เนื้อเพลง Can’t Be Tamed คำอ่านไทย Miley Cyrus

For those who don’t know me,
(ฟอ โฑส ฮู ด้อนท์ โน มี ,)
I can get a bit crazy
(ไอ แค็น เก็ท ดา บิท คเรสิ)
Have to get my way, yep
(แฮ็ฝ ทู เก็ท มาย เว , เย็พ)
24 hours a day
(24 เอาร ซา เด)
Cuz I’m hot like that
(คัซ แอม ฮ็อท ไลค แดท)
Every guy, everywhere just gives me mad attention
(เอฝริ ไก , เอวี่แวร์ จัซท กิฝ มี แม็ด แอ็ทเทนฌัน)
Like I’m under inspection
(ไลค แอม อันเดอะ อินสเพคฌัน)
I always get a ten
(ไอ ออลเว เก็ท ดา เท็น)
Cuz I’m built like that
(คัซ แอม บิลท ไลค แดท)

I go through guys like money flyin’ out the hands
(ไอ โก ธรู ไก ไลค มันอิ ฟายอิน เอ้า เดอะ แฮ็นด)
They try to change me but they realize they can’t
(เด ทไร ทู เชนจ มี บัท เด รีแอะไลส เด แค็นท)
And every tomorrow is a day I never plan
(แอ็นด เอฝริ ทุมอโร อีส ซา เด ไอ เนฝเวอะ แพล็น)
If you gonna be my man understand
(อิฟ ยู กอนนะ บี มาย แม็น อันเดิซแทนด)

I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be blamed
(ไอ แค็นท บี บเลม)
I can’t can’t I can’t can’t be tamed
(ไอ แค็นท แค็นท ไอ แค็นท แค็นท บี เทม)
I can’t be changed
(ไอ แค็นท บี เชนจ)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)

If there is a question about my intensions I’ll tell ya
(อิฟ แดร์ อีส ซา คเวซชัน อะเบาท มาย อินเทนเชิน แอล เท็ล ยา)
I’m not here to sell ya
(แอม น็อท เฮียร ทู เซ็ล ยา)
Or tell you to go to hell
(ออ เท็ล ยู ทู โก ทู เฮ็ล)
I’m not a brat like that
(แอม น็อท ดา บแร็ท ไลค แดท)
I’m like a puzzle but all of my pieces are jagged
(แอม ไลค เก พั๊ซเซิ่ล บัท ดอร์ อ็อฝ มาย พีซ แซร์ แจกกิด)
If you can understand this
(อิฟ ยู แค็น อันเดิซแทนด ดีซ)
We can make some magic
(วี แค็น เมค ซัม แมจอิค)
I’m wrong like that
(แอม ร็อง ไลค แดท)

I wanna fly, I wanna drive, I wanna go
(ไอ วอนนา ฟไล , ไอ วอนนา ดไรฝ , ไอ วอนนา โก)
I wanna be a part of something I don’t know
(ไอ วอนนา บี อะ พาท อ็อฝ ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)
And if you try to hold me back I might explode
(แอ็นด อิฟ ยู ทไร ทู โฮลด มี แบ็ค ไอ ไมท เอ็คซพโลด)
Baby by now you should know
(เบบิ ไบ เนา ยู เชิด โน)

I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be blamed
(ไอ แค็นท บี บเลม)
I can’t can’t I can’t can’t be tamed
(ไอ แค็นท แค็นท ไอ แค็นท แค็นท บี เทม)
I can’t be changed
(ไอ แค็นท บี เชนจ)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)

Well I’m not a trick you play
(เว็ล แอม น็อท ดา ทริค ยู พเล)
I’m wired a different way
(แอม วีเออ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เว)
I’m not a mistake
(แอม น็อท ดา มิซเทค)
I’m not a fake
(แอม น็อท ดา เฟค)
It’s set in my DNA
(อิทซ เซ็ท อิน มาย DNA)

Don’t change me
(ด้อนท์ เชนจ มี)
Don’t change me
(ด้อนท์ เชนจ มี)
Don’t change me
(ด้อนท์ เชนจ มี)
Don’t change me
(ด้อนท์ เชนจ มี)

I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)

I wanna fly, I wanna drive, I wanna go
(ไอ วอนนา ฟไล , ไอ วอนนา ดไรฝ , ไอ วอนนา โก)
I wanna be a part of something I don’t know
(ไอ วอนนา บี อะ พาท อ็อฝ ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)
And if you try to hold me back I might explode
(แอ็นด อิฟ ยู ทไร ทู โฮลด มี แบ็ค ไอ ไมท เอ็คซพโลด)
Baby by now you should know
(เบบิ ไบ เนา ยู เชิด โน)

I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be blamed
(ไอ แค็นท บี บเลม)
I can’t can’t I can’t can’t be tamed
(ไอ แค็นท แค็นท ไอ แค็นท แค็นท บี เทม)
I can’t be changed
(ไอ แค็นท บี เชนจ)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)
I can’t be tamed I can’t be can’t I can’t be tamed
(ไอ แค็นท บี เทม ดาย แค็นท บี แค็นท ไอ แค็นท บี เทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Be Tamed คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น