เนื้อเพลง Dangerous Mouths คำอ่านไทย Missy Elliott feat Redman

[Missy]
([ มีซซิ ])
Uhh, 3000 baby, uh huh, ooh, raunchy, raunchy
(อา , 3000 เบบิ , อา ฮู , อู้ , raunchy , raunchy)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Good riddance, to n*ggas and b*tches bullsh*ttin
(เกิด รีดแด็นซ , ทู เอ็น *ggas แซน บี *tches bullsh*ttin)
I house MC’s like baths and full kitchens, ready or not
(ไอ เฮาซ เมซีสฺ ไลค บัธ แซน ฟูล คีชเอ็น , เรดอิ ออ น็อท)
Doc,hood lynchin, icey flows, I wrtie with wool mittens
(ด็อค , ฮุด lynchin , icey ฟโล , ไอ wrtie วิฑ วูล mittens)
Its two not one, Missy dot dot com, come once in the blue like free hot lunch
(อิทซ ทู น็อท วัน , มีซซิ ด็อท ด็อท com , คัมมอนce อิน เดอะ บลู ไลค ฟรี ฮ็อท ลันช)
So once its on, turn it up, chickens flockin in
(โซ วันซ อิทซ ออน , เทิน หนิด อัพ , ชีคเค็น flockin อิน)
Shoppin at birds are us, murderous, don’t blame me, blame the music
(ชอพพิน แอ็ท เบิด แซร์ อัซ , เมอเดอะรัซ , ด้อนท์ บเลม มี , บเลม เดอะ มยูสิค)
I write with napalms in my hands, flame the fuses, like ca psss, off you go
(ไอ ไรท วิฑ เนพาม ซิน มาย แฮ็นด , ฟเลม เดอะ ฟยูส , ไลค ca psss , ออฟฟ ยู โก)
I’m nice battin, I practice when the park is closed
(แอม ไน๊ซ์ battin , ไอ พแรคทิซ ฮเว็น เดอะ พาค อีส คโลส)
I’m that man who squats out of jeeps and vans
(แอม แดท แม็น ฮู ซคว็อท เอ้า อ็อฝ จีพ แซน แฝ็น)
Jump to roof to roof on the TV cam, I f*ck a model
(จัมพ ทู รูฟ ทู รูฟ ออน เดอะ ทีวี แค็ม , ไอ เอฟ *ck กา โม๊เด็ล)
I go out with the cheapest tramps, p*ssy have me trippin
(ไอ โก เอ้า วิฑ เดอะ cheapest ทแร็มพ , พี *ssy แฮ็ฝ มี ทริพพิน)
Like Kima, Keisha and Pam, I remain cool like, like open hous on a school night
(ไลค Kima , Keisha แอ็นด แพม , ไอ ริเมน คูล ไลค , ไลค โอเพ็น hous ออน อะ ซคูล ไนท)
Animal House gettin thrown out for food fights, PPP strictly don’t give a f*ck
(แอนอิแม็ล เฮาซ เกดดิน ธโรน เอ้า ฟอ ฟูด ไฟท , PPP ซทรีคลิ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
An Brick City n*ggas strictly don’t give a f*ck
(แอน บริค ซีทอิ เอ็น *ggas ซทรีคลิ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Let me intervene, come between, like d*ck through your jeans
(เล็ท มี อินเทอะฝีน , คัม บีทวิน , ไลค d*ck ธรู ยุร จีน)
Hang down to your knees, its mwa the don-wan, carry on, D.A.N to the danger
(แฮ็ง เดาน ทู ยุร นี , อิทซ mwa เดอะ ด็อน ว็อน , แคริ ออน , ดี อะ เอ็น ทู เดอะ เดนเจอะ)
Y’all MC’s in a whole lot of danger, change up all your rhymes you need beats
(ยอล เมซีสฺ ซิน อะ โฮล ล็อท อ็อฝ เดนเจอะ , เชนจ อัพ ออล ยุร ไรม ยู นีด บีท)
My beats you see completely unique, forgive thee
(มาย บีท ยู ซี ค็อมพลีทลี ยุนีค , เฟาะกีฝ ฑี)
See its the shots of Henessey thats in me, Reggie Noble through after me
(ซี อิทซ เดอะ ฌ็อท อ็อฝ Henessey แด๊ท ซิน มี , Reggie โน๊เบิ้ล ธรู อาฟเทอะ มี)

