เนื้อเพลง Easy Ride คำอ่านไทย Madonna

I want the good life
(ไอ ว็อนท เดอะ เกิด ไลฟ)
But I don’t want an easy ride
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท แอน อีสอิ ไรด)
What I want is to work for it
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ทู เวิค ฟอ อิท)
Feel the blood and sweat on my fingertips
(ฟีล เดอะ บลัด แอ็นด ซเว็ท ออน มาย ฟิงเกอร์ทิป)
That’s what I want for me
(แด๊ท ว็อท ไอ ว็อนท ฟอ มี)
I want to know everything
(ไอ ว็อนท ทู โน เอ๊วี่ติง)
Maybe someday I will
(เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล)
What I want is to find my place
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ทู ไฟนด มาย พเลซ)
Breathe the air and feel the sun on my children’s face
(บรีฑ ดิ แอ แอ็นด ฟีล เดอะ ซัน ออน มาย ชีลดเร็น เฟซ)
That’s what I want
(แด๊ท ว็อท ไอ ว็อนท)

I go round and round just like a circle
(ไอ โก เรานด แอ็นด เรานด จัซท ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล)
I can see a clearer picture
(ไอ แค็น ซี อะ เคียเลอ พีคเชอะ)
When I touch the ground I come full circle
(ฮเว็น นาย ทั๊ช เดอะ กเรานด ดาย คัม ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
To my place and I am home
(ทู มาย พเลซ แอ็นด ดาย แอ็ม โฮม)
I am home
(ไอ แอ็ม โฮม)

I want to let go of all disappointment
(ไอ ว็อนท ทู เล็ท โก อ็อฝ ออล ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
That’s waiting for me
(แด๊ท เวททิง ฟอ มี)
What I want is to live forever
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ทู ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Not defined by time and space
(น็อท ดิไฟน ไบ ไทม แอ็นด ซเพซ)
It’s a lonely place
(อิทซ ซา โลนลิ พเลซ)
That’s what I want
(แด๊ท ว็อท ไอ ว็อนท)

I go round and round just like a circle
(ไอ โก เรานด แอ็นด เรานด จัซท ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล)
I can see a clearer picture
(ไอ แค็น ซี อะ เคียเลอ พีคเชอะ)
When I touch the ground I come full circle
(ฮเว็น นาย ทั๊ช เดอะ กเรานด ดาย คัม ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
To my place and I am home
(ทู มาย พเลซ แอ็นด ดาย แอ็ม โฮม)
I am home
(ไอ แอ็ม โฮม)

I go round and round just like a circle
(ไอ โก เรานด แอ็นด เรานด จัซท ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล)
I can see a clearer picture
(ไอ แค็น ซี อะ เคียเลอ พีคเชอะ)
When I touch the ground I come full circle
(ฮเว็น นาย ทั๊ช เดอะ กเรานด ดาย คัม ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล)
To my place and I am home
(ทู มาย พเลซ แอ็นด ดาย แอ็ม โฮม)
I am home
(ไอ แอ็ม โฮม)

I go round and round just
(ไอ โก เรานด แอ็นด เรานด จัซท)
Round and round just
(เรานด แอ็นด เรานด จัซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Easy Ride คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น