เนื้อเพลง Never Let Go คำอ่านไทย Hikaru Utada

Let’s Hide The Truth With The Best Lie
(เล็ท ไฮด เดอะ ทรูธ วิฑ เดอะ เบ็ซท ไล)
Let’s Decieve The Reality With The Greatest Dream
(เล็ท Decieve เดอะ ริแอลอิทิ วิฑ เดอะ เกสเดด ดรีม)
Even Though We’re Such A Couple
(อีเฝ็น โธ เวีย ซัช อะ คั๊พเพิ่ล)
I Don’t Want To Lose You
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูส ยู)
Say Why Are You So Uneasy
(เซ ฮไว อาร์ ยู โซ อะนีสิ)
I Don’t Want Anything Like A Stable Love
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิธิง ไลค เก สเท๊เบิ้ล ลัฝ)

Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Swimming In The Apathy
(สวิมมิง อิน ดิ แอพอะธิ)
I’ve Gone Running In The Doubts
(แอฝ กอน รันนิง อิน เดอะ เดาท)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Even If Your Eyes Are Blinded By The Sun
(อีเฝ็น อิฟ ยุร ไอ แซร์ บไลนด ไบ เดอะ ซัน)
Don’t Let Go Your Hand
(ด้อนท์ เล็ท โก ยุร แฮ็นด)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)

Let’s Entrust Our Sadness To The Gentle Rain
(เล็ท เอ็นทรัซท เอ๊า แซดเน็ซ ทู เดอะ เจ๊นเทิ่ล เรน)
And Recall Happiness
(แอ็นด ริคอล แฮพพิเน็ซ)
I Can’t See Where We’re Going
(ไอ แค็นท ซี ฮแว เวีย โกอิ้ง)
But I’m Not Afraid
(บัท แอม น็อท อัฟเรด)
Where Are Our Tomorrow Selves
(ฮแว อาร์ เอ๊า ทุมอโร เซ็ลฝส)

Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Swimming In The Apathy
(สวิมมิง อิน ดิ แอพอะธิ)
I’ve Gone Running In The Doubts
(แอฝ กอน รันนิง อิน เดอะ เดาท)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Even If Your Eyes Are Blinded By The Sun
(อีเฝ็น อิฟ ยุร ไอ แซร์ บไลนด ไบ เดอะ ซัน)
Don’t Let Go Your Hand
(ด้อนท์ เล็ท โก ยุร แฮ็นด)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)

What Am I Supposed To Do
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
If I Can’t Have You
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)

Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Swimming In The Apathy
(สวิมมิง อิน ดิ แอพอะธิ)
I’ve Gone Running In The Doubts
(แอฝ กอน รันนิง อิน เดอะ เดาท)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Let’s Throw Off Our Shoes Together
(เล็ท ธโร ออฟฟ เอ๊า ฌู ทุเกฑเออะ)
And Run Off Barefooted
(แอ็นด รัน ออฟฟ Barefooted)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
Even If Your Eyes Are Blinded By The Sun
(อีเฝ็น อิฟ ยุร ไอ แซร์ บไลนด ไบ เดอะ ซัน)
Don’t Let Go Your Hand
(ด้อนท์ เล็ท โก ยุร แฮ็นด)
I’ll Never Let Go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Let Go คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น