[Somebody who’s just like me]
([ ซัมบอดี้ ฮู จัซท ไลค มี ])

Everytime I look
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลุค)
Into your eyes
(อีนทุ ยุร ไอ)
[When I look in your eyes I]
([ ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ ซาย ])
I just think of
(ไอ จัซท ธิงค อ็อฝ)
How you changed my life
(เฮา ยู เชนจ มาย ไลฟ)
Every kiss
(เอฝริ คิซ)
[Kiss]
([ คิซ ])
Every touch
(เอฝริ ทั๊ช)
[Touch]
([ ทั๊ช ])
Even scent of you
(อีเฝ็น เซ็นท อ็อฝ ยู)
All over me
(ออล โอเฝอะ มี)
When you leave
(ฮเว็น ยู ลีฝ)
[When you leave, I can’t sleep]
([ ฮเว็น ยู ลีฝ , ไอ แค็นท ซลีพ ])
Til your back in my arms
(ทิล ยุร แบ็ค อิน มาย อาม)
[And I need you]
([ แอ็นด ดาย นีด ยู ])
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Before you babe
(บิโฟ ยู เบบ)
I wasn’t living
(ไอ วอสซึ้น ลีฝอิง)
But now
(บัท เนา)

There’s Somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who feels like Me
(ซัมบอดี้ ฮู ฟีล ไลค มี)
[There’s Somebody Like Me]
([ แดร์ ซัมบอดี้ ไลค มี ])
There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who loves like me
(ซัมบอดี้ ฮู ลัฝ ไลค มี)
[Said you know, didn’t know somebody]
([ เซ็ด ยู โน , ดิ๊นอิน โน ซัมบอดี้ ])
For somebody
(ฟอ ซัมบอดี้)
For somebody who can do
(ฟอ ซัมบอดี้ ฮู แค็น ดู)
It like me
(อิท ไลค มี)
[Waited all my Life]
([ เวท ออล มาย ไลฟ ])
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Who’s just like me
(ฮู จัซท ไลค มี)
[Somebody who’s just like me]
([ ซัมบอดี้ ฮู จัซท ไลค มี ])

There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who feels like me
(ซัมบอดี้ ฮู ฟีล ไลค มี)
There’s somebody
(แดร์ ซัมบอดี้)
Somebody who loves like me
(ซัมบอดี้ ฮู ลัฝ ไลค มี)
For somebody
(ฟอ ซัมบอดี้)
For somebody who can do it like me
(ฟอ ซัมบอดี้ ฮู แค็น ดู อิท ไลค มี)
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Found somebody
(เฟานด ซัมบอดี้)
Who’s just like me
(ฮู จัซท ไลค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like Me คำอ่านไทย Amerie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น