เนื้อเพลง Can’t Hold on คำอ่านไทย Melee

Someone cries and it washes the street with tears
(ซัมวัน ไคร แซน ดิท ว๊าดเชช เดอะ ซทรีท วิฑ เทีย)
But when they are mine, they collect in my head for years
(บัท ฮเว็น เด อาร์ ไมน , เด ค็อลเลคท อิน มาย เฮ็ด ฟอ เยีย)
Rain or shine, still I’m standing on all I said
(เรน ออ ไฌน , ซทิล แอม ซแทนดิง ออน ออล ไอ เซ็ด)
Cause it’s in my soul, carry on when the feeling’s dead
(คอส อิทซ ซิน มาย โซล , แคริ ออน ฮเว็น เดอะ ฟีลอิง เด็ด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
But if you can’t hold on
(บัท อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
Let it go and come back in your heart
(เล็ท ดิธ โก แอ็นด คัม แบ็ค อิน ยุร ฮาท)
And if you can’t hold on
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
Maybe it’s not time for you
(เมบี อิทซ น็อท ไทม ฟอ ยู)
And if you can’t hold on
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
On your very last try
(ออน ยุร เฝริ ลาซท ทไร)
I’ll be there in the morning to pull you through
(แอล บี แดร์ อิน เดอะ มอนิง ทู พุล ยู ธรู)

Someone dies late at night and I never know
(ซัมวัน ได เลท แอ็ท ไนท แอ็นด ดาย เนฝเวอะ โน)
And even if I did, so afraid of the face I’d show
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฟาย ดิด , โซ อัฟเรด อ็อฝ เดอะ เฟซ อาย โฌ)
I feel trapped and enslaved to this dark contrast
(ไอ ฟีล แทร๊พ แอ็นด เอ็นซเลฝ ทู ดีซ ดาค คอนทแร็ซท)
Need a feeling now, give me something that’s going to last
(นีด อะ ฟีลอิง เนา , กิฝ มี ซัมติง แด๊ท โกอิ้ง ทู ลาซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I want to be free
(ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
I want to be free
(ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
I want to be free
(ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
Yes, I want to be free
(เย็ซ , ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
I want to be free
(ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
Yes, I want to be free
(เย็ซ , ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
Oh, I want to be free
(โอ , ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)
Yes, I want to be free
(เย็ซ , ไอ ว็อนท ทู บี ฟรี)

You say you want to be free
(ยู เซ ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)
But you can’t fool me
(บัท ยู แค็นท ฟูล มี)
You say you want to be free
(ยู เซ ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)
Oh, but you can’t fool me
(โอ , บัท ยู แค็นท ฟูล มี)
You say you want to be free
(ยู เซ ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)
But you can’t fool me
(บัท ยู แค็นท ฟูล มี)
You say you want to be free
(ยู เซ ยู ว็อนท ทู บี ฟรี)
Oh, but you can’t fool me
(โอ , บัท ยู แค็นท ฟูล มี)

Oh, and if you can’t hold on
(โอ , แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
You can’t hold on [Can’t hold on]
(ยู แค็นท โฮลด ออน [ แค็นท โฮลด ออน ])
You can’t hold on [Can’t hold on]
(ยู แค็นท โฮลด ออน [ แค็นท โฮลด ออน ])
I’ll be there, I’ll be there
(แอล บี แดร์ , แอล บี แดร์)

Oh, and if you can’t hold on
(โอ , แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
Let it go and come back in your heart
(เล็ท ดิธ โก แอ็นด คัม แบ็ค อิน ยุร ฮาท)
And if you can’t hold on
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
Maybe it’s not time for you
(เมบี อิทซ น็อท ไทม ฟอ ยู)
And if you can’t hold on
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท โฮลด ออน)
On your very last try
(ออน ยุร เฝริ ลาซท ทไร)
I’ll be there so you know that you’re not alone
(แอล บี แดร์ โซ ยู โน แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Hold on คำอ่านไทย Melee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น