เนื้อเพลง Smooth Chick คำอ่านไทย Missy Elliott

Party Time [Uh uh]
(พาทิ ไทม [ อา อา ])
Uh [Say what?]
(อา [ เซ ว็อท ])
Uh huh [Yo]
(อา ฮู [ โย ])
Uh [Say what]
(อา [ เซ ว็อท ])
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)
Uh Uh [What]
(อา อา [ ว็อท ])
Uh huh [One more]
(อา ฮู [ วัน โม ])
Uh [Yo, yo bring it to me]
(อา [ โย , โย บริง อิท ทู มี ])

Come here baby, let me blow your mind
(คัม เฮียร เบบิ , เล็ท มี บโล ยุร ไมนด)
I’mma spit shine like turpentine
(แอมมา ซพิท ไฌน ไลค เทอเพ็นไทน)
I love n*ggas, all different kinds
(ไอ ลัฝ เอ็น *ggas , ออล ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด)
I’mma show you all how to work the spine
(แอมมา โฌ ยู ออล เฮา ทู เวิค เดอะ ซไพน)
If you a playa then you sure ain’t mine
(อิฟ ยู อะ พอลเย เด็น ยู ฌุร เอน ไมน)
I’mma cut you off like circumcise
(แอมมา คัท ยู ออฟฟ ไลค เซอคัมไซส)
I’m a real chick and it no surprise
(แอม มา ริแอ็ล ชิค แอ็นด ดิท โน เซิพไรส)
If you dialin’ me then you must realize
(อิฟ ยู dialin มี เด็น ยู มัซท รีแอะไลส)

[1] – I’m a smooth chick, I’m a cool chick
([ วัน ] แอม มา ซมูฑ ชิค , แอม มา คูล ชิค)
I got gats but don’t make me use it
(ไอ ก็อท แกท บัท ด้อนท์ เมค มี ยูซ อิท)
I’m quick to lose it, I’m ’bout to do it
(แอม ควิค ทู ลูส อิท , แอม เบาท ทู ดู อิท)
Shake my ass down to the music
(เฌค มาย อาซ เดาน ทู เดอะ มยูสิค)

I’m a smooth chick, I’m a cool chick
(แอม มา ซมูฑ ชิค , แอม มา คูล ชิค)
I got gats but don’t make me use it
(ไอ ก็อท แกท บัท ด้อนท์ เมค มี ยูซ อิท)
I’m quick to lose it, I’m ’bout to do it
(แอม ควิค ทู ลูส อิท , แอม เบาท ทู ดู อิท)
I’mma shake my ass down to the music
(แอมมา เฌค มาย อาซ เดาน ทู เดอะ มยูสิค)

Come on baby let’s do the bump
(คัมมอน เบบิ เล็ท ดู เดอะ บัมพ)
Keep drinking up ’til you get me drunk
(คีพ ดริงคิง อัพ ทิล ยู เก็ท มี ดรังค)
Don’t front, smoke a pound of funk
(ด้อนท์ ฟรันท , ซโมค เก เพานด อ็อฝ ฟังค)
Something real quick like uuuh, uuuh
(ซัมติง ริแอ็ล ควิค ไลค uuuh , uuuh)
Got tens in the back of the jeep
(ก็อท เท็น ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ จีพ)
If you got a friend and he all on me
(อิฟ ยู ก็อท ดา ฟเร็นด แอ็นด ฮี ออล ออน มี)
Could it be he’s a fan of me?
(เคิด ดิท บี อีส ซา แฟน อ็อฝ มี)
Or could it be he see that I’m Missy?
(ออ เคิด ดิท บี ฮี ซี แดท แอม มีซซิ)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Eh baby, why you trippin’ for?
(เอ เบบิ , ฮไว ยู ทริพพินฟอ)
Cause I’m on top and you’re down below
(คอส แอม ออน ท็อพ แอ็นด ยัวร์ เดาน บิโล)
You want me or you want my dough?
(ยู ว็อนท มี ออ ยู ว็อนท มาย โด)
Cause if it’s my dough, then you hit the do’
(คอส อิฟ อิทซ มาย โด , เด็น ยู ฮิท เดอะ ดู)
Eh yo boo, I think you know
(เอ โย บู , ไอ ธิงค ยู โน)
That I got gats and they crack the floor
(แดท ไอ ก็อท แกท แซน เด คแร็ค เดอะ ฟโล)
Missy take sh*t no more
(มีซซิ เทค ฌะ *ที โน โม)
So all that talk is no, no, no
(โซ ออล แดท ทอค อีส โน , โน , โน)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])
[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

[Music]
([ มยูสิค ])

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])
[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

[Music]
([ มยูสิค ])

Yo
(โย)
Misdemeanor, uh
(มิซดิมีนเออะ , อา)
Timothy, uh
(ทิมโมตี , อา)
And Aaliya uh
(แอ็นด Aaliya อา)
Motherf*cker now, uh
(Motherf*cker เนา , อา)
Ginuwine, uh
(Ginuwine , อา)
Maganoo, uh
(Maganoo , อา)
Drop, play it
(ดร็อพ , พเล อิท)
One two, motherf*cker
(วัน ทู , motherf*cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Smooth Chick คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น