เนื้อเพลง We Made You คำอ่านไทย Eminem

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Guess who? Did you miss me?
(เก็ซ ฮู ดิด ยู มิซ มี)
Jessica Simpson, sing the chorus!
(เจซซีก้าซิมป์สัน , ซิง เดอะ โครัซ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When you walked through the door, it was clear to me [Clear to me!]
(ฮเว็น ยู วอค ธรู เดอะ โด , อิท วอส คเลีย ทู มี [ คเลีย ทู มี ! ])
You’re the one who they adore, who they came to see [Who they came to see!]
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เด อะโด , ฮู เด เคม ทู ซี [ ฮู เด เคม ทู ซี ! ])
You’re a rockstar [Baby!]
(ยัวร์ อะ รอคสตาร์ [ เบบิ ! ])
Everybody wants you [Everybody wants you]
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ยู [ เอวี่บอดี้ ว็อนท ยู ])
Player!
(เพย์เยอร์ !)
Who could really blame you? [Who could really blame you?]
(ฮู เคิด ริแอ็ลลิ บเลม ยู [ ฮู เคิด ริแอ็ลลิ บเลม ยู ])
We’re the ones who made you!
(เวีย ดิ วัน ฮู เมด ยู !)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Back by popular demand
(แบ็ค ไบ พอพอิวเลอะ ดิมานด)
Now pop a little Zantax or antacid if you can
(เนา พ็อพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล Zantax ออ แอ็นแทซอิด อิฟ ยู แค็น)
You’re ready to tackle any task that is at hand
(ยัวร์ เรดอิ ทู แท๊คเคิ่ล เอนอิ ทาซค แดท อีส แอ็ท แฮ็นด)
How does it feel: Is it fantastic, is it grand?
(เฮา โด ซิท ฟีล : อีส ซิท แฟ็นแทซทิค , อีส ซิท แกรนด์)
Well look at all the massive masses in the stands
(เว็ล ลุค แกท ออล เดอะ แมซซิฝ แมสเซซ ซิน เดอะ ซแท็นด)
Shady man, no, don’t massacre the fans
(เฌดอิ แม็น , โน , ด้อนท์ แมซซะเคอะ เดอะ แฟน)
Damn, I think Kim Kardashian’s a man
(แด็ม , ไอ ธิงค คิม Kardashians ซา แม็น)
She stomped him, just ’cause he asked to put his hands
(ชี สตอมพฺฮิม , จัซท คอส ฮี อาซค ทู พัท ฮิส แฮ็นด)
On her massive, gluteus maximus again
(ออน เฮอ แมซซิฝ , gluteus maximus อะเกน)
Squeeze it and squash it and pass it to a friend
(ซควีส อิท แอ็นด ซคว็อฌ อิท แอ็นด เพซ ซิท ทู อะ ฟเร็นด)
Can he come back as nasty as he can?
(แค็น ฮี คัม แบ็ค แอ็ส นาซทิ แอ็ส ฮี แค็น)
Yes he can, Cam, don’t ask me this again
(เย็ซ ฮี แค็น , แค็ม , ด้อนท์ อาซค มี ดีซ อะเกน)
He does not mean to lesbian offend
(ฮี โด น็อท มีน ทู เลสเบี่ยน อ็อฟเฟนด)
But Lindsay, please come back to seein’ men
(บัท ลินด์ซี่ , พลีส คัม แบ็ค ทู ซีอินเม็น)
Samantha’s a two, you’re practically a ten
(Samanthas ซา ทู , ยัวร์ พแรคทิแค็ลลิ อะ เท็น)
I know you want me girl, in fact I see ya grin
(ไอ โน ยู ว็อนท มี เกิล , อิน แฟ็คท ไอ ซี ยา กริน)
Now come in girl!
(เนา คัม อิน เกิล !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
The enforcer, look at the more women to torture
(ดิ enforcer , ลุค แกท เดอะ โม วีมเอิน ทู ทอเชอะ)
Walk up to the cutest girl and Charlie-horse her
(วอค อัพ ทู เดอะ คิวเดด เกิล แอ็นด ชาร์ริ ฮอซ เฮอ)
Sorry Portia, but what’s Ellen DeGeneres
(ซอริ โพฌะ , บัท ว็อท Ellen DeGeneres)
Have that I don’t? Are you tellin’ me tenderness?