[Redman]
([ เรดแมน ])
It takes two to tingle, and two to f*ck
(อิท เทค ทู ทู ทิงเกิล , แอ็นด ทู ทู เอฟ *ck)
I done f*cked in Range Roves to Isuzu trucks,used to move weight
(ไอ ดัน เอฟ *cked อิน เรนจ โรฝ ทู Isuzu ทรัค , ยูซ ทู มูฝ เวท)
Now you makin moves to duck, built solid without bolts, screws and nuts
(เนา ยู เมกิน มูฝ ทู ดั๊ค , บิลท ซอลอิด วิเฑาท โบลท , ซครู แซน นัท)
P*ssy tight jiffy lube it up, Doc came up, hoes use to hang up
(พี *ssy ไทท จีฟฟิ lube อิท อัพ , ด็อค เคม อัพ , โฮ ยูซ ทู แฮ็ง อัพ)
Now my arm close hang up, my crew is deeper than Karl Kani pockets
(เนา มาย อาม คโลส แฮ็ง อัพ , มาย ครู อีส ดิพเพอแฑ็น Karl Kani พอคเค็ท)
We don’t buy bullets, we ask what size rockets, for thee occasion
(วี ด้อนท์ ไบ บูลเล็ท , วี อาซค ว็อท ไซส รอคเค็ท , ฟอ ฑี อ็อคเคฉัน)
One shot will have you ravin’, like Symone when the four four is blown
(วัน ฌ็อท วิล แฮ็ฝ ยู ravin , ไลค Symone ฮเว็น เดอะ โฟ โฟ อีส บโลน)
Two minutes later I’ll make it hotter, snap you from the vine
(ทู มินยูท เลทเออะ แอล เมค อิท ฮอทเดอ , ซแน็พ ยู ฟร็อม เดอะ ไฝน)
To my um blada a boom glada
(ทู มาย อึม blada อะ บูม glada)

[Missy and Redman]
([ มีซซิ แอ็นด เรดแมน ])
So what you wanna do, what you wanna do
(โซ ว็อท ยู วอนนา ดู , ว็อท ยู วอนนา ดู)

[Redman]
([ เรดแมน ])
Yo I got the chicken, the brew taken next, an much room Def Squad in the house
(โย ไอ ก็อท เดอะ ชีคเค็น , เดอะ บรู เทคเอ็น เน็คซท , แอน มัช รุม เดฟ ซคว็อด อิน เดอะ เฮาซ)
Drop you drawers, tell your boyfriend ease up, and park his car
(ดร็อพ ยู ดรอเออะ , เท็ล ยุร บอยเฟรน อีส อัพ , แอ็นด พาค ฮิส คา)

[Missy]
([ มีซซิ ])
I’m from the south you better watch your mouth, Its the M.I
(แอม ฟร็อม เดอะ เซาธ ยู เบทเทอะ ว็อช ยุร เมาธ , อิทซ เดอะ เอ็ม ไอ)
The S.I, if you try then you die, I don’t take no mercy on you s*ckers so
(เดอะ เอส ซาย , อิฟ ยู ทไร เด็น ยู ได , ไอ ด้อนท์ เทค โน เมอซิ ออน ยู เอส *ckers โซ)
Would you still be in love baby, if I cut your throat, cut the jokes
(เวิด ยู ซทิล บี อิน ลัฝ เบบิ , อิฟ ฟาย คัท ยุร ธโรท , คัท เดอะ โจค)
I ain’t got no love for yo, no friends with those, who imitate me ya bold
(ไอ เอน ก็อท โน ลัฝ ฟอ โย , โน ฟเร็นด วิฑ โฑส , ฮู อีมอิเทท มี ยา โบลด)
My style I own, I’ma have to steal your flow, you know me Joe
(มาย ซไทล ไอ โอน , แอมอา แฮ็ฝ ทู ซทีล ยุร ฟโล , ยู โน มี โจ)
I gotta say no more, B*TCH!
(ไอ กอททะ เซ โน โม , บี *TCH !)
Thats right n*gga, Its Misdemeanor here, Redman, Timbaland uhh
(แด๊ท ไรท เอ็น *gga , อิทซ มิซดิมีนเออะ เฮียร , เรดแมน , ทิมแบน อา)
Muthaf*cka! 3 triple zero, the Matrix baby, uhh, I’m out
(Muthaf*cka ! ที ทริ๊พเพิ่ล สีโร , เดอะ เมทริคซ เบบิ , อา , แอม เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerous Mouths คำอ่านไทย Missy Elliott feat Redman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น