(แฮ็ฝ แดท ไอ ด้อนท์ อาร์ ยู เทลลิน มี เทนเดอะเน็ซ)
Well I could be as gentle and as smooth as a gentleman
(เว็ล ไอ เคิด บี แอ็ส เจ๊นเทิ่ล แอ็นด แอ็ส ซมูฑ แอ็ส ซา เจนเทิลแมน)
Give me my Ventolin inhaler and two Xenadrine
(กิฝ มี มาย Ventolin inhaler แอ็นด ทู Xenadrine)
And I’ll invite Sarah Palin out to dinner then
(แอ็นด แอล อินไฝท ซาร่าห์ Palin เอ้า ทู ดีนเนอะ เด็น)
Nail her, maybe say, ” Hello to my little friend ”
(เนล เฮอ , เมบี เซ , ” เฮ็ลโล ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฟเร็นด “)
Brit, forget K-Fed, let’s cut out the middleman
(บริท , เฟาะเกท เค เฟ็ด , เล็ท คัท เด้า เดอะ middleman)
Forget him or you’ll end up in the hospital again
(เฟาะเกท ฮิม ออ โยว เอ็นด อัพ อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล อะเกน)
And this time it won’t be for the Ritalin binge
(แอ็นด ดีซ ไทม อิท ว็อนท บี ฟอ เดอะ ริดาริน บีนชฺ)
Forget them other men, girl pay them little attention
(เฟาะเกท เฑ็ม อัฑเออะ เม็น , เกิล เพ เฑ็ม ลิ๊ทเทิ่ล แอ็ทเทนฌัน)
And little did I mention that Jennifer’s in love with me John Mayer, so sit on the bench
(แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล ดิด ดาย เมนฌัน แดท เจนนีเฟอร์ ซิน ลัฝ วิฑ มี จอน เมเยอร์ , โซ ซิท ออน เดอะ เบ็นช)
Man, I swear them other guys you give ’em an inch
(แม็น , ไอ ซแว เฑ็ม อัฑเออะ ไก ยู กิฝ เอ็ม แอน อินช)
They take a mile, they got style, but it isn’t Slim
(เด เทค เก ไมล , เด ก็อท ซไทล , บัท ดิธ อีสซึ่น ซลิม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And that’s why, my love, you never live without
(แอ็นด แด๊ท ฮไว , มาย ลัฝ , ยู เนฝเวอะ ไลฝ วิเฑาท)
You know you want me girl
(ยู โน ยู ว็อนท มี เกิล)
Cause I can see you checkin’ me out
(คอส ไอ แค็น ซี ยู เชคกิน มี เอ้า)
And baby, you know, you know you want me too
(แอ็นด เบบิ , ยู โน , ยู โน ยู ว็อนท มี ทู)
Don’t try to deny it, baby, I’m the only one for you
(ด้อนท์ ทไร ทู ดิไน อิท , เบบิ , แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอ ยู)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Damn girl, I’m beginning to sprout then Alfalfa
(แด็ม เกิล , แอม บีกีนนิง ทู ซพเราท เด็น แอ็ลแฟลฟะ)
Why should I wash my filthy mouth out?
(ฮไว เชิด ดาย ว็อฌ มาย ฟีลธิ เมาธ เอ้า)
You think that’s bad, you should hear the rest of my album
(ยู ธิงค แด๊ท แบ็ด , ยู เชิด เฮีย เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย แอลบัม)
Never has their been such finesse and nostalgia
(เนฝเวอะ แฮ็ส แด บีน ซัช ฟิเนซ แอ็นด น็อซแทลเจียะ)
Man Cash, I don’t mean to mess with ya gal but
(แม็น แค็ฌ , ไอ ด้อนท์ มีน ทู เมซ วิฑ ยา แก็ล บัท)
Jessica Alba, put a breast in my mouth, bruh
(เจซซีก้าAlba , พัท ดา บเร็ซท อิน มาย เมาธ , bruh)
Wowzers! I just made a mess in my trousers
(Wowzers ! ไอ จัซท เมด อะ เมซ ซิน มาย ทเราสเออะ)
And they wonder why I keep dressing like Elvis
(แอ็นด เด วันเดอะ ฮไว ไอ คีพ ดเรซซิง ไลค เอลวิส)
Lord help us, he’s back and in his pink Alf shirt
(ลอด เฮ็ลพ อัซ , อีส แบ็ค แอ็นด อิน ฮิส พิงค Alf เฌิท)
Lookin’ like someone shrinked his outfit
(ลุคกิน ไลค ซัมวัน ฌริงค ฮิส เอ้าฟิท)
I think he’s bout to flip, Jessica
(ไอ ธิงค อีส เบาท ทู ฟลิพ , เจซซีก้า)
Rest assured, Superman’s here to rescue ya
(เร็ซท แอะฌูร , ซยูเพอะแม็น เฮียร ทู เรซคยู ยา)
Can you blame me? You’re my Amy, I’m your Blake
(แค็น ยู บเลม มี ยัวร์ มาย อมี , แอม ยุร Blake)
Matter fact, make me a birthday cake
(แมทเทอะ แฟ็คท , เมค มี อะ เบริ์ดเดย์ เคค)
With a sawblade in it to make my jailbreak
(วิฑ อะ sawblade อิน หนิด ทู เมค มาย jailbreak)
Baby, I think you just met your soulmate
(เบบิ , ไอ ธิงค ยู จัซท เม็ท ยุร โซเมท)
Now break it down, girl!
(เนา บเรค อิท เดาน , เกิล !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
So baby, baby
(โซ เบบิ , เบบิ)
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, get down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เก็ท เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, down, down [Baby!]
(เก็ท เดาน , เดาน , เดาน [ เบบิ ! ])
Get down, get down
(เก็ท เดาน , เก็ท เดาน)

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Oh Amy!
(โอ อมี !)
Rehab never looked so good!
(รีแฮ๊พ เนฝเวอะ ลุค โซ เกิด !)
I can’t wait!
(ไอ แค็นท เวท !)
I’m going back!
(แอม โกอิ้ง แบ็ค !)
Haha! Whoo!
(ฮาฮา ! ฮู !)
Dr. Dre
(เดทเออะ ดรี)
-2020
-2020
Yeah!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Made You คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